Σάββατο, 11 Ιανουαρίου 2014

Πόρισμα-φωτιά για το μεγάλο φαγοπότι

Η κίνηση τραπεζικών λογαριασμών των κατηγορουμένων του «T.T.-γκέιτ» αποδεικνύει -σύμφωνα με το εισαγγελικό πόρισμα- ότι οι ενέργειες του Αγγελου Φιλιππίδη ως προέδρου του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου είχαν έναν και μόνο στόχο: να κάνουν πλουσιότερο τον ίδιο και ορισμένους φίλους επιχειρηματίες. Επί της ουσίας, στο πόρισμά της η Πόπη Παπανδρέου δεν αφήνει κανένα περιθώριο στον Αγγ. Φιλιππίδη να χαρακτηριστεί απλά ανίκανος ή ανεπαρκής για τη θέση που κατείχε, αφού εκτιμά ότι συνειδητά παραπλάνησε το Δ.Σ. της τράπεζας ή απέκρυψε στοιχεία και «χάρισε» εκατομμύρια από την περιουσία της τράπεζας σε ημετέρους. Για τον λόγο αυτό όχι μόνο τον θεωρεί ύποπτο φυγής αλλά και «ύποπτο τέλεσης νέων εγκλημάτων» και αναφέρεται και στις υψηλές διασυνδέσεις του με επιχειρηματίες και λοιπούς παράγοντες της χώρας, τις οποίες θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει για να συσκοτίσει τις έρευνες.

Των Κατερίνας Κατή, Αρτέμιδος Σπηλιώτη από την ΕφΣυν
 

Φωτιά είναι το πολυσέλιδο πόρισμα της εισαγγελέως Πόπης Παπανδρέου για τους εμπλεκόμενους στο μεγάλο σκάνδαλο του Ταχ. Ταμιευτηρίου και κυρίως για τον τότε πρόεδρο Αγγελο Φιλιππίδη, τον οποίο μάλιστα θεωρεί «ύποπτο φυγής», και «ύποπτο τέλεσης νέων εγκλημάτων ή παρέμβασης αλλοίωσης της πραγματικής κατάστασης». Στο πόρισμα, το οποίο έχει ολόκληρο στη διάθεσή της η «Εφ.Συν.» αναφέρεται επί λέξει για τον Αγγελο Φιλιππίδη:

«Επί των ημερών του εκταμιεύτηκε το μεγαλύτερο μέρος των χρηματοδοτήσεων της τράπεζας προς επιχειρήσεις μέσω ομολογιακών δανείων, χωρίς η τράπεζα να έχει εκ των προτέρων θεσμοθετήσει κανονισμό πιστοδοτήσεων που να καθορίζει τα όρια ανάληψης κινδύνων, χωρίς να έχει διασφαλιστεί η ύπαρξη κατάλληλων συστημάτων για την αξιολόγηση, μέτρηση και παρακολούθησή τους και χωρίς να διατίθενται οι δέουσες υποδομές για την κατάλληλη διαχείριση τους. Παρά ταύτα διενεργήθηκαν κατ’ εξακολούθηση χρηματοδοτήσεις ύψους εκατομμυρίων ευρώ κατά παρέκκλιση των εσωτερικών διαδικασιών, κατά παράβαση των εγγύων πράξεων διοικητή Τράπεζας της Ελλάδας και χωρίς την τήρηση βασικών αρχών τραπεζικής πρακτικής όπως αναλύθηκε σε 3 περιπτώσεις ιδιαίτερα υψηλών δανειοδοτήσεων -Ομιλος Γριβέας, Alapis (του Λ. Λαυρεντιάδη) και όμιλος ΔΕΜΚΟ (του Δ. Κοντομηνά)-, με αποτέλεσμα τη ζημιά της περιουσίας της τράπεζας».

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της εισαγγελέως, «η συνολική ζημιά της περιουσίας της τράπεζας ανέρχεται στο συνολικό ποσόν των 346.904.467 ευρώ τουλάχιστον και 138.750.467 ευρώ από την υπόθεση της Bestline – HPC».


Για τον Αγγελο Φιλιππίδη προκύπτει όπως αναφέρεται στο πόρισμα, ότι «ενήργησε καταχρώμενος τη θέση εμπιστοσύνης που κατείχε ως πρόεδρος του Τ.Τ. και εκμεταλλευόμενος τις δυνατότητες του οικονομικού συστήματος με τη διαχείριση του οποίου ήταν επιφορτισμένος προκειμένου να επαυξήσει την περιουσία τρίτων προσώπων (όπως τις περιπτώσεις του Κυριάκου Γριβέα, Αναστασίας Βάτσικα, του Λαυρέντη Λαυρεντιάδη και του Δημήτρη Κοντομηνά), ήτοι προς την κατεύθυνση δημιουργίας πλούτου εκ μέρους των τελευταίων, εν όψει του ύψους και των όρων των επίμαχων κάθε φορά χρηματοδοτήσεων, βλάπτοντας την περιουσία του Δημοσίου».

Ακόμα για τον πρώην πρόεδρο του Τ.Τ. αναφέρεται ότι «στην περίπτωση της συμμετοχής της τράπεζας στη θυγατρική του ομίλου ΔΕΜΚΟ εταιρεία Bestline (σ.σ.: αναφέρεται στην υπόθεση των πιστωτικών καρτών) προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις ότι ο κ. Φιλιππίδης, ο οποίος ανέλαβε την επιλογή και υλοποίηση της επίμαχης «εξαγοράς» παραπλάνησε και αυτά καθεαυτά τα μέλη του Δ.Σ. του Τ.Τ. προκειμένου να πετύχει την έγκριση της συμμετοχής του Τ.Τ. στη θυγατρική του ομίλου ΔΕΜΚΟ εταιρεία Bestline με σκοπό να προσκομίσει παράνομο οικονομικό όφελος στον τελευταίο». Η κ. Παπανδρέου, αφού εκθέτει αναλυτικά όλη την κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών του Αγγελου Φιλιππίδη, αναφέρει: «Από τον έλεγχό τους προκύπτει ότι από το 2008 μέχρι και το 2012 έχουν τροφοδοτηθεί με σημαντικά ποσά, ορισμένα εκ των οποίων δεν μπορούν να διασταυρωθούν με τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα στοιχεία όπως αποτυπώνεται στις φορολογικές δηλώσεις των οικείων ετών, ενώ επιπρόσθετα έχουν μέχρι σήμερα άγνωστη προέλευση (επιταγές)».

Συνέστησαν εταιρεία…

Μάλιστα στο πόρισμα επισημαίνεται ότι ο Αγγελος Φιλιππίδης «έχει συστήσει από κοινού μεταξύ άλλων με τον Μάριο Βαρότση αναπληρωτή γενικό διευθυντή επενδυτικής τραπεζικής και θυγατρικών του Τ.Τ. και πρόεδρο της υποεπιτροπής επενδύσεων σε εταιρικά ομόλογα, την εταιρεία με την επωνυμία «Master Holdings A.D.» με έδρα το Μαυροβούνιο και αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών σε χρονικό σημείο που δεν κατέστη δυνατό να προσδιοριστεί επακριβώς αλλά πάντως εν ενεργεία τουλάχιστον από το έτος 2010».

Το συμπέρασμα, με το οποίο κλείνει το πόρισμά της η κ. Παπανδρέου, είναι ότι: «Υπάρχουν σαφείς ενδείξεις περί του ότι ο Αγγελος Φιλιππίδης διαθέτει χρηματικά ποσά σε τόπους και με τη μορφή που δεν είναι ακόμη γνωστή καθώς όπως προκύπτει διαθέτει περιουσία στο εξωτερικό. Επιπλέον η υποδομή του στην αλλοδαπή, το εύρος της οποίας δεν έχει ακόμα αποκαλυφθεί στο σύνολό του, συνιστούν παράλληλα και προπαρασκευή για τη διαφυγή του στο εξωτερικό. Τα ανωτέρω καθιστούν το πρόσωπο αυτό όχι μόνο ύποπτο φυγής από το χρονικό σημείο κατά το οποίο θα διαπιστώσει ότι τα συγκεντρωθέντα σε βάρος του στοιχεία από τη δικαιοσύνη θα μπορούσαν να κριθούν ικανά να τον οδηγήσουν στη φυλακή, αλλά και ύποπτο τέλεσης νέων εγκλημάτων ή παρέμβασης και αλλοίωσης της πραγματικής κατάστασης (λ.χ. με τη μετακίνηση χρηματικών ποσών και την απόκρυψή τους) πράγμα πιθανολογούμενο και από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των πράξεων που του αποδίδονται». Μάλιστα η εισαγγελέας αναφέρεται και στις υψηλές του διασυνδέσεις με επιχειρηματίες και λοιπούς παράγοντες της χώρας, τις οποίες θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει για να συσκοτίσει τις έρευνες.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Σιωπή από την κυβέρνηση, «κατηγορώ» από την αντιπολίτευση

Σιγή ασυρμάτου από την κυβέρνηση για το σκάνδαλο του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και την «καταιγίδα» διώξεων και συλλήψεων κορυφαίων επιχειρηματικών παραγόντων που εμπλέκονται με την υπόθεση. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε για την εξέλιξη της υπόθεσης, ενώ το περιβάλλον του εμφανίζεται εξαιρετικά προσεκτικό στις αντιδράσεις του, κρατώντας αποστάσεις και στάση αναμονής.

Την ίδια ώρα ωστόσο τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξαπολύουν μύδρους κατά της κυβέρνησης, θεωρώντας ότι αποδεικνύεται για ακόμα μία φορά η διαχρονικότητα της διαφθοράς και της διαπλοκής.

■ Για «ένα ακόμη δείγμα της τεράστιας διασπάθισης του δημόσιου χρήματος» έκανε λόγο το Τμήμα Οικονομικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας μάλιστα ότι «αναδεικνύονται για ακόμη μία φορά οι βαριές ευθύνες της διοίκησης της Τραπέζης της Ελλάδος για τον πλημμελή έλεγχο που ασκούσε για μεγάλο χρονικό διάστημα».

■ «Οι Ελληνες δικαστές απέδειξαν ότι δεν εκτελούν εντολές της εκτελεστικής εξουσίας και των διαπλεκομένων, αλλά της συνείδησής τους», σχολίασε ο Πάνος Καμμένος, πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

■ Η ΔΗΜΑΡ με ανακοίνωσή της σημείωσε ότι «είναι απολύτως αναγκαία η πλήρης και σε βάθος διερεύνηση, η μέγιστη δυνατή επιστροφή των χρημάτων από τις επισφαλείς δανειοδοτήσεις καθώς και η απόδοση ευθυνών στους υπευθύνους».

■ «Οι αποκαλύψεις στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο αναδεικνύουν τη σαπίλα του καπιταλιστικού συστήματος», σχολίασε το ΚΚΕ, σημειώνοντας ότι «ερωτήματα δημιουργεί ο χρόνος που γίνονται αυτές οι αποκαλύψεις».

Νίκος Σβέρκος

Δανεικά και αγύριστα εκατομμύρια ευρώ

Προσεγγίζει τα 500 εκατ. ευρώ η ζημιά. Η εισαγγελέας διαφθοράς εξέδωσε 7 εντάλματα σύλληψης και την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος 30 ατόμων.

7 μήνες κράτησε η έρευνα που διενήργησε η εισαγγελέας διαφθοράς Πόπη Παπανδρέου

Tης Κατερίνας Κατή
Τα στελέχη του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου ενέκριναν με το… αζημίωτο χωρίς εγγυήσεις τα δάνεια των εκατομμυρίων ευρώ, οι επιχειρηματίες τα εισέπρατταν «για… επέκταση των σκοπών της εταιρείας τους» και στη συνέχεια τα λεφτά εξαφανίζονταν στον «παράδεισο» των… offshore, χωρίς μάλιστα να έχει επιστραφεί στο Τ.Τ. ούτε… ένα ευρώ!

Ενδεικτικό στοιχείο της ασύλληπτης ασυδοσίας των υπευθύνων από πλευράς Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου είναι ότι σε μία τουλάχιστον περίπτωση χορήγησης δανείου στον εκ των κατηγορουμένων, Λαυρέντη Λαυρεντιάδη (προφυλακισμένο ήδη για το σκάνδαλο της Proton), υπήρξε ακόμη και ρητή ρήτρα μη… παρακολούθησης της χρήσης του.

Η ζημιά που υπέστη το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, και κατ’ επέκταση το ελληνικό Δημόσιο, από αυτή την εγκληματική δραστηριότητα που ήταν σε πλήρη εξέλιξη από το 2007 μέχρι και το 2012, προσεγγίζει τα 500 εκατομμύρια ευρώ.

Αυτό είναι το «διά ταύτα» της ενδελεχούς έρευνας που διενεργούσε τους τελευταίους επτά μήνες η επίκουρη εισαγγελέας διαφθοράς, Πόπη Παπανδρέου, και οδήγησε στην έκδοση των εφτά ενταλμάτων σύλληψης, στην άσκηση ποινικής δίωξης από την εισαγγελέα διαφθοράς, Ελένη Ράικου, σε βάρος 30 προσώπων για πέντε βαρύτατα κακουργήματα που επισύρουν ακόμα και την ποινή της ισόβιας κάθειρξης και στη δέσμευση ακίνητων περιουσιακών στοιχείων αλλά και τραπεζικών λογαριασμών.

Εντάλματα σύλληψης

Τα εντάλματα σύλληψης, η εκτέλεση των οποίων ξεκίνησε από προχθές το βράδυ, αφορούν τους:

Δημήτρη Κοντομηνά, επιχειρηματία και ιδιοκτήτη του τηλεοπτικού σταθμού Αlpha, ο οποίος συνελήφθη στο… νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν. Εκεί, δέχτηκε χθες την επίσκεψη του ανακριτή διαφθοράς, Γιώργου Ανδρεάδη, που ανέλαβε την υπόθεση, από τον οποίο πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη. Στο μεταξύ είναι υπό φρούρηση. Μάλιστα ιατροδικαστής, που όρισε ο ανακριτής, ζήτησε τη μεταφορά του σε δημόσιο νοσοκομείο προκειμένου να γίνει εκεί η διάγνωση της πάθησης που τον οδήγησε σε εισαγωγή την περασμένη Τρίτη.

Οπως προκύπτει πάντως από την πορισματική αναφορά της κ. Παπανδρέου, ο γνωστός επιχειρηματίας είναι ίσως ο βαρύτερα εμπλεκόμενος στο σκάνδαλο του Τ.Τ. Από την πλευρά του ο κ. Κοντομηνάς εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία υποστηρίζει πως «δεν υπάρχει κανένα ίχνος παρανομίας στις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, καθώς τα δάνεια στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο εξυπηρετούνται μέχρι κεραίας, σε αντίθεση με τα θηριώδη, μη εξυπηρετούμενα δάνεια, γνωστών επιχειρηματιών».

Αγγελο Φιλιππίδη, πρώην διοικητή του Τ.Τ. και πρώην πρόεδρο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ο οποίος βρίσκεται στο εξωτερικό και διεμήνυσε στον ανακριτή, μέσω του συνηγόρου του Αθανάσιου Βαρλάμη ότι θα επισπεύσει την επιστροφή του για να παρουσιαστεί στην ανάκριση. Ακόμα ο κ. Βαρλάμης δήλωσε ότι θεωρεί την έκδοση του εντάλματος σύλληψης σε βάρος του κ. Φιλιππίδη «απαράδεκτη καθώς δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις».

Μάριο Βαρότση, πρώην αναπληρωτή γενικό διευθυντή του Τ.Τ., ο οποίος συνελήφθη και οδηγήθηκε στον ανακριτή από τον οποίο πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Δευτέρα.

Κυριάκο Γριβέα, κάτοικο εξωτερικού, για τον οποίο εκδίδεται διεθνές ένταλμα σύλληψης.

Τη σύζυγό του Αναστασία Βάτσικα, επίσης κάτοικο εξωτερικού. Θα εκδοθεί και γι’ αυτήν διεθνές ένταλμα σύλληψης.

Χαράλαμπο Γιαγκούδη, υψηλόβαθμο υπάλληλο του Τ.Τ.

Το στέλεχος του Τ.Τ., Φωτεινή Κρέστα.

5 κακουργήματα

Οι πράξεις για τις οποίες ασκήθηκε η ποινική δίωξη είναι σε βαθμό κακουργήματος και αφορούν:

● Απάτη κατά του Δημοσίου, από κοινού, υπό τις ιδιαζόντως επιβαρυντικές περιστάσεις του νόμου 1608/50 περί καταχραστών του Δημοσίου. Οι επιβαρυντικές περιστάσεις αφορούν τις ειδικότερες συνθήκες της εγκληματικής δράσης με αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, εκ της οποίας το όφελος που πέτυχε ή επιδίωξε ο δράστης και η ζημιά που προξενήθηκε ή οπωσδήποτε απειλήθηκε στο Δημόσιο υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ.

● Απιστία από κοινού, κατ’ εξακολούθηση και μη, με περιουσιακή ζημιά άνω των 30.000 ευρώ.

● Αμεση συνέργεια στην απιστία.

● Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα βρόμικου χρήματος), κατ’ επάγγελμα.

● Αμεση συνέργεια στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος, υπό την επιβαρυντική περίπτωση της παρ. 1β του άρ. 45 του Ν. 3168/08 για το ξέπλυμα (σ.σ. επιβάρυνση της ποινής όταν ο συνεργός στην πράξη είναι υπάλληλος τράπεζας).

Από δημοσιεύματα

Η προκαταρκτική εξέταση ξεκίνησε ύστερα από παραγγελία προς την κ. Παπανδρέου της εισαγγελέως διαφθοράς, Ελένης Ράικου, στις 3/6/13, με αφορμή δημοσιεύματα του Τύπου.

Για την υπόθεση έχουν εκδοθεί πέντε πορίσματα από την αρμόδια διεύθυνση εποπτείας πιστωτικού συστήματος της Τραπέζης της Ελλάδος (ΔΕΠΣ), ενώ η έρευνα της Εισαγγελίας Εγκλημάτων Διαφθοράς επεκτάθηκε σε όλα τα προβληματικά δάνεια του Τ.Τ. από το 2007 ώς και το 2012, εντοπίζοντας περιπτώσεις υπέρογκης χρηματοδότησης-δανεισμού σε σειρά εταιρειών και επιχειρηματιών υπό όρους που καταφανώς δεν πληρούσαν τους συνήθεις όρους τραπεζικού δανεισμού, κατά κατάχρηση της αντιπροσωπευτικής και διαχειριστικής εξουσίας των υπευθύνων της τράπεζας και κατά παράβαση της σχετικής ειδικής νομοθεσίας ζημιώνοντας την περιουσία του Τ.Τ. και του Δημοσίου, οι απαιτήσεις του οποίου ώς και σήμερα δεν έχουν ικανοποιηθεί. «Δεν έχουν επιστραφεί από τα συγκεκριμένα δάνεια ούτε ένα ευρώ», επισημάνθηκε χαρακτηριστικά από τους εισαγγελείς διαφθοράς.

Κατά τη διάρκεια της έρευνάς της η κ. Παπανδρέου εντόπισε και περιπτώσεις νομιμοποίησης εσόδων που αποκτήθηκαν από τη λήψη των επίμαχων παράνομων δανειοδοτήσεων με απόκρυψη των ποσών σε offshore εταιρείες και αγορές ακινήτων στο εξωτερικό, οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά στην πορισματική αναφορά της (σχετικά διαγράμματα και πίνακας).

Η συνολική ζημιά που υπέστη η τράπεζα υπερβαίνει τα 400 με 500 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά τα χρήματα αφορούν μόνο τις ροές των δανείων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη δικογραφία εντάσσεται μόνο το ένα από τα δύο σχετικά πορίσματα του πρόεδρου της Αρχής κατά του ξεπλύματος μαύρου χρήματος που αφορά τους Γριβέα και Βάτσικα.

Προκαταρκτική εξέταση

Το δεύτερο πόρισμα είναι ακόμα στο στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης (αφορά τον επιχειρηματία κ. Ελληνα, του οποίου τα δάνεια εξυπηρετούνται).

Εξαιρετική δουλειά φέρεται να έχει κάνει η Τράπεζα της Ελλάδος που έχει συντάξει πέντε πορίσματα για τα προβληματικά δάνεια (έπειτα από συνολική έρευνα στο Τ.Τ.) του μεγάλου επιχειρηματικού χαρτοφυλακίου. Η έρευνα αυτή ξεκίνησε το 2010 και από το πρώτο ήδη πόρισμα θεμελωνιόταν το αδίκημα της απιστίας από τα κακά δάνεια, που φέρεται να είναι εφτά, από τα οποία δεν έχει αποπληρωθεί κανένα.

Σ’ αυτά τα δάνεια εντάσσονται:

● Δύο δάνεια του ζεύγους Γριβέα-Βάτσικα, ύψους 17 εκατομμυρίων ευρώ.

● Δάνειο προς τον Λαυρέντη Λαυρεντιάδη, ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ.

● Δάνειο προς τον Δημήτρη Κοντομηνά, ύψους 110 εκατομμυρίων ευρώ.

Τα δάνεια αυτά χορηγήθηκαν χωρίς επαρκείς εγγυήσεις, κατά παράβαση της ειδικής τραπεζικής νομοθεσίας, προς δημιουργία πλούτου των επιχειρηματιών και όχι για επενδύσεις. Κανένα δάνειο δεν πήγε στους σκοπούς για τους οποίους ζητήθηκε, ενώ στα περισσότερα αναφερόταν ότι θα χρησιμοποιούνταν αορίστως «για επέκταση δραστηριοτήτων της εταιρείας».

Η κ. Παπανδρέου φέρεται εν προκειμένω να έχει θεμελιώσει την κατηγορία του ξεπλύματος μαύρου χρήματος κατά Λαυρεντιάδη και Κοντομηνά, αδίκημα που θεμελίωνε σε βάρος Γριβέα-Βάτσικα το πόρισμα της αρχής.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ζημιώθηκε 100 εκατ. ευρώ το Τ.Τ. από εξαγορά εταιρείας καρτών του Κοντομηνά

Το κακούργημα της απάτης δεν έχει σχέση με δανεισμό και φαίνεται πως αφορά μία περίπτωση, στην οποία εμπλέκονται Κοντομηνάς-Φιλιππίδης.

Αφορά εξαγορά από το Τ.Τ. εταιρείας πιστωτικών καρτών. Την επιλογή και την υλοποίηση είχε αναλάβει προσωπικά ο τότε πρόεδρος του Τ.Τ. Αγγελος Φιλιππίδης που επέλεξε τον συγκεκριμένο επιχειρηματία και καθόρισε την όλη διαδικασία.

Η Εισαγγελία Διαφθοράς θεωρεί ότι το Τ.Τ. (τα μέλη του Δ.Σ.) εξαπατήθηκε για την αγορά του προϊόντος και η ζημία που του προκλήθηκε ανέρχεται στα 100 εκατομμύρια ευρώ.

Πρόκειται, όπως εκτιμάται, για απάτη πολυδαίδαλη που άνοιξε την κερκόπορτα ώστε να ζημιωθεί το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο σε πολλά επίπεδα.

Σημειώνεται ότι οι δικαστικές αρχές έχουν προχωρήσει σε δεσμεύσεις ακινήτων, που όμως είναι τέτοιες ώστε να μην αποτρέπουν τους εμπλεκόμενους επιχειρηματίες να επιστρέψουν τα χρήματα, ενώ έχουν εντοπιστεί και δεσμευθεί τραπεζικοί λογαριασμοί στελεχών του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.

Πώς χορηγήθηκαν τα επισφαλή δάνεια

 
Των Κατερίνας Κατή, Αρτέμιδος Σπηλιώτη

5Στην πορισματική της αναφορά η κ. Παπανδρέου περιγράφει αναλυτικά και με πλήρως κατατοπιστικά γραφήματα τις αδιαφανείς διαδικασίες χορήγησης δανείων από το Τ.Τ. προς φίλους μεγαλοεπιχειρηματίες, τη σύσταση θυγατρικών εταιρειών αλλά και τη σύναψη συνεργασιών μαζί τους.

Τα παραπάνω όχι μόνο επέφεραν ζημιά εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην τράπεζα, αλλά και ουσιαστικά παρέδωσαν τον έλεγχο σε αυτούς, όπως συνέβη στην περίπτωση Κοντομηνά και τη ΔΕΜΚΟ. Το πόρισμα καταδεικνύει και τη σύνδεση εμπλεκόμενων επιχειρηματιών μέσω διαφόρων εταιρειών αλλά και το πώς ξεπλενόταν τελικά το χρήμα από το Τ.Τ. και κατέληγε στις τσέπες τους.

ΟΜΙΛΟΣ ΓΡΙΒΕΑ

Τον Μάρτιο και τον Ιούλιο του 2009 η τράπεζα χρηματοδότησε την εταιρεία C&C International A.E. μέσω δύο ομολογιακών δανείων εκδόσεως της τελευταίας ύψους 17 εκατ. ευρώ συνολικά, τα οποία καλύφθηκαν από το Τ.Τ. που κατέστη η βασική πιστοδότρια τράπεζα.

Σύμφωνα με τα ευρήματα των επιθεωρητών της ΤτΕ, τα δύο αυτά δάνεια χορηγήθηκαν υπό όρους που καταφανώς δεν πληρούσαν τους συνήθεις όρους τραπεζικού δανεισμού καθόσον περιελάμβαναν την εξ αρχής εκταμίευση του συνόλου των μακροπρόθεσμων δανείων, δινόταν πολυετής περίοδος χάριτος ως προς το κεφάλαιο έναντι ανεπαρκών εξασφαλίσεων, παρά το γεγονός ότι χορηγούνταν σε μια νεοσύστατη εταιρεία παροχής υπηρεσιών.

Συνεπώς εξ αρχής δεν διασφαλίζονταν τα συμφέροντα και η περιουσία της δανείστριας τράπεζας (…)

• Η ζημία που προκλήθηκε στην τράπεζα εκτιμήθηκε στο 100% της απαίτησης, ήτοι στο ποσό των 17.641.000 έναντι σχηματισθεισών προβλέψεων ποσοστού 90%.

POST BANK GREEN INSTITUTE

● Τον Αύγουστο του 2009 το Τ.Τ. από κοινού με την C&C (σ.σ. συμφερόντων Γριβέα) ίδρυσαν την POST BANK GREEN INSTITUTE S.A. με ποσοστό συμμετοχής 50% έκαστος, το μετοχικό κεφάλαιο ορίστηκε σε 500.000 ευρώ από το οποίο η εταιρεία C&C κατέβαλε το ποσοστό της μέσω δανεισμού από το Τ.Τ.

● Η PBGI δραστηριοποιήθηκε στην… πράσινη οικονομία, η δραστηριότητά της ήταν ζημιογόνα (έξοδα για δημόσιες σχέσεις 2.082.000 ευρώ), με αποτέλεσμα στις 31/12/2011, η καθαρή της θέση να καταστεί αρνητική (-2.944.000 ευρώ). Το 2010 το Τ.Τ. χρηματοδότησε τη θυγατρική της με 3 εκατ. ευρώ.

● Ο πρόεδρος του Τ.Τ. και οι συνεργάτες του ζημίωσαν εν γνώσει τους το Τ.Τ. κατά το ποσό των 19.885.000 ευρώ και περιουσιακό όφελος αποκόμισαν οι πιστούχοι Κ. Γριβέας και η σύζυγός του Α. Βάτσικα.

● Οπως προέκυψε, τα ομολογιακά δάνεια των 17 εκατ. ευρώ κατέληξαν σε τραπεζικούς λογαριασμούς άλλων εταιρειών συμφερόντων Γριβέα-Βάτσικα.
ALAPIS (συμφερόντων Λαυρεντιάδη)

● Το Τ.Τ. συνήψε με την ALAPIS ομολογιακό δάνειο 100 εκατ. ευρώ (2/10/2009). Η υποεπιτροπή αξιολόγησης του Τ.Τ., παρ’ ότι διαπίστωσε σωρεία αναλαμβανόμενων κινδύνων για την τράπεζα, εισηγήθηκε θετικά στην επενδυτική επιτροπή και η τελευταία ενέκρινε τη συμμετοχή του Τ.Τ. στην έγκριση του δανείου. Δύο χρόνια αργότερα καταγγέλθηκε το επίμαχο δάνειο και ενώ είχε υποβληθεί αίτηση υπαγωγής της ALAPIS στο άρθρο 99. «Ηταν γνωστός», αναφέρει η εισαγγελέας, «στους έχοντας τη διαχείριση της περιουσίας της τράπεζας ο υψηλός δανεισμός της ΑLAPIS κυρίως λόγω της συνάψεων στις 21/12/2007 κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου 5ετούς διάρκειας ποσού 640 εκατ. ευρώ, πληρωτέου ολοσχερώς κατά τη λήψη του».

● Μάλιστα εγγυήτριες του δανείου ορίστηκαν εταιρείες που είχε ήδη αποφασιστεί ότι θα απορροφηθούν από την ΑLAPIS. Τα χρήματα του δανείου των 100 εκατ. ευρώ κατέληξαν σε λογαριασμό εταιρείας που ανήκει 100% στον Λ. Λαυρεντιάδη.
ΟΜΙΛΟΣ ΔΕΜΚΟ (συμφερόντων Κοντομηνά)

● Ο Αγγ. Φιλιππίδης ως πρόεδρος του Τ.Τ. ύστερα από εξουσιοδότηση του Δ.Σ. προχώρησε στην επιλογή της εταιρείας BESTLINE CARDS (100% θυγατρική της ΔΕΜΚΟ) για να αναλάβει για λογαριασμό του Τ.Τ. τη διαχείριση του τομέα πιστωτικών καρτών.

● Παρά το γεγονός, επισημαίνει η εισαγγελέας, ότι η ελεγκτική εταιρεία DELOITTE αποτίμησε την αξία της BESTLINE στα 19.800.000 ευρώ την πρώτη φορά και στη συνέχεια με άλλη μέθοδο στα 2.800.000 ευρώ (παρέκκλιση 600%), το Τ.Τ. κατέβαλε 18.900.000 ευρώ για τη συμμετοχή και μόνο με 50% στην BESTLINE. Για την αποτίμηση της εμπορικής της BESTLINE η DELOITTE βασίστηκε σε υποθέσεις και προβλέψεις που δόθηκαν από τη διοίκηση της πρώτης και ήταν αντίθετες από τις επιδόσεις της. Το Τ.Τ. μεταξύ άλλων δεν προνόησε για την ύπαρξη χρηματοοικονομικών ρητρών υπέρ αυτής σε περίπτωση που η εταιρεία παρουσίαζε αδυναμία επίτευξης των προβλεπόμενων μεγεθών της.

● Στις 2/3/2012 το Δ.Σ. του Τ.Τ. αποφάσισε τη λύση της συνεργασίας με τη ΔΕΜΚΟ καθώς εκτιμήθηκε ότι είχε ελάχιστη ζημία από τη συνεργασία 73.800.000 ευρώ και μέγιστη 141.100.000 ευρώ. Στη διαιτησία που ακολούθησε η έκβαση απέβη σε βάρος της τράπεζας.

● Ο ρόλος Φιλιππίδη στη συνεργασία με τη ΔΕΜΚΟ ήταν καταλυτικός, σύμφωνα με το πόρισμα, καθώς ανέφερε στο Δ.Σ. ότι ο τομέας των πιστωτικών καρτών θα κερδοφορούσε με αυτόν τον τρόπο διότι ο Δ. Κοντομηνάς ήταν άριστος γνώστης της αγοράς. «Οι ανακοινώσεις του, όπως και του αρμόδιοι εισηγητή Μ. Βαρότση, ενέχουν ανακριβή απεικόνιση της πραγματικότητας (…), η έκθεση της DELOITTE ουδόλως παρουσιάστηκε στα μέλη του Δ.Σ., (…)το 70% των μετοχών της BESTLINE ήταν ήδη ενεχυριασμένες, (…) και στην πραγματικότητα μετά την εξαγορά του 50% της BESTLINE από το Τ.Τ. η διαχείριση και διοίκηση των εταιρικών της υποθέσεων πέρασε στον απόλυτο έλεγχο της ΔΕΜΚΟ. (..) Το T.Τ. πλήρωνε με δικά του, αποκλειστικά χρήματα τη χρήση του δικτύου του από την BESTLINE.

● Βάσει της συμφωνίας προβλεπόταν ότι η ΔΕΜΚΟ θα παραχωρούσε αντί συμβολικού τιμήματος διαφημιστικό χρόνο στο Τ.Τ. αξίας 1.500.000 ευρώ. Στην πραγματικότητα η ΔΕΜΚΟ διοχέτευσε σε εταιρείες συμφερόντων Κοντομηνά (Κανάλι 9, Ράδιο ΑΛΦΑ, ΠΑΛΜΟΣ) 1.652.000 ευρώ.

● Η εγκληματική αυτή συμπεριφορά επέφερε ζημία για το Τ.Τ. 138.750.467 ευρώ τουλάχιστον, από τα οποία η βέβαιη και οριστική ζημιά ανέρχεται στα 78.750.00 ευρώ με αντίστοιχη περιουσιακή ωφέλεια της ΔΕΜΚΟ και του Δ. Κοντομηνά.

Η σχέση του Τ.Τ. με τη ΔΕΜΚΟ αποτυπώνεται και στο πλαίσιο όλων των δανείων που έλαβε από το 2008 και εξής. Δάνεια που έχουν ήδη κριθεί από τους επιθεωρητές της ΤτΕ προβληματικά, άνευ εξασφαλίσεων ουσίας και εν τέλει επιζήμια για την περιουσία της τράπεζας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου