Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2014

Αναπροσαρμογή των τιμών για τους εργολάβους

Όπως γνωρίζουμε υπάρχει σχετική Διεύθυνση στο ΥΠΗΜΕΔΙ η οποία είναι υπεύθυνη για την αναπροσαρμογή των αναλυτικών τιμολογίων με τα οποία εκτελούνται τα δημόσια έργα . Τα οποία τιμολόγια παραμένουν ίδια εδώ και 2 χρόνια, τη  στιγμή που όλοι γνωρίζουμε ότι λόγω της κρίσης, της ύφεσης της εσωτερικής υποτίμησης, της μείωσης των εργατικών, της συντριπτικής μείωσης του όγκου των έργων οι πραγματικές τιμές έχουν μειωθεί αρκετά. Γεγονός το οποίο αντικατοπτρίζεται και στις μεγάλες εκπτώσεις που δίνονται στα δημοπρατούμενα έργα.
Στην επιτροπή αναπροσαρμογής, η οποία είναι αρμόδια για τον καθορισμό των νέων τιμών, οι εργολάβοι καθυστερούσαν με διάφορες προφάσεις και επιχείρηματα ότι δεν μπορούν να γίνουν μειώσεις (βλέπε σχετικά έγγραφα στο σύνδεσμο που ακολουθεί). Όμως όταν έφτασε ο κόμπος στο χτένι και θα έπρεπε το Υπουργείο Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων του κου Χρυσοχοϊδη με Γενικό Γραμματέα έναν εργολάβο τον κο Σιμόπουλο, έβγαλε μια απόφαση μετακίνησης για "υπηρεσιακές ανάγκες" του συναδέλφου που ήταν προϊστάμενος της σχετικής υπηρεσίας και τον ξαπόστειλε σε μια άλλη υπηρεσία της ΓΓΔΕ, που δεν έχει κανένα υπάλληλο και είναι υπό κατάργηση (με άμεση προοπτική να μπει μάλιστα στον κατάλογο της "διαθεσιμότητας"!...)
 
Οι επιστολές του ΣΑΤΕ βρίσκονται στον παρακάτω σύνδεσμο:
 
 
Ακολουθεί το έγγραφο μετακίνησης του προϊστάμενου της υπηρεσίας που έχει συντάξει την εισήγηση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου