Τρίτη 5 Ιανουαρίου 2016

Ενδεικτικά παραδείγματα σύγκρισης εισφορών ΤΣΜΕΔΕ με βάση το Σ/Ν της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ

Επειδή πολλά ακούγονται σε σχέση με το νέο τρόπο υπολογισμού εισφορών -όπως αυτός παρουσιάσθηκε χθες στο Σ/Ν της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ - δημοσιεύουμε 11 παραδείγματα που καλύπτουν το σύνολο σχεδόν των περιπτώσεων ασφαλισμένων μηχανικών. Όπου Ελ. Επαγ. βλέπε αυτοαπασχολούμενος ή εργαζόμενος με ΔΠΥ ή άνεργος. Οι αριθμοί μιλάνε από μόνοι τους κόντρα στη κυβερνητική προπαγάνδα. Υπενθυμίζουμε με βάση τη χθεσινή ενημέρωση ότι οι εισφορές πλέον είναι ΚΣ 20% + υγεία 6,95% + Επικ 7,5% + εφαπ 4%)= 38,45% επί των δελτίων με ελάχιστο ποσό εισφοράς, αυτό του βασικού μισθού (12*586=7032) δηλαδή 225 +10 € ΟΑΕΔ το μήνα ή 2823 ευρώ ετησίως ανεξαρτήτως εισοδήματος

1.            Παράδειγμα νεοεισερχόμενου Ελ. Επαγ. (0-3 έτη)

Μηνιαία Εισφορά μέχρι 2011
Μηνιαία Εισφορά μετά 2011
Μηνιαία Εισφορά από 2017 (το ελάχιστο)
ΚΣ: 69,34 (Έκπτωση πρώτης 5ετίας)
Επικουρικό: 20,8 (Έκπτωση πρώτης 5ετίας)
Εφάπαξ: 27,73
ΚΥΤ:  44,72

ΚΣ: 69,34 (Έκπτωση πρώτης 5ετίας)
Επικουρικό: 20,8 (Έκπτωση πρώτης 5ετίας)
Εφάπαξ: 27,73
ΚΥΤ:  44,72
ΟΑΕΔ: 10
ΚΣ:  117,12

Επικουρικό: 43,95

Εφάπαξ: 23,44
ΚΥΤ:  40,73
ΟΑΕΔ: 10
Σύνολο:  162,59
Σύνολο:  172,59
Σύνολο:  235,24

Συνεπώς προκύπτει αύξηση εισφορών 62,65 € το μήνα ή 36% σε σχέση με το Ν.3896/11 λόγω κατάργησης της έκπτωσης της πρώτης 5ετίας ακόμα και σε αυτούς με ελάχιστο εισόδημα έως 7000 €. Οι αυξήσεις για μεγαλύτερα εισοδήματα είναι συντριπτικές (άνω του διπλασιασμού)...


Μηνιαία Εισφορά μέχρι 2011
Μηνιαία Εισφορά μετά 2011
Μηνιαία Εισφορά από 2017 με 12.000
ΚΣ: 69,34 (Έκπτωση πρώτης 5ετίας)
Επικουρικό: 20,8 (Έκπτωση πρώτης 5ετίας)
Εφάπαξ: 27,73
ΚΥΤ:  44,72

ΚΣ: 69,34 (Έκπτωση πρώτης 5ετίας)
Επικουρικό: 20,8 (Έκπτωση πρώτης 5ετίας)
Εφάπαξ: 27,73
ΚΥΤ:  44,72
ΟΑΕΔ: 10
ΚΣ:  200

Επικουρικό: 75

Εφάπαξ: 80
ΚΥΤ:  69,5
ΟΑΕΔ: 10
Σύνολο:  162,59
Σύνολο:  172,59
Σύνολο:  394,5

2.            Παράδειγμα Μισθωτού

Μηνιαία Εισφορά μέχρι σήμερα
Μηνιαία Εισφορά από 2016
ΚΣ: 6,67% (3,34% οι κάτω 5ετίας)
Επικουρικό: 3% (1,5% οι κάτω 5ετίας)
Εφάπαξ: 4%
ΚΥΤ:  2,15%
Ειδική  Προσαύξηση: 83 ή 58 €
ΚΣ:  6,67%
Επικουρικό: 3,5%
Εφάπαξ: 4%
ΚΥΤ:  2,55%
-
Σύνολο:  15,82% (10.99% οι κάτω 5ετίας)
Σύνολο:  16,72%

Συνεπώς προκύπτει:
-Αύξηση εισφορών (δηλαδή μείωση μισθού) 6,73%  επί των μεικτών αποδοχών για όσους είναι έως 5 χρόνια ασφαλισμένοι
 -Aύξηση εισφορών (δηλαδή μείωση μισθού) 0,9% επί των μεικτών αποδοχών για όσους είναι από 5 έως 10 χρόνια ασφαλισμένοι
-Μείωση Εισφορών [ 58 (ή 83) € – 0,9% επί των μεικτών αποδοχών] για όσους έχουν πάνω από 10 χρόνια ασφαλισμένοι
Οι εργοδότες επιβαρύνονται πρόσθετα μόλις  με  1,25% (σχεδόν όσο και ο εργαζόμενος)

3.            Παράδειγμα Ελ. Επαγ. πριν το 1993 με εισόδημα κάτω των 7000

Μηνιαία Εισφορά μέχρι 2011
Μηνιαία Εισφορά μετά 2011
Μηνιαία Εισφορά από 2017 (το ελάχιστο)
ΚΣ: 138,67
Επικουρικό: 41,6
Εφάπαξ: 27,73
ΚΥΤ:  44,72
Ειδική  Προσαύξηση: 83,2
ΚΣ: 152,54
Επικουρικό: 45,76
Εφάπαξ: 30,51
ΚΥΤ:  49,23
Ειδική  Προσαύξηση: 97,07
ΟΑΕΔ: 10
ΚΣ:  117,12
Επικουρικό: 43,95
Εφάπαξ: 23,44
ΚΥΤ:  40,73

ΟΑΕΔ: 10
Σύνολο:  335,92
Σύνολο:  385,10
Σύνολο:  235,24

4.            Παράδειγμα Ελ. Επαγ. πριν το 1993 με εισόδημα 15.000

Μηνιαία Εισφορά μέχρι 2011
Μηνιαία Εισφορά μετά 2011
Μηνιαία Εισφορά από 2017 
ΚΣ: 138,67
Επικουρικό: 41,6
Εφάπαξ: 27,73
ΚΥΤ:  44,72
Ειδική  Προσαύξηση: 83,2
ΚΣ: 152,54
Επικουρικό: 45,76
Εφάπαξ: 30,51
ΚΥΤ:  49,23
Ειδική  Προσαύξηση: 97,07
ΟΑΕΔ: 10
ΚΣ:  250
Επικουρικό: 93,75
Εφάπαξ: 50
ΚΥΤ:  86,87

ΟΑΕΔ: 10
Σύνολο:  335,92
Σύνολο:  385,10
Σύνολο:  490,625

5.            Παράδειγμα Ελ. Επαγ. πριν το 1993 με εισόδημα 24.000

Μηνιαία Εισφορά μέχρι 2011
Μηνιαία Εισφορά μετά 2011
Μηνιαία Εισφορά από 2017 
ΚΣ: 138,67
Επικουρικό: 41,6
Εφάπαξ: 27,73
ΚΥΤ:  44,72
Ειδική  Προσαύξηση: 83,2
ΚΣ: 152,54
Επικουρικό: 45,76
Εφάπαξ: 30,51
ΚΥΤ:  49,23
Ειδική  Προσαύξηση: 97,07
ΟΑΕΔ: 10
ΚΣ:  400
Επικουρικό: 150
Εφάπαξ: 80
ΚΥΤ:  139

ΟΑΕΔ: 10
Σύνολο:  335,92
Σύνολο:  385,10
Σύνολο:  779

Από τα παραπάνω παραδείγματα προκύπτει μικρή ελάφρυνση εισφορών μόνο για ετήσια εισοδήματα κάτω των 10.000 €
Για εισοδήματα άνω των 10.000 € ετησίως (δηλαδή  800 € το μήνα) προκύπτουν πολύ μεγάλες αυξήσεις ακόμα και σε σχέση με το μνημονιακό Ν.3896/11
6.            Παράδειγμα Ελ. Επαγ. μετά το 1993  (3η ασφαλ) με εισόδημα κάτω των 7000 και άνω των 6 και κάτω των 10 ετών ασφάλισης
Μηνιαία Εισφορά μέχρι 2011
Μηνιαία Εισφορά μετά 2011 (3η ασφαλ)
Μηνιαία Εισφορά από 2017 (το ελάχιστο)
ΚΣ: 138,67
Επικουρικό: 41,6
Εφάπαξ: 27,73
ΚΥΤ:  44,72

ΚΣ: 202,17
Επικουρικό: 60,65
Εφάπαξ: 40,43
ΚΥΤ:  65,20
ΟΑΕΔ: 10
ΚΣ:  117,12
Επικουρικό: 43,95
Εφάπαξ: 23,44
ΚΥΤ:  40,73
ΟΑΕΔ: 10
Σύνολο:  252,72
Σύνολο:  378,45
Σύνολο:  225,24

7.            Παράδειγμα Ελ. Επαγ. μετά το 1993 με εισόδημα 15.000 και άνω των 6 και κάτω των 10 ετών ασφάλισης
Μηνιαία Εισφορά μέχρι 2011
Μηνιαία Εισφορά μετά 2011 (3η ασφαλ)
Μηνιαία Εισφορά από 2017
ΚΣ: 138,67
Επικουρικό: 41,6
Εφάπαξ: 27,73
ΚΥΤ:  44,72

ΚΣ: 202,17
Επικουρικό: 60,65
Εφάπαξ: 40,43
ΚΥΤ:  65,20
ΟΑΕΔ: 10
ΚΣ:  250
Επικουρικό: 93,75
Εφάπαξ: 50
ΚΥΤ:  86,87

ΟΑΕΔ: 10
Σύνολο:  252,72
Σύνολο:  378,45
Σύνολο:  490,625

8.            Παράδειγμα Ελ. Επαγ. μετά το 1993 με εισόδημα 24.000 και άνω των 6 και κάτω των 10 ετών ασφάλισης
Μηνιαία Εισφορά μέχρι 2011
Μηνιαία Εισφορά μετά 2011 (3η ασφαλ)
Μηνιαία Εισφορά από 2017
ΚΣ: 138,67
Επικουρικό: 41,6
Εφάπαξ: 27,73
ΚΥΤ:  44,72

ΚΣ: 202,17
Επικουρικό: 60,65
Εφάπαξ: 40,43
ΚΥΤ:  65,20
ΟΑΕΔ: 10
ΚΣ:  400
Επικουρικό: 150
Εφάπαξ: 80
ΚΥΤ:  139

ΟΑΕΔ: 10
Σύνολο:  252,72
Σύνολο:  378,45
Σύνολο:  779

Από τα παραπάνω παραδείγματα προκύπτει ελάφρυνση εισφορών μόνο για ετήσια εισοδήματα κάτω των 10.000 €
Για εισοδήματα άνω των 10.000 € ετησίως (δηλαδή 800 € το μήνα) προκύπτουν πολύ μεγάλες αυξήσεις ακόμα και σε σχέση με το μνημονιακό Ν.3896/11. Ενδεικτικά για μηνιαίο εισόδημα 1250 € προκύπτει διπλασιαμός εισφορών σε σχέση με το 2011 και 30% αύξηση σε σχέση με το Ν.3896/11
9.            Παράδειγμα Ελ. Επαγ. μετά το 1993  (3η ασφαλ) με εισόδημα κάτω των 7000 και άνω των  10 ετών ασφάλισης
Μηνιαία Εισφορά μέχρι 2011
Μηνιαία Εισφορά μετά 2011 (3η ασφαλ)
Μηνιαία Εισφορά από 2017 (το ελάχιστο)
ΚΣ: 138,67
Επικουρικό: 41,6
Εφάπαξ: 27,73
ΚΥΤ:  44,72
Ειδική  Προσαύξηση: 83,2
ΚΣ: 202,17
Επικουρικό: 60,65
Εφάπαξ: 40,43
ΚΥΤ:  65,20
ΟΑΕΔ: 10
Ειδική  Προσαύξηση: 121,3
ΚΣ:  117,12
Επικουρικό: 43,95
Εφάπαξ: 23,44
ΚΥΤ:  40,73
ΟΑΕΔ: 10
Σύνολο:  335,92
Σύνολο:  499,75
Σύνολο:  225,24

10.         Παράδειγμα Ελ. Επαγ. μετά το 1993 με εισόδημα 15.000 και άνω των 10 ετών ασφάλισης
Μηνιαία Εισφορά μέχρι 2011
Μηνιαία Εισφορά μετά 2011 (3η ασφαλ)
Μηνιαία Εισφορά από 2017
ΚΣ: 138,67
Επικουρικό: 41,6
Εφάπαξ: 27,73
ΚΥΤ:  44,72
Ειδική  Προσαύξηση: 83,2
ΚΣ: 202,17
Επικουρικό: 60,65
Εφάπαξ: 40,43
ΚΥΤ:  65,20
ΟΑΕΔ: 10
Ειδική  Προσαύξηση: 121,3
ΚΣ:  250
Επικουρικό: 93,75
Εφάπαξ: 50
ΚΥΤ:  86,87

ΟΑΕΔ: 10
Σύνολο:  335,92
Σύνολο:  499,75
Σύνολο:  490,625

11.         Παράδειγμα Ελ. Επαγ. μετά το 1993 με εισόδημα 24.000 και άνω των 6 και κάτω των 10 ετών ασφάλισης
Μηνιαία Εισφορά μέχρι 2011
Μηνιαία Εισφορά μετά 2011 (3η ασφαλ)
Μηνιαία Εισφορά από 2017
ΚΣ: 138,67
Επικουρικό: 41,6
Εφάπαξ: 27,73
ΚΥΤ:  44,72
Ειδική  Προσαύξηση: 83,2
ΚΣ: 202,17
Επικουρικό: 60,65
Εφάπαξ: 40,43
ΚΥΤ:  65,20
ΟΑΕΔ: 10
Ειδική  Προσαύξηση: 121,3
ΚΣ:  400
Επικουρικό: 150
Εφάπαξ: 80
ΚΥΤ:  139

ΟΑΕΔ: 10
Σύνολο:  335,92
Σύνολο:  499,75
Σύνολο:  779

Στους μετά το 93 ασφαλισμένους με πάνω από 15 χρόνια ασφάλισης (3 παραπάνω παραδείγματα) με πάνω από 9000 € προκύπτει αύξηση σε σχέση με το 2011 και με πάνω από 15000 € ετησίως προκύπτει αύξηση σε σχέση με το Ν.3996/11. Ανάλογα με το πότε εντάχθηκε κανείς στην Ειδική Προσαύξηση τα παραδείγματα τροποποιούνται προς το χειρότερο για τον ασφαλισμένο.

Συμπερασματικά για την πλειοψηφία των μηχανικών που ζουν από τη δουλειά τους προκύπτει σημαντική αύξηση εισφορών. Πιο συγκεκριμένα:

- Όλοι οι νεοεισερχόμενοι (0 έως 5 έτη)
- Οι περισσότεροι μισθωτοί
- Η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζόμενων με ΔΠΥ (όσοι αμείβονται δηλαδή με πάνω από 800 € το μήνα)
- Οι περισσότεροι αυτοαπασχολούμενοι με ετήσια εισοδήματα πάνω από 9.000-12000 €

θα δουν τις εισφορές τους να αυξάνονται (έως και διπλασιασμό) ακόμα και σε σχέση με το μνημονιακό Νόμο 3896/11. Σε σχέση με τα ισχύοντα προ του 2011 οι αυξήσεις είναι πολύ μεγαλύτερες.

Μικρές μειώσεις θα δουν μόνο όσοι έχουν πολύ μικρά ή μηδενικά εισοδήματα, οι οποίοι όμως θα έπρεπε να απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής εισφορών και θα έπρεπε αντί να υποχρεώνονται να πληρώνουν να λαμβάνουν επίδομα ανεργίας (για το οποίο αν και καταβάλλουμε εισφορές για μια ακόμα φορά ξεχάστηκε από την κυβέρνηση της "αριστεράς").
Ελάχιστη σημασία έχει το αν θα ζητήσεις από κάποιον άνεργο (ή κάποιον με ετήσιο εισόδημα 5000) να πληρώσει 2800 ή 4000 ή 6000 ευρώ ετησίως μια και ούτως ή άλλως δε δύναται να τα πληρώσει και τα παραπάνω ποσά θα μετατραπούν αυτομάτως σε οφειλές με κίνδυνο κατασχέσεων.
Οι όποιες μικρές μειώσεις αυτές κυρίως έχουν να κάνουν με την πλήρη κατάργηση του κλάδου Ειδικής Προσαύξησης γιατί στους υπόλοιπους κλάδους υπάρχει αύξηση ποσοστού (7,5% στο Επικουρικό αντί 6% και 6,95% αντί 6,45% στον κλάδο υγείας). Υπενθυμίζουμε ότι η Ειδική Προσαύξηση (πρώην ΕΛΠΠ - δεύτερη κύρια Σύνταξη), προσέφερε άλλη μια μεγαλύτερη σύνταξη στους μηχανικούς (μια και προσέθετε 4/3 επί της ΚΣ και τώρα καταργείται πλήρως). Υπάρχει φυσικά και ανοικτό το ενδεχόμενο να προκύψει στη «διαπραγμάτευση» και αύξηση του ποστοστού της Κύριας Σϋνταξης από 20 σε 21 ή 22%.
Θα πρέπει να συνυπολογισθεί επίσης ότι τα φορολογητέα εισοδήματα επί των οποίνω υπολογίζονται οι εισφορές περιλαμβάνουν και τη φορολογία (29% για τους αυτοαπασχολούμενος, το τέλος επιτηδεύματος των 500-650 € κλπ), οπότε μιλάμε για πολύ μικρότερα καθαρά εισοδήματα.
Τέλος τα παραπάνω (αυξήσεις εισφορών για την πλειοψηφία και ελάχιστες μειώσεις για όσους ούτως ή άλλως αδυνατούν να πληρώσουν) συνοδεύονται  από την πλήρη ενοποίηση ταμείων και από μεγάλες αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων που επιφέρουν συντριπτικές μειώσεις (κατάργηση Ειδικής Προσαύξησης και τεράστια μείωση Κύριας Σύνταξης). Για το θέμα αυτό όμως θα επανέλθουμε με περισσότερα στοιχεία.

Για την επεξεργασία των στοιχείων
Πετρόπουλος Δημήτρης

9 σχόλια:

 1. Θα μιλήσω μόνο για το ααφαλιστικό μας ταμείο των μηχανικών.. αυτή η νομοθεσία είναι η χειρότερη νομοθεσία για ασφαλιστικό σύστημα τα τελευταία τριάντα χρόνια καταργεί το τσμεδε και το κάνει ικα κόβει τη σύνταξη των μηχανικών κατά 50% με την κατάργηση της ειδικής προσαύξησης μειώνει τις κύριες συντάξεις 15% τουλάχιστον και αντί να θεσπίσει εισφορά σε ένα λογικό ποσοστό του εισοδήματος π.χ. 15% βάζει ποσοστό σχεδόν 39% του εισοδήματος για ασφάλιση με αποτέλεσμα οι εισφορές να αυξάνονται κατά πολύ. Η ελάχιστη εισφορά είναι αστεία σχεδόν όσο οι κανονικές εοσφορές! Τα ποσοστά αναπλήρωσης καταρρέουν και η ασφάλιση πλέον για πλήρη σύνταξη είναι ασύμφορη αφού θα πάρεις 150 ευρώ παραπάνω από κάποιον με 15 έτη λιγότερης ασφάλισης. Αυτή είναι η κατάργηση των συνταξιοδοτικών προσδοκιών μας και του ασφαλιστικού μας ταμείου. Ειλικρινά έχω παγώσει από την σκληρότητα και την ισοπέδωση που φέρνει η συγκεκριμένη νομοθεσία για το ασφαλιστικό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Όπως όλοι μας συνάδελφε, είναι πραγματικά ντροπή για όσους το φέρνουν προς ψήφιση, μεταξύ αυτών και πολλοί μηχανικοί. Μεθάυριο θα έχουμε και μια απόπειρα καταγραφής και των τεράστιων μειώσεων στις συντάξεις

   δπ

   Διαγραφή
 2. Αντι να κλαιγεστε συνεχεια, γιατι δε προσφευγετε δικαστικα κατα του δημοσιου?

  Το δικαιωμα στην εργασια ειναι συνταγματικα κατοχυρωμενο. Ειναι θεμελιωδες ανθρωπινο δικαιωμα. Η αναλογικοτητα του φορου επισης.

  Οταν πχ ενας μικρος Ελ.Επ βγαζει εσοδα 500Ε το μηνα x 12 μηνες και αυτα του δινουν 6.000, και η εφορια, τεβε κτλ θελουν πανω απο 6.000, ενω την ιδια ωρα το κρατος θεωρει "αντικειμενικα" οτι εσυ χρειαζεσαι το ελαχιστο 3.000 ευρω απλα για να ζησεις (δλδ επρεπε να βγαζει πανω απο 10.000 για να καλυπτει τεβε+εφορια+στοιχειωδη εξοδα διαβιωσης), τι συζηταμε?

  Απλα μαθηματικα ειναι. Οταν προκυπτει οτι το κρατος θελει περισσοτερα απ'οσα βγαζει ο μικρος Ελ.Επ, αυτοματως και ΕΜΠΡΑΚΤΩΣ εχει ΑΠΑΓΟΡΕΨΕΙ την εργασια του.

  Εφοσον δεχομαστε τετοια χοντρη παρανομια και παραβιαση στοιχειωδων ανθρωπινων δικαιωματων, τοτε μη διαμαρτυρομαστε τσαμπα στα blogs. Δεν εχει κανενα νοημα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μεσα απο το διαλογο αναζητουμε λυσεις.και οι λυσεις αυτες βρισκονται στη συλλογικοτητα.αντι λοιπον να διαμαρτυρομαστε στα blogs εσυ ανωνυμε συναδελφε τι προτεινεις;

   Διαγραφή
  2. Οι εκπρόσωποί μας τι κάνουν όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης? Γιατί το ΤΕΕ και το ΤΣΜΕΔΕ δεν εφάρμοσαν αναλογικό σύστημα με ποσοστό στις εισφορές των ελ. επαγγελματιών, όπως ισχύει σε όλη την Ευρώπη? Όπως ισχύει για τους μισθωτούς?

   Διαγραφή
 3. Μαστα! Κ ποτε θα εκδικαστει η υποθεση; κ ποτε θα βγει η αποφαση;;; Στη χωρα αυτη δεν υπαρχει τιποτα πια να αξιζει τον κοπο να παλεψεις.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Για ελληνικο δικαστηριο?Ξεχαστε το τοτε.Δεν υπηρχε ενας νομος επι σαμαρα που εδινε το δικαιωμα σε ταμεια να γινουν επαγγελματικα?Παει αυτο η μηπως πρεπει να ευχομαι να βγει ο Μητσοτακης πρωθυπουργος να μας σωσει απο τη δευτερη φορα αριστερα για να το κανει το ΤΣΜΕΔΕ?Δεν ξερω πια τι να πω.Ενα εισητηριο για Αυστραλια μαλλον ειναι η λυση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή