Κυριακή, 19 Δεκεμβρίου 2010

ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ: Μια πρόταση για να σπάσει ο εκβιασμός και η συναλλαγή

Μία μονάχα από τις τεράστιες επιπτώσεις του μνημονίου και της συνολικής κατεδάφισης που επιχειρεί η κυβέρνηση με την αρωγή της ΕΕ και του ΔΝΤ, αποτελούν οι απολύσεις από τη μία, οι υποχρεωτικές μετατάξεις από την άλλη. Η φιλολογία (αλλά και η πραγματικότητα) περί απολύσεων προσωπικού έχει ξεκινήσει από τους συμβασιούχους χρόνου και έργου καταρχήν, αλλά ανοίγει το έδαφος και στους αορίστου, ακόμα και στους μόνιμους υπαλλήλους. Ο Υπουργός Εσωτερικών ήδη εξήγγειλε δημόσιο τομέα μειωμένο κατά 200.000 άτομα την επόμενη τριετία. Η εφαρμογή του Καλλικράτη από την άλλη, το γενικευμένο κλείσιμο οργανισμών του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα οδηγούν στις υποχρεωτικές μετατάξεις χιλιάδων εργαζομένων. Η τρομοκρατία της απόλυσης συνδυάζεται με την απειλή του εξαναγκασμού σε παραίτηση λόγω αναγκαστικής μετάταξης σε τόπο ή Υπηρεσία που αδυνατεί να βρεθεί ο εργαζόμενος. Και ο τρόπος αυτός που χρησιμοποιεί το πελατειακό σύστημα για τη χειραγώγηση των εργαζομένων, ώστε να πάψουν επιτέλους να διαμαρτύρονται, συνοδεύεται από το γνώριμο κύκλωμα μικρο-εκβιασμών, ομηρίας και «εξυπηρετήσεων» από πολιτικούς και συνδικαλιστικούς κύκλους, κατά βάση του δικομματικού συστήματος. Η κυβερνητική συνδικαλιστική παράταξη φυσικά πρωτοστατεί στην τακτική αυτή.
Αποτελεί, ανάμεσα σε πολλά άλλα βέβαια, κρίσιμο μέγεθος το πώς θα απαντήσει το κίνημα των εργαζομένων και ειδικά αυτών στη δημόσια διοίκηση και στο ζήτημα αυτό. Εκκινώντας από την απαραίτητη προϋπόθεση ότι καμία απόλυσηδεν είναι αποδεκτή, διεκδικώντας μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους και καταλήγοντας στη διεκδίκηση ενός –όσο γίνεται– δίκαιου και αντικειμενικού τρόπου μετατάξεων. καμίας κατηγορίας εργαζομένων
Ειδικά για το τελευταίο, πρότασή μας είναι όλες οι μετατάξεις προσωπικού να γίνονται αποκλειστικά με την ευθύνη του ΑΣΕΠ, έτσι ώστε να υπάρξει αντικειμενικοποιημένη και βέλτιστη αντιστοίχιση των επιθυμιών των μετατασσομένων με τις ανάγκες των Υπηρεσιών. Με τον τρόπο αυτό θα προκύψουν τα εξής προφανή θετικά αποτελέσματα:
 • Θα ικανοποιηθούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό οι προτιμήσεις των υπαλλήλων που μετατάσσονται, όσον αφορά τόσο στο χώρο όσο και στο αντικείμενο της νέας εργασίας τους.
 • Θα καλύψουν οι Υπηρεσίες (ειδικά αυτές που διαλύονται λόγω έλλειψης προσωπικού) τις ανάγκες τους πολύ γρήγορα και μάλιστα με αντικειμενική διαδικασία.
 • Θα διαμορφωθεί ένα πιο ανθρώπινο εργασιακό κλίμα στις Υπηρεσίες και προϋποθέσεις -όσο γίνεται- καλύτερης εργασίας, δεδομένου ότι οι υπάλληλοι που μετατάσσονται υπό τις παρούσες συνθήκες, θα αισθανθούν ότι η κρίσιμη, για τη σταδιοδρομία και τη ζωή τους, υπηρεσιακή τους μεταβολή, αντιμετωπίστηκε με τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή και φροντίδα.
 • Θα σπάσει ο μαύρος κύκλος της πολιτικής και συνδικαλιστικής συναλλαγής μεταξύ των αντίστοιχων εξουσιών και των υπό μετάταξη εργαζομένων.
Από τη στιγμή, μάλιστα, που οι μετατάξεις θεωρούνται προσλήψεις, το ΑΣΕΠ αποτελεί τον θεσμικά αρμόδιο φορέα για την υλοποίηση της διαδικασίας αυτής, ενώ διαθέτει την υποδομή και –κατά κοινή ομολογία– τα εχέγγυα αντικειμενικότητας και διαφάνειας για να ασχοληθεί με το ζήτημα των μετατάξεων στο δημόσιο τομέα, όπως ακριβώς κάνει και με το ζήτημα των προσλήψεων.
Ενδεικτικά, αναφέρονται ορισμένα κριτήρια, που ίσως φανούν χρήσιμα για την τελική διαμόρφωση ενός πληροφορικού συστήματος βέλτιστης διαχείρισης των μετατάξεων:
Για τις Υπηρεσίες, θα πρέπει να γίνουν τα εξής:
 • Καταγραφή των διαθέσιμων οργανικών θέσεων, σε συνάρτηση και με την επείγουσα ανάγκη προσαρμογής των οργανισμών των Περιφερειών και Δήμων, λόγω των αλλαγών του "Καλλικράτη" αλλά και των σύγχρονων εργασιακών συνθηκών.
 • Καταγραφή των θέσεων που καλύπτουν τυχόν ιδιαίτερες ανάγκες, ιδίως σε περίπτωση που καθυστερεί η σύνταξη των νέων οργανισμών, για επείγουσες ανάγκες που δεν προβλέπονται στους ισχύοντες.
 • Αναφορά στην προτεραιότητα που οι Υπηρεσίες αποδίδουν σε κάθε μια από τις ανωτέρω θέσεις.
Για κάθε υπάλληλο που θα μεταταγεί ή επιθυμεί να μετακινηθεί, θα πρέπει να καταγραφούν:
 • Ο κλάδος.
 • Ο βαθμός.
 • Η τυχόν εξειδίκευση (και πώς προέκυψε).
 • Τα τυχόν τυπικά προσόντα που επιτρέπουν μετάταξη σε άλλο κλάδο (εφόσον το επιθυμεί).
 • Τα έτη υπηρεσίας.
 • Το έτος γεννήσεως.
 • Η οικογενειακή κατάσταση (πιθανόν στην οικογενειακή κατάσταση να χρειάζονται και ειδικότερα στοιχεία, για να μπορεί να εξασφαλίζεται η συνυπηρέτηση συζύγων ή και άλλες συνθήκες ικανοποίησης οικογενειακών αναγκών ή ελαχιστοποίησης εξόδων).
 • Ο τόπος κατοικίας.
 • Οι Υπηρεσίες στις οποίες επιθυμεί να υπηρετήσει και τα καθήκοντα τα οποία επιθυμεί να ασκήσει (κατά σειρά προτίμησης).
 • Η βαρύτητα των επιμέρους κριτηρίων για την επιλογή της νέας θέσης εργασίας (εργασιακό αντικείμενο, τόπος εργασίας, ωράριο κλπ).
Με τον τρόπο αυτό (με αντικειμενικά κριτήρια μόνον και όχι συνεντεύξεις) μπορεί να γίνει, μέσω ΑΣΕΠ, αντιστοίχιση υπηρεσιακών αναγκών και προσφοράς εργαζομένων έτσι ώστε η αβεβαιότητα, ο φόβος, η συναλλαγή να σπάσουν. Το λιγότερο που οφείλουν να κάνουν τα σωματεία μας είναι να στηρίξουν μια τέτοια πρόταση (ή όπως αυτή μπορεί να διορθωθεί και εμπλουτιστεί). Σε κάθε άλλη περίπτωση θα αποτελούν και αυτά μέρος του αρρωστημένου κυκλώματος που εμπορεύεται τη ζωή και τις ανάγκες των εργαζομένων.

2 σχόλια:

 1. Εδω βέβαια αναζητάται η σημερινή διοίκηση του Τ.Ε.Ε. αυτή του Στριντζη, (Σπίρτζη), ή κάπως έτσι και των λοιπών σοσια..ΛΗΣΤΩΝ.
  Παντελώς απούσα και καλά κάνει, είναι οι επόμενοι υπουργοί, υφυπουργοί, ειδικοί σύμβουλοι, διοικητές, ειδικοί σύμβουλοι, ανάδοχοι έργων ....., διευθυντές (διοικητές) Μ.Κ.Ο., ειδικοί τεχνικοί σύμβουλοι, μέλη διοικιτικών συμβουλίων, παρατρεχάμενοι, γλείφτες του ταδε ή δείνα έργου, τσιράκια της εκάστοτε εξουσίας, διοικητές νοσοκομείων, φρενοκομείων, ΧΥΤΑ, σταθμών λεωφορείων, σταθμών διοδίων, σταθμών της κυβέρνησης ΓΑΠ, επιτροπών, συμβουλίων και παει λέγοντας.
  Αυτοί καλά εξαργυρώνουν το εξίωμα, αυτά τα αξιώματα είναι εξ-αργυρώνυτα, και με καλή σχέση αξιώματος- εξαργυρωνήματος.
  Εμείς οι λοιποί τι κάνουμε?
  Βέβαια κάποια πρόβατα, που έχουν την ιδιότητα , κατά τα άλλα του μηχανικού, τους εκλέγουν.
  Εδώ γίνεται μια απλή και ουσιαστική διαπίστωση, ή ότι οι μηχανικοί είναι αγράμματοι , απληροφορητοι και ανηδεοι (τότε άντε να σου κάνουν το σπίτι σου αυτοί , θα πέσει σε 3 μέρες), ή ότι το σύστημα εκλογής, αυτό το πελατειακό, που και εδώ , στούς υποτιθέμενους επιστήμονες μηχανικούς εφαρμόζεται, είναι απείρως χειρότερο απο αυτό που βομβαρδίζουν με φασιστική προπαγάνδα οι σύγχρονοι γκαίμπελς (Πρετεντέρης, Μακρή, Τρέμη, Καψής, και λοιπά φασιστοειδή δημοσιοκάφρων των Ελληνικών Μ.Μ.Ε.).
  Λοιπόν που κρύβεται αυτή η περιβόητη διοίκηση του
  Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας ?
  ΤΕΛΙΚΑ ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Τ.Ε.Ε. στην υπηρεσία του εργαζόμενου μηχανικού, ας μην παρακρατεί για τους μισθούς των αργυρώνητων στελεχών της το 2% απο τις αμοιβές των προλετάριων μελών.
  Αυτοί είναι τα τσιράκια του συστήματος.
  Αλλά βέβαια όχι με την δικιά μου συμετοχή ...............
  ΕΓΩ ΑΠΕΧΩ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ ΡΟΥΦΙΑΝΟΥΣ, ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑΓΜΑΤΑΣΦΑΛΙΤΕΣ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. έχουμε γραψει αρκετές φορές σε αυτό το Blog για τα "κατορθώματα" της διοίκησης του ΤΕΕ (και έχουμε αρκετά ακόμα και για όλες τις προηγούμενες). Ποιό ενδεικτική η στάση που έχει απέναντι στους εργαζόμενους του ΤΕΕ (http://syspeirosiaristeronmihanikon.blogspot.com/2010/12/blog-post_01.html)

  καμιά δουλίτσα να βγαίνει είναι η κατάστασή τους και πως θα τις μοιράσουμε

  οι μηχανικοί έχουν την "ηγεσία" που τους αξίζει

  ΑπάντησηΔιαγραφή