Κυριακή, 29 Ιουλίου 2018

Για Πολεοδόμους και μη
1. Σύμφωνα με πηγές του Κτηματολογίου, η περιοχή Μάτι Νέας Μάκρης προϋπήρχε πολύ πριν το 1960 ως αγροτική έκταση. Το απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη της περιοχής όπως ήταν το 1945 μας δίνει αυτή την πληροφορία (από την ανάρτηση της Μ. Καλαντζοπούλου)
2. Αυτό δικαιολογεί και την κατάτμηση των οικοπέδων κατά τον τρόπο που διακρίνεται.
3. Σύμφωνα με τη νομοθεσία είναι δυνατόν κατά παρέκκλιση να υλοποιηθεί δόμηση σε εκτός σχεδίου περιοχή με συγκεκριμένους (περιοριστικής φύσεως) όρους (ΠΔ/24-5-85 ΦΕΚ-270/Δ/31-5-85, Π.∆ 16/30-8-1985 , Ν2242/1994 ,Ν-3212/03 ΦΕΚ-308/Α/31-12-03 , ΝΟΚ Ν.4067/12 ΦΕΚ/79/Α΄/12 , Άρθρο 1 όπου ορίζεται το πεδίο εφαρμογής του Νόμου για τις εκτός σχεδίου περιοχές.).
4. Είναι ευνόητο πως τα παραπάνω δεν ισχύουν σε περιπτώσεις χαρακτηρισμένων προστατευόμενων, δασικών περιοχών, ρεμάτων κλπ
5. Η πυκνή βλάστηση της περιοχής που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα δημιουργήθηκε οπωσδήποτε μετά το 1945 οπότε και χρονολογείται ο χάρτης του κτηματολογίου και πιθανώς μετά και το 1960, όταν και η περιοχή άρχισε να αποκτά χαρακτηριστικά παραθεριστικού οικισμού. Τότε κατά πάσα πιθανότητα φυτεύτηκαν και τα πρώτα πεύκα που αργότερα χαρακτήρισαν την περιοχή. Το πεύκο άλλωστε είναι γνωστό για την ιδιότητά του να δημιουργεί πυκνή βλάστηση και από μόνο του.
6. Σε αντίθετη περίπτωση, αν δηλαδή ο χαρακτηρισμός δασικής περιοχής ήταν παλαιότερος, δεν θα δικαιολογείτο και η συγκεκριμένη κατάτμηση, καθώς τα ελάχιστα όρια σε δασικές περιοχές είναι κατά κανόνα σαφώς μεγαλύτερα.
7. Το πρώτο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) του Δήμου Νέας Μάκρης που εγκρίθηκε το 1992 , άφηνε εκτός σχεδίου την περιοχή στο Μάτι ως “δασική περιοχή” κατά την παρατιθέμενη δήλωση της κ. Καραβασίλη που εργάστηκε για τη σύνταξή του. ( http://www.voria.gr/…/karavasili-xeskepazete-i-ilithiotita-… http://www.voria.gr/…/karavasili-xeskepazete-i-ilithiotita-… )
Σε όσους το ΓΠΣ είναι άγνωστη έννοια, προβλέπει -εν συντομία- τα εξής:
Χάρτες, σχέδια, διαγράμματα και κείμενα με περιεχόμενο:

Τα όρια της κάθε πολεοδομικής ενότητας
Την υποδιαίρεση της περιοχής σε ζώνες, πυκνοδομημένες, αραιοδομημένες ή αδόμητες
Τη γενική εκτίμηση των αναγκών σε κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους, δημόσιες παρεμβάσεις και υποδομές ή ενισχύσεις στον τομέα της στέγης
Τη γενική πρόταση της πολεοδομικής οργάνωσης των πολεοδομικών ενοτήτων
Τις χρήσεις γης, τα κέντρα, το κύριο οδικό δίκτυο
Την πυκνότητα, το μέσο συντελεστή δόμησης και τυχόν απαγορεύσεις
Την επιλογή των τρόπων ανάπτυξης ή αναμόρφωσης με τις αναμενόμενες επιπτώσεις
Τις ζώνες ειδικής ενίσχυσης
Τους πόρους για την εφαρμογή της πολεοδομικής μελέτης
(Βλ. Σχετικά: Δ. Μέλισσας, «Οι Χρήσεις Γης, Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο & Η Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου», Αθήνα 2010.)
Στάθηκε αδύνατον να βρω στο διαδίκτυο είτε το σχετικό ΦΕΚ έγκρισης είτε το διάγραμμα του ΓΠΣ είτε κάποιου άλλου είδους χαρακτηρισμό της περιοχής ως δασικής. Αν κάποιος διαθέτει αυτά τα στοιχεία μπορεί να συμβάλει στην ανάρτηση.
8. Με μια γρήγορη έρευνα βρίσκουμε την περιοχή της Νέας Μάκρης να βρίσκεται ακριβώς στα όρια της προστατευόμενης περιοχής του όρους Πεντέλης (δυτικά) και της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου Μεσογείων (νότια), ενώ η ευρύτερη περιοχή του Μαραθώνα θα περιλαμβάνετο στο Διάταγμα της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου της Βόριας Αττικής. (εικ.2)

Από τα παραπάνω προκύπτουν τα εξής:
- Η περιοχή ξεκίνησε με την πρόθεση αγροτικής ανάπτυξης και πολύ σύντομα μετατράπηκε σε παραθεριστική.
- Η μη ένταξή της στο σχέδιο δεν αποτρέπει απο μόνη της τη δόμηση εντός της περιοχής.
- Ο χαρακτηρισμός της σε δασική περιοχή δεν θα ανέστρεφε την ήδη υπάρχουσα κατάσταση.
- Θα δυσχέραινε ωστόσο την ανεξέλεγκτη δόμησή της.
- Σε κάθε περίπτωση ο νόμος ορίζει σαφώς τους όρους ακόμα και της εκτός σχεδίου δόμησης. (Λόγου χάρη ο ΝΟΚ στις εκτός σχεδίου περιοχές επιτρέπει περίφραξη μέχρι 1 μέτρο ύψος , απο ελαφρά υλικά και φυσικά κατόπιν σχετικής άδειας. Επιπλέον απαγορεύει τον αποκλεισμό του αιγιαλού, θέτει μέγιστο ύψος και είδος κατασκευής κλπ).
- Απουσία Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, λίγα πράγματα θα υλοποιούνταν ούτως ή άλλως στην περιοχή σε ότι αφορά διάνοιξη δρόμων, πρόβλεψη πλατωμάτων κλπ
- Και φυσικά θα τα προέβλεπε με αντίστοιχη εισφορά σε γη των οικοπεδούχων
- Στο σχέδιο ως δασική περιοχή δεν θα έμπαινε.

Συμπεραίνουμε επομένως πως:
- Η παιδεία του Έλληνα πολίτη μέχρι τώρα -όσο και αν μας στεναχωρεί- δεν περιέχει το σεβασμό νομοθεσίας ή περιβάλλοντος.
- Η εμπειρία έχει δείξει πως η έλλειψη συνείδησης είναι τέτοια, που δυστυχώς ποσοστό των κατεστραμμένων από τη φωτιά εκτός σχεδίου κατασκευών, θα τις ψάχνουμε να τις βρούμε στις υπηρεσίες αδειοδοτημένες, και στη θέση τους θα απεικονίζονται αγροτικές αποθήκες.
- Μέτρα ελέγχου και πρόληψης από την κεντρική διοίκηση ασφαλώς και έλαμψαν δια της απουσίας τους, δεν παύει όμως να μένει το ερώτημα του ποιους και πόσους αυθαιρετούχους ή μη θα ευχαριστούσαν σε περίπτωση επιβολής τους.
- Η επιστήμη της Πολεοδομίας που στη χώρα μας απαξιώνεται, παραβλέπεται ή παρακάμπτεται, είναι επιτακτική και έχει προφανώς ευρύ πεδίο εφαρμογής.

Δεν γνωρίζουμε ακόμα:
- Πόσες τέτοιες τραγωδίες θα ακολουθήσουν προτού γίνει αντιληπτό πως τέτοια γεγονότα δεν αποτελούν δημοσιογραφική τροφή, παρά καμπανάκια κινδύνου πως κάτι πρέπει γρήγορα να αλλάξει;
- Πόσες φορές ακόμα θα χρειαστεί ως νέα Αρχιτέκτων-Πολεοδόμος να υπερασπιστώ, να εξηγήσω και να επιβάλω την επιστήμη μου, σαν να ήταν δική μου αρμοδιότητα και όχι ενός κεντρικότερου μηχανισμού; Πόσα ακόμα “τί λες κοριτσάκι μου που αυτό απαγορεύεται; αφού δικό μου είναι το χωράφι/σπίτι/δρόμος/γειτονιά/ο κόσμος όλος(!!)” θα πρέπει να αντιμετωπίσω με χαμόγελο;
- Πόσο καιρό θα πάρει στον κάθε ένα ξεχωριστά να καταλάβει πως είναι μέρος και όχι κριτής του προβλήματος;

9 σχόλια:

 1. «Πόσες φορές ακόμα θα χρειαστεί ως νέα Αρχιτέκτων-Πολεοδόμος να υπερασπιστώ, να εξηγήσω και να επιβάλω την επιστήμη μου, σαν να ήταν δική μου αρμοδιότητα και όχι ενός κεντρικότερου μηχανισμού;»
  Η Πολεοδομία έχει ιδεολογικό περιεχόμενο και ιδεολογική ταξική θέση. Αυτό είναι το βασικό της χαρακτηριστικό. Για να υπερασπιστείς λοιπόν την επιστήμη σου πρέπει πρώτα να καθορίσεις την ιδεολογική ταξική σου θέση. Η επιστήμη της Πολεοδομίας δεν επιβάλλεται, γιατί το ιδεολογικό της περιεχόμενο, είναι αυτό που δεν της επιτρέπει να επιβληθεί. Η Πολιτική απόφαση -ιδεολογικά ταξική- για την ανάπτυξη και την δομή της Πόλης ανήκει στις Κυβερνήσεις. Η κυβέρνηση αποφασίζει και η Αντιπολίτευση ελέγχει και έχει το δικαίωμα της κριτικής και της αντιπρότασης. Η «αρμοδιότητα» λοιπόν του Πολεοδόμου καθορίζεται από την Πολιτική –ιδεολογική- θέση που θα πάρει.
  Δεν είναι λοιπόν τόσο απλά τα πράγματα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δηλαδή για να είναι ιδεολογικά σωστός κατ'εσέ ο πολεοδόμος θα πρέπει να συναινεί στην ασυδοσία του κάθε εξυπνάκια που την είδε John Galt από τα Lidl;

   Διαγραφή
  2. <>Η πολεοδομία αγαπητέ είναι επιστήμη. Τα έχετε μπερδέψει τελείως. Οι αποφάσεις να επιτραπούν οι βίλες στην παραλία είναι πολιτικές. Για να σας το εξηγήσω καλύτερα, Οι πυρηνική φυσική είναι επιστήμη. Οι πυρηνικές βόμβες και η χρήση τους είναι πολιτική. Αυτό δεν κάνει την πυρηνική φυσική πολιτική ούτε ταξική. Σε ένα κανονικό κράτος, η πολεοδομία θα αντιμετωπιζόταν ως ανεξάρτητη επιστήμη και όχι ως τρόπος συλλογής ψήφων. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Αν μια περιοχή είναι δάσος, δεν είναι κατάλληλη ούτε για σπίτια πλουσίων, ούτε για σπίτια φτωχών. Γιατί; Γιατί είναι δάσος. Τα υπόλοιπα είναι εκεί για να θολώσουν τα νερά.

   Διαγραφή
 2. Archiletto, η απλοποίηση που καταγγέλεις ελοχευει στην αυτοεπιβεβαίωση που εκπέμπει ο ιδεολογικά ολοκληρωμένος σου λόγος. Όσο αφορά το τελευταίο ερώτημα του άρθρου, τολμώ να απαντήσω "άπειρες και αδιάκοπες". Η περιφρούρηση του κοινωνικού ρόλου ας πηγάζει από ένα προσωπικό όραμα, παρά από εφήμερες πατερναλιστικές δυναμικές

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν "καταγγέλλω" τίποτε. Απλώς ήθελα να επισημάνω στην Νέα Αρχιτέκτονα -Πολεοδόμο ότι η επιστήμη της Πολεοδομίας έχει ιδεολογικό περιεχόμενο, και συνεπώς ο Αρχιτέκτων Πολεοδόμος, πρέπει να διαλέξει ιδεολογική ταξική θέση, γιατί μόνον έτσι θα μπορεί να παίρνει θέση στα προβλήματα που του θέτει η επιστήμη του. Δεν μπορείς να είσαι και με το κεφάλαιο και με το λαό. Γιατί άλλα είναι τα συμφέροντα του κεφαλαίου στην χρήση της Πόλης και άλλα του λαού.
   Σήμερα όλοι μιλούν για την "αυθαίρετη δόμηση" γενικά. Δεν είναι στον ίδιο "ντορβά" το σπιτάκι του 60 στο Μάτι ή το "αυθαίρετο" της Μάνδρας, με το "αυθαίρετο Mall". Αυτό ένας Αρχιτέκτονας-Πολεοδόμος πρέπει να ξέρει να το ξεχωρίζει και πρέπει να ξέρει και γιατί πρέπει να το ξεχωρίζει.

   Διαγραφή
  2. Φίλε "Ανώνυμε" δεν νομίζω ότι ο "Architetto" χρειάζεται "αυτοεπιβεβαίωση".Επειδή παρακολουθώ τα άρθρα του στο blog "To Περιβάλλον συζητά με έναν Αρχιτέκτονα" όλα του τα άρθρα του έχουν ιστορική κριτική ανασκόπηση,χαρακτηριστικό των Πολεοδόμων με ιδεολογικό προσανατολισμό. Εκφράζουν την δική του ιδεολογική θέση και ταξική τοποθέτηση. Μπορεί κάποιος να συμφωνεί ή να διαφωνεί μαζί του. Σήμερα ο προσανατολισμός που δίνεται στους νέους Αρχιτέκτονες -Πολεοδόμους είναι απολιτικός, δηλαδή αποϊδεολογικοποιημένος. Αυτό νομίζω ότι ήθελε να επισημάνει στη νέα Αρχιτέκτονα-Πολεοδόμο.

   Διαγραφή
 3. Συνάδελφε Architetto γνωρίζω πολύ καλά πως η επιστήμη της πολεοδομίας έχει ιδεολογικό περιεχόμενο, όπως και ότι το σπιτάκι του 60 στο Μάτι ή το "αυθαίρετο" της Μάνδρας, με το "αυθαίρετο Mal δεν είναι στον ίδιο "ντορβά”. Ευχαριστώ για την πρόθεση πάντως.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΤΟ ΜΑΤΙ ΑΠΟ ΤΟ 1966 ΕΩΣ ΤΟ 1969 ΗΤΑΝ ΚΑΘΑΡΑ ΔΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΚΑΙ ΠΥΚΝΑ ΠΕΥΚΑ
  ΕΙΜΑΣΤΑΝ ΠΑΙΔΑΚΙΑ ΟΤΑΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΖΑΜΕ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΔΙΑΜΕΝΑΜΕ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΜΑΣ
  ΥΠΗΡΧΑΝ ΜΟΝΟΝ 2 ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑ ΣΠΙΤΙ - ΜΕΤΑ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΙ ΕΓΙΝΕ
  ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΝΑΜΕ ΑΤΕΛΕΙΩΤΕΣ ΒΟΛΤΕΣ ΣΤΟ ΠΥΚΝΟ ΠΕΥΚΟΔΑΣΟΣ ΧΩΡΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. 1979 Ο ΥΜΗΤΤΟΣ ΚΑΙΓΕΤΑΙ
  ΠΟΣΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΤΙΣΤΗΚΑΝ ΣΤΑ ΚΑΜΕΝΑ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ;;;
  ΑΠ ΟΤΙ ΘΥΜΑΜΑΙ ΗΤΑΝ Η ΠΡΩΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΠΟΥ ΜΠΗΚΕ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
  ΜΕΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ ΚΙ ΑΛΛΕΣ
  ΤΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΤΟ 50% TΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή