Τρίτη, 7 Ιανουαρίου 2014

Ακόμα μια αθλιότητα του ΤΣΜΕΔΕ

Το ΤΣΜΕΔΕ ζητάει από τους συναδέλφους που αμοίβονται με μεικτές αποδοχές κάτων των 694 € το μήνα (όσο είναι η 1η ασφαλιστική κλάση) τη διαφορά εισφορών από τον εργαζόμενο. Δε γνωρίζουν ότι χιλιάδες συνάδελφοι έχουν πλέον τέτοιες αποδοχές; Δε γνωρίζουν ότι το ίδιο το κράτος προσλαμβάνει πλεόν με αποδοχές 490 € το μήνα και συναδέλφους μέσω των προγραμμάτων του ΟΑΕΔ? Θέλουν να μας πετάξουν οριστικά εκτός επαγγέλματος? Άμεσα το ΤΣΜΕΔΕ να αποσύρει την άθλια αυτή απόφαση και να κρατάει τις εισφορές από όσο είναι το ύψος των αποδοχών και όχι από αυτό που φαντασιώνονται. Να μειώσουν όλες τις εισφορές τουλάχιστον 30% τώρα.

"Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρ. 61 του Ν.3996/2011 που ισχύουν απο 01-09-2011 και προκειμένου για τους 1.1.1993 και εφεξής μισθωτούς ασφαλισμένους του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.), η προβλεπόμενη εισφορά για όλους τους Τομείς του Ταμείου υπολογίζεται επί των καταβαλλόμενων αποδοχών, οι οποίες δεν μπορεί να υπολείπονται του ποσού της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας, κατά τις διατάξεις του Ν.2084/1992 και των προεδρικών διαταγμάτων 124/1993, 125/1993 και 126/1993, όπως κάθε φορά διαμορφώνεται.
Για τις περιπτώσεις ασφαλισμένων των οποίων οι αποδοχές υπολείπονται του ποσού της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας, οι διαφορές που προκύπτουν στην εισφορά ασφαλισμένου και εργοδότη καταβάλλονται απο τον ίδιο τον ασφαλισμένο, εντός του πρώτου τριμήνου του επόμενου έτους, και σε τρεις κατ' ανώτατο όριο μηνιαίες δόσεις, εφόσον το οφειλόμενο ποσό υπερβαίνει τα 150,00 ευρώ.
Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής της ως άνω διαφοράς εντός του τριμήνου, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα για τις καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου