Πέμπτη, 23 Μαΐου 2013

Για τους Οργανισμούς των Νοσοκομείων

Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ    ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

Ενωση Μηχανικων Δημοσιων Υπαλληλων Διπλωματουχων Ανωτατων Σχολων 

       Δ/νση:  ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ  Λ. Αθηνών, Χαϊδάρι  Τ.Κ. 12 462
                ΤΗΛ:  213 20 54 512  FAX:  213 20 54 512  e-mail : diefty@psyhat.gr


Αθήνα,  16-5-2013


Αρ. Πρωτ. :6

Προς: ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής
         
                                                                    
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ –ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Δ.Σ.
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Το Δ.Σ. του Τμήματος Νοσοκομείων της ΕΜΔΥΔΑΣ, διαπιστώνει ότι οι νέοι οργανισμοί των Νοσοκομείων όπως δημοσιεύονται σταδιακά για τα Νοσοκομεία όλης της χώρας, διαλύουν τις Τεχνικές Υπηρεσίες, ουσιαστικά τις εξαϋλώνουν, και τις μετατρέπουν σε τυπικούς διεκπεραιωτές, χωρίς προσωπικό, αρμοδιότητες, πόρους και μέσα για να επιτελέσουν τη συνταγματικά προσδιορισμένη αποστολή τους.
Οι Οργανισμοί αποτελούν μνημείο προχειρότητας των «Ειδικών» και των «Επιτροπών» που καλοπληρώθηκαν για να το συντάξουν, εκθέτει όσους το αποδέχτηκαν και αποκαλύπτει αντιλήψεις και προθέσεις που οδηγούν στην τυπική και ουσιαστική διάλυση των Τεχνικών Υπηρεσιών.
Οι νέοι οργανισμοί αποτελούν συνέχεια των Μνημονιακών δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί από την Κυβέρνηση, κεντρικό σημείο των οποίων είναι η συρρίκνωση του δημόσιου τομέα, η απόσπαση και μεταφορά αρμοδιοτήτων στους ιδιώτες και η μείωση του προσωπικού (εφεδρείες-διαθεσιμότητες) και απολύσεις.
Η σταδιακή δημοσίευση των Οργανισμών αλλά και οι συνεχείς παλινωδίες - διορθώσεις στους ήδη δημοσιευμένους,  επιβεβαιώνουν ακράδαντα τον απώτερο στόχο για πλήρη διάλυση και εμπορευματοποίηση των υπηρεσιών Υγείας 
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια συνεχής και διαρκώς επιταχυνόμενη υποβάθμιση των Διευθύνσεων Τεχνικών Υπηρεσιών χαρακτηριστικό δείγμα την παράκαμψή τους στους επιτελικούς τομείς του σχεδιασμού-προγραμματισμού και παρακολούθησης-εποπτείας των έργων και του εξοπλισμού των νοσοκομείων, που ασκούνται -κατά περίπτωση- είτε από άσχετους με το αντικείμενο φορείς, είτε από φορείς ιδιωτικού χαρακτήρα, για τους οποίους υπάρχει αδυναμία άσκησης ουσιαστικού ελέγχου.
Η επιλογή αυτή έχει οδηγήσει σε μια διαπιστωμένη από όλους υστέρηση στη διαχείριση των τεχνικών θεμάτων του Υπουργείου, με σοβαρότατες αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα, την οικονομία και τα χρονοδιαγράμματα των έργων και του εξοπλισμού Υγείας και Πρόνοιας, στην απόκτηση και μεταφορά τεχνογνωσίας, στη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και στην αξιοπιστία της χώρας προς τα Eυρωπαϊκά όργανα, που δεν μπορούν πλέον να καλυφθούν, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των υπαλλήλων των Υπηρεσιών αυτών.
Στους περισσότερους νέους οργανισμούς οι Διευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών γίνονται Υποδιευθύνσεις και « αναφέρονται» στον Διοικητικό-Οικονομικό Διευθυντή και όχι στον Διοικητή. Κατά την άποψη μας το γεγονός αυτό, δημιουργεί ουσιαστικά προβλήματα στο τεχνικό έργο των Νοσοκομείων, που αποτελεί αναγκαίο μοχλό στήριξης του ιατρικού έργου, υποβαθμίζοντας και απαξιώνοντας το διπλωματούχο μηχανικό.  
 Ο ρόλος των Τεχνικών Υπηρεσιών των Νοσοκομείων και η στελέχωσή τους,  είναι ένας ρόλος που δεν μπορεί να κρίνεται με οικονομικά και μόνο κριτήρια. Σήμερα στα Νοσοκομεία όλης της χώρας παρατηρούνται  σοβαρότατες ελλείψεις στη στελέχωσή  από αναγκαίες ειδικότητες, με συνέπεια οι Υπηρεσίες αυτές να μην μπορούν να καλύψουν αποτελεσματικά και με ασφάλεια τις υψηλές απαιτήσεις που έχει ένα σύγχρονο Νοσοκομείο σε θέματα τεχνικής υποστήριξης, εύρυθμης και ομαλής λειτουργίας κλπ. Μάλιστα υπάρχουν αρκετά Νοσοκομεία (και όχι μόνον τα μικρά), που λειτουργούν ενώ δεν έχουν ούτε καν τους προβλεπόμενους από το νόμο Μηχανολόγους ή Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς για την κάλυψη των ελάχιστων προϋποθέσεων λειτουργίας ορισμένων κρίσιμων εγκαταστάσεων (ηλεκτρικοί υποσταθμοί, εγκαταστάσεις κλιματισμού-θέρμανσης, εγκαταστάσεις ιατρικών αερίων κλπ), με αποτέλεσμα να εγείρονται θέματα επικινδυνότητας και σοβαρότατων ευθυνών για τη Διοίκηση του Νοσοκομείου σε περίπτωση ατυχήματος. Στους νέους οργανισμούς, αντιθέτως, καταργούνται όλες οι κενές οργανικές θέσεις, χωρίς να διασφαλίζεται το αναγκαίο προσωπικό για να καλύψει βάρδιες και δίνονται διπλάσια ποσά σε ιδιωτικά συνεργεία τα οποία δεν διαθέτουν ούτε καν την εμπειρία των χώρων.
Το Υπουργείο αντί να ενεργοποιήσει άμεσα τις επιτελικές αρμοδιότητες των Διευθύνσεων Τεχνικών Υπηρεσιών και να αξιοποιήσει το επιστημονικό δυναμικό στα Νοσοκομεία (Τεχνικές Υπηρεσίες, Υπηρεσίες Βιοϊατρικής Τεχνολογίας κλπ), αφού μόνον έτσι υπάρχει σοβαρή ελπίδα για την αξιοποίηση των αντίστοιχων κοινοτικών πιστώσεων καθώς και την ταχύτερη, έντεχνη και πλέον οικονομική αποπεράτωση και παράδοση σε λειτουργία των έργων Υγείας και Πρόνοιας μειώνει «έντεχνα» και απροκάλυπτα οργανικές θέσεις πτυχιούχων Μηχανικών. Έχει φτάσει δε στο σημείο να προωθεί την πρόσληψη Τεχνικού Ασφαλείας στην μοναδική οργανική θέση που μπορεί να έχει κάποια ειδικότητα ΠΕ ή ΤΕ Μηχανικού. Δηλαδή δηλώνει άγνοια στην αναγκαιότητα και στους νόμους που ορίζουν ότι ό Τεχνικός Ασφαλείας αναφέρεται στον Διοικητή και δεν ανήκει στο προσωπικό της Τεχνικής Υπηρεσίας και δεύτερο ότι η ύπαρξη εγκαταστάσεων υποχρεώνει να υπάρχουν οι αντίστοιχες ειδικότητες διπλωματούχων μηχανικών που θα τις επιβλέπουν. Εκτός εάν η συγκεκριμένη ενέργεια δεν προκύπτει από άγνοια, αλλά από εσκεμμένη προσπάθεια αποπροσανατολισμού και προώθηση επί πλέον υπηρεσιών σε Ιδιώτες.
Η αρνητική αυτή στάση προδιαγράφει, κατά τη γνώμη μας, και το αποτέλεσμα του εγχειρήματος για την... «μεταρρύθμιση στο χώρο της Υγείας», αφού η υλοποίηση της όποιας πολιτικής πρέπει να στηρίζεται πρωτίστως στην εμπειρία και τη γνώση των εργαζομένων στον αντίστοιχο χώρο και αυτό δεν είναι δυνατόν να γίνει με περιθωριοποιημένους και εξευτελιστικά αμειβόμενους υπαλλήλους.
Καλούμε την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας να τροποποιήσει τους οργανισμούς στα σημεία εκείνα που είναι ασυμβίβαστα με την υπάρχουσα νομοθεσία και που θα θέσουν σε κίνδυνο την λειτουργία των Νοσοκομείων της χώρας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου