Σάββατο, 24 Σεπτεμβρίου 2016

Το νομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα και την παράδοση 6 ΔΕΚΟ στο κεφάλαιο

Ο τίτλος του νομοσχεδίου είναι: «Επείγουσες ρυθμίσεις των Υπουργείων Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων».Σκίτσο από το Θοδωρή Μακρή

Κατατέθηκε την Παρασκευή στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών με τα προαπαιτούμενα για την εκταμίευση της δόσης των 2,8 δισ ευρώ. Το νομοσχέδιο θα συζητηθεί με την διαδικασία του επείγοντος και όχι του κατεπείγοντος. Συγκεκριμένα εισάγεται την Δευτέρα στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, η οποία θα έχει διπλή συνεδρίαση καλώντας και κοινωνικούς φορείς. Την Τρίτη, και αφού έχει εγκριθεί από την Επιτροπή, θα εισαχθεί και θα ψηφιστεί από την Ολομέλεια.

Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους κατάφερε να «ποσοτικοποιήσει» ελάχιστες από τις διατάξεις του νομοσχεδίου, όπως προκύπτει από τη σχετική συνοδευτική έκθεση. Με τις διατάξεις του νομοσχεδίου κλείνουν τα 13 από τα 15 προαπαιτούμενα για την εκταμίευση της δόσης των 2,8 δισ. ευρώ.

Εκκρεμεί ο εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας – η σχετική τροπολογία αναμένεται τη Δευτέρα, ημέρα κατά την οποία θα εισαχθεί το νομοσχέδιο για συζήτηση- αλλά και η ανακοίνωση των στελεχών που θα συγκροτήσουν το Εποπτικό Συμβούλιο του νέου Υπερταμείου Αποκρατικοποιήσεων.

Ξεπούλημα 6 ΔΕΚΟ

Με το πολυνομοσχέδιο, 6 ΔΕΚΟ μεταφέρονται στην Εταιρεία Δημοσίων Συμμετοχών (ΕΔΗΣ), η οποία θα λειτουργεί υπό την «ομπρέλα» του υπερταμείου για τις αποκρατικοποιήσεις, προβλέπει το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή για τη νομοθετική ολοκλήρωση των προαπαιτούμενων της πρώτης αξιολόγησης. Πρόκειται για τις: ΕΥΑΘ, ΕΥΔΑΠ, Κτιριακές Υποδομές, Αττικό Μετρό, ΔΕΗ και ΕΛΒΟ.

Ειδικά για την ΕΛΒΟ, ορίζεται ότι η μεταβίβαση των μετοχών της δεν επηρεάζει την ειδική εκκαθάριση υπό την οποία έχει τεθεί, και που συνεχίζεται, με τους ίδιους όρους και συμφωνίες, έως την περάτωσή της.

Ρυθμίσεις για τις σιδηροδρομικές μεταφορές

Σύμβαση εκμίσθωσης με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ διάρκειας 10 ετών συνάπτει η ΓΑΙΟΣΕ για το τροχαίο υλικό όπως προβλέπεται σε σειρά διατάξεων για τις σιδηροδρομικές μεταφορές που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο «για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» το οποίο κατατέθηκε σήμερα στην Βουλή.

Τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., από αναλογία μισθωμάτων έτους 2014, μισθώματα 2015 και αναλογία μισθωμάτων του έτους 2016 της προαναφερόμενης σύμβασης εκμίσθωσης με τον ΟΣΕ, των οποίων η καταβολή καθυστερεί πλέον της οριζόμενης προθεσμίας, εισπράττονται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων), με ανάλογη εφαρμογή των προαναφερόμενων διατάξεων.

Το μέρος των μισθωμάτων, τα οποία εισπράττονται κατά τα ανωτέρω από τη ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε., μετά την αφαίρεση της διαχειριστικής αμοιβής, διατηρείται σε ειδικό αποθεματικό και προορίζεται αποκλειστικά για την χρηματοδότηση του προγράμματος διαχείρισης τροχαίου υλικού και των εργασιών συντήρησης αυτού.

Επιτρέπεται, κατά την εκτέλεση των συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών, η εκχώρηση από το Δημόσιο απαιτήσεων των παρόχων από τις συμβάσεις αυτές με τη σύναψη ειδικότερων συμφωνιών μεταξύ των παρόχων, ως εκχωρητών, και του Δημοσίου, του ΟΣΕ Α.Ε. ή της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. ως εκδοχέων, για την εξόφληση οφειλών προς τους ανωτέρω φορείς (μισθώματα από συμβάσεις μίσθωσης μονάδων τροχαίου υλικού, αμοιβές για παροχή υπηρεσιών συντήρησης τροχαίου υλικού κ.λπ.).

Ρυθμίσεις για την κοινωνική ασφάλιση

Διατάξεις που αφορούν και το υπουργείο Εργασίας περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο για την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης που κατατέθηκε στη Βουλή, και φέρνει σημαντικές επιβαρύνσεις σε τμήματα ασφαλισμένων.

Σύμφωνα με αυτές, αναπροσαρμόζεται το ύψος της έκπτωσης που παρέχεται σε περίπτωση εξαγοράς ετών ασφάλισης με εφάπαξ καταβολή του αντίστοιχου ποσού. Συγκεκριμένα, αντί της έκπτωσης 15% επί του συνολικού ποσού πλέον προβλέπεται έκπτωση 2% για κάθε έτος εξαγοράς.

Επίσης, απαλείφεται η διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 40 για τους ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων δυναμικότητας από 6 έως 10 δωματίων σε ολόκληρη την Επικράτεια, οι οποίοι υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις καταβάλλουν τις μειωμένες εισφορές των ασφαλισμένων του ΟΓΑ που ισχύουν για την κύρια ασφάλιση μέχρι το 2021. Πλέον, θα πρέπει από 1.1.2017 να καταβάλλουν εισφορές που αντιστοιχούν στο 20% του φορολογητέου εισοδήματός τους.

Τέλος, από 1.1.2017 εισάγεται ενιαίος συντελεστής ασφαλιστικών εισφορών υπέρ υγειονομικής περίθαλψης με σκοπό την ομογενοποίηση του ύψους των ασφαλιστικών εισφορών για όλους τους ασφαλισμένους ανεξαρτήτως του είδους της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Να σημειωθεί, τέλος, πως ένα μεγάλο μέρος των ρυθμίσεων του νομοσχεδίου συνδέεται με την περαιτέρω απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Για τα τέλη του ΔΕΣΦΑ ορίζεται ότι η απόφαση θα ληφθεί από την Ρυθμιστική Αρχή, ζήτημα που συνδέεται με τα παζάρια με την εταιρεία SOCAR.

ΕΔΩ το πολυνομοσχέδιο, η Αιτιολογική Έκθεση και οι άλλες εκθέσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου