Τετάρτη, 22 Δεκεμβρίου 2010

Απάντηση σε άρθρο για την εξυπηρέτηση των πολιτών για τους ημιυπαίθριους

Αναδημοσιεύουμε επιστολή του συναδέλφου & μέλους της συσπείρωσης Δ. Κλεφτοδήμου προς το Ενημερωτικό Δελτίο του ΤΕΕ

Απάντηση σε άρθρο για την εξυπηρέτηση των πολιτών για τους ημιυπαίθριους (κι όχι μόνο).
Στο τεύχος 2613/20.12.10 δημοσιεύσατε άρθρο σχετικά με την ανακοίνωση του ΣΠΜΕ με τίτλο ‘’Απαράδεκτη η κατάσταση στις πολεοδομίες’’ , μαζί με φωτογραφία του κτιρίου όπου στεγάζεται η Δ/νση Πολεοδομίας Ανατολικού Τομέα Νομαρχίας Αθηνών. Στο άρθρο αυτό αναφέρεται ότι ‘’διαπιστώνεται η ανεπάρκεια των Πολεοδομικών Γραφείων’’ και ότι τα Π.Γ. ‘’δεν είναι σε θέση να εξυπηρετήσουν τον όγκο των εκκρεμών υποθέσεων, ειδικά για τις περιπτώσεις αλλαγής χρήσης βάσει τουΝ.3843/10’’ (δηλ. της υποβολής δικαιολογητικών για τη ρύθμιση των ημιυπαιθρίων).
Επισημαίνω ότι :
1. Με το με αρ.πρωτ. 3273/3 .11.2010 έγγραφό της (βλ. σχετ. ιστοσελίδα: www.emdydas.gr) με Θέμα «Συνδρομή στην εφαρμογή του Νόμου 3843/10 (Ημιυπαίθριοι χώροι κ.λ.π.) ή αποποίηση πολιτικών ευθυνών;» η ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ απάντησε (με κοιν. στην Υπ.ΠΕΚΑ κα.ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ κα) στο με αριθμ. 52661/15-9-2010 (εξαιρετικά επείγον) έγγραφο του Υφ. Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. ΝΤΟΛΙΟΥ, που ενώ αρχικά «παρακαλεί» για την συνδρομή των Γ.Γ. των Περιφερειών ώστε οι Πολεοδομικές Υπηρεσίες των Α΄ και Β΄ Βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης να ανταποκριθούν άμεσα στην εφαρμογή των διατάξεων του ανωτέρω νόμου εντός των τιθέμενων προθεσμιών (31-12-2010) στο τέλος "απειλεί" ότι "οποιεσδήποτε καθυστερήσεις στην επιτυχή και άμεση ευόδωση του ανωτέρω εγχειρήματος θα ελεγχθούν πειθαρχικά σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις". ‘’Εάν αυτά δεν αποτελούν άγνοια εκ μέρους του Υφυπουργού της πραγματικής κατάστασης των υπηρεσιών που προΐσταται και των ελλείψεων τους σε προσωπικό, υποδομές και των περιορισμών της νομοθεσίας για την περαίωση τρεχουσών υποθέσεων τότε αποτελούν ένα κραυγαλέο παράδειγμα αποποίησης πολιτικών ευθυνών και μετακύλισης αυτών στις πλάτες υπαλλήλων που σε τελική ανάλυση δεν θα έχουν καμιά ευθύνη για την μη έγκαιρη διεκπεραίωση του όλου έργου, αποτελούν όμως όπως φαίνεται τον εύκολο στόχο για τις εκάστοτε πολιτικές ηγεσίες. Με την εφαρμογή και σε αυτούς αντιλαϊκών μέτρων (δραστική μείωση μισθών, αντιασφαλιστικά νομοσχέδια κ.α.) αλλά και λοιδορία τους με την «συνδρομή» και των ΜΜΕ. Η εμπειρία από το παρελθόν (αύξηση ΦΠΑ στις οικοδομικές άδειες, έλεγχος οικοδομι-κών αδειών του 2005 και πειθαρχικές ποινικές διώξεις για τους μηχανικούς των πολεοδομιών), οι αιτιάσεις των Νομαρχών Αθηνών και Ανατολικής Αττικής κ.κ. Σγουρού και Κουρή αντίστοιχα και της ΕΝΑΕ για τεράστιες ελλείψεις προσωπικού και οι επείγουσες εκκλήσεις για ενίσχυση σε προσωπικό των αρμοδίων υπηρεσιών είναι σε γνώση της πολιτικής ηγεσίας. Επίσης το ότι ακόμη και μέσα στον Οκτώβριο και συγκεκριμένα μέχρι της 18-10-2010 εκδίδονται ερμηνευτικές εγκύκλιοι για την εφαρμογή του νόμου,5 μήνες δηλαδή μετά την ψήφιση του 3843/2010 δείχνει αν μη τι άλλο μία προχειρότητα στην εφαρμογή του Νόμου καθώς και το ανέφικτο της ολο-κλήρωσης της όλης διαδικασίας και της εκπλήρωσης των επιδιωκόμενων οικονομικών στόχων της κυβέρνησης που δεν είναι στην πραγματικότητα η χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου – ΕΤΕΡΠΣ (όπως ο ν 3843/10 ορίζει) αλλά η κάλυψη της μαύρης Τρύπας του προϋπολογισμού σύμφωνα με τις επιταγές του Μνημονίου και της Τρόϊκας. Κατόπιν των παραπάνω δηλώνουμε την - σε κάθε περίπτωση - αγωνιστική ετοιμότητά μας για την προάσπιση των συμφερόντων των συναδέλφων μας καθώς και για την διασφάλιση της σωστής εξυπηρέτησης των πολιτών’’. 2.Οπως σωστά αναφέρει η ανακοίνωση του ΣΠΜΕ "Σήμερα βιώνουμε κατάστάσεις οι οποίες δεν τιμούν ούτε τους μηχανικούς, αλλά ούτε τους Έλληνες πολίτες.* Δεν είναι δυνατόν να μένουμε άφωνοι θεατές, ενώ συνάδελφοι και απλοί συμπολίτες μας συνωστίζονται και σχηματίζουν ουρές έξω από τα πολεοδομικά γραφεία, από νωρίς έως αργά το βράδυ** για την κατάθεση ενός φακέλου’’. Οι αρμόδιοι όμως (ΥΠΕΚΑ, ΥΠΕΣΔΔΗΔ κα) δεν μερίμνησαν για την στελέχωση των πολεοδομικών υπηρεσιών, παρά τις οχλήσεις από συνδικαλ. φορείς (ΕΜΔΥΔΑΣ κα) και νομάρχες, αλλά αφού δημιουργήθηκε το αδιαχώρητο στα Π.Γ. προχώρησαν (στις 10/12!!!) στην κατάθεση τροπολογίας για την παράταση του χρόνου ρύθμισης των ημιυπαιθρίων (μέχρι 28.1.11). Επομένως οι ‘’φωνές’’ πρέπει να έχουν στόχο αυτούς που χρόνια τώρα δεν μεριμνούν ωστε να στελεχωθούν τα Π.Γ. , να μην υπάρχει η πολύ-νομοθεσία κλπ (όπως πολλές φορές έχουν επισημάνει τόσο η ΕΜΔΥΔΑΣ, όσο το ΤΕΕ και οι επιστημονικοί φορείς των μηχανικών) .
3.Με την από 1/1/2011 εφαρμογή του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ –Ν.3852/10, η στοιχειώδης σημερινή εξυπηρέτηση των μηχανικών ελευθέρων επαγγελματιών (με τα Π.Γ. που επιβάλλεται από τον Ν.3852/10 να γίνουν σε κάθε Δήμο αλλά και γενικότερα του πολίτη) θα είναι πλέον ακόμη πιο δύσκολη. Έτσι αφενός απαξιώνονται οι δημόσιες υπηρεσίες και αφετέρου δεν εξυπηρετείται ο πολίτης. 
4. Είναι αντιδεοντολογικό σε ένα άρθρο να μην καταχωρείται η ενημέρωση και από μεριάς των εργαζομένων στα Π.Γ. , αλλά να ‘’φωτογραφίζεται’’ συγκεκριμένο κτίριο (όπου στεγάζεται η Δ/νση Πολεοδομίας Ανατολικού Τομέα Νομαρχίας Αθηνών) προκαλώντας (λόγω της συσχέτισης άρθρου και φωτογραφίας) τόσο τους συναδέλφους υπαλλήλους της υπηρεσίας αλλά και της πληθώρας των μηχανικών και πολιτών που έχουν εξυπηρετηθεί από τους υπαλλήλους της (παρά τις ελλείψεις σε προσωπικό,κι όχι γενικά ‘’ανεπάρκεια’’ που αναφέρεται στο άρθρο). Από τα στοιχεία του σχετ. βιβλίου καταχώρησης των ημιυπαιθρίων που τηρείται στη Δ/νση Πολεοδομίας Ανατολικού Τομέα Νομαρχίας Αθηνών προκύπτει ότι μέχρι σήμερα έχουν διεκπεραιωθεί πάνω από 14000 φάκελοι –δηλώσεις ημιυπαιθρίων, με εντατικότερο ρυθμό την τελευταία περίοδο (πάνω από 400 δηλώσεις την μέρα).
*προσθέτω: και των υπαλλήλων.
** το οποίο δεν ισχύει για την υπηρεσία της φωτογραφίας(Δ/νση Πολεοδομίας Ανατολικού Τομέα Νομαρχίας Αθηνών).
Δημήτρης Β. Κλεφτοδήμος
Αρχιτέκτων μηχανικός
Πρόεδρος Δ.Ε. Τμήματος Νομ.Αθηνών ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Μέλος Δ.Σ. της ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Μέλος του Γ.Σ. της ΑΔΕΔΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου