Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2016

Παράσταση της ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής στη ΔΕ του ΤΣΜΕΔΕ, τη Δευτέρα 26/9, για τη διεκδίκηση επιστροφής εισφορών της Ειδικής Προσαύξησης

Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
ΑΧ. ΠΑΡΑΣΧΟΥ 98-100,  114 75  ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ:210 64.64.282           FAX:210 64.61.296  e-mail: emdydasattikis@tee.gr URL: www.emdydas-attikis.gr

Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2016

Αρ. Πρωτ. : 4348
Προς :1.Πρόεδρο και Δ.Σ. ΕΤΑΑ
2.Πρόεδρο και Δ.Ε. ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ
Κοιν.:1. ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ
2. Πρόεδρο και μέλη ΔΕ ΤΕΕ

Θέμα: «Διεκδίκηση επιστροφής εισφορών της Ειδικής Προσαύξησης»

Όπως είχε ενημερώσει η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ με το από 30/5/2016 έγγραφο της, οι μετά το 1993 διπλωματούχοι μηχανικοί, ασφαλισμένοιυποχρεωτικά μόνο στο ΤΣΜΕΔΕ, κατ΄ εφαρμογή του Ν. 3518/2006 από την 1-1-2007 έγιναν υπόχρεοι του κλάδου της Ειδικής Προσαύξησης ο οποίος με το Ν.4387/16 καταργήθηκε με αναδρομική ισχύ από 1/1/2016.

Δεδομένου ότι με το άρθρο 8 του Ν.3518/06 πρέπει οι δικαιούχοι να έχουν διανύσει υπερδεκαετή χρόνο ασφάλισης στον κλάδο που όμως με την κατάργηση του δεν έχει συμπληρωθεί, διεκδικούμε να μας επιστραφούν οι εισφορές που έχουμε ήδη καταβάλλει ως “αχρεωστήτως καταβληθείσες”, μια και είναι υπαρκτός ο κίνδυνος απώλειας τους. Συμπληρωματικά, να δοθεί η δυνατότητα συμψηφισμού τους με τυχόν οφειλές ή τυχόν αιτήσεις εξαγοράς πλασματικού χρόνου ασφάλισης.

Υπενθυμίζουμε ότι για την ανωτέρω διεκδίκηση ψηφίζουμε ηλεκτρονικά στην παρακάτω διεύθυνση:


όπου έχουν ήδη συγκεντρωθεί 3.500 υπογραφές συναδέλφων που στηρίζουν το αίτημα μας. 

Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών μας, ξανα-καλούμε τα μέλη μας (καθώς και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο) να παραστούν στην επόμενη συνεδρίαση της ΔΕ του ΤΣΜΕΔΕ (Παλ. Πατρών Γερμανού 3, πλ. Κλαυθμώνος), τη Δευτέρα 26/9 στις 15:00μμ, όπου το ΔΣ της Ένωσης μας θα πραγματοποιήσει παρέμβαση, καλώντας την να κάνει αποδεκτό το αίτημά μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου