Δευτέρα, 6 Αυγούστου 2018

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Θέματα που έχουν ανακύψει σχετικά με τη λειτουργία του ΜηΜΕΔ και Αίτημα για συνάντηση με τον Υπουργό Υποδομών

Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ
Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
                                                                            
Αρ. Πρωτ.: 7450                                                            Αθήνα,  26/7/2018

                                                                 Προς :   Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών,
                                                                                          κ. Χ. Σπίρτζη
                                                                                 Κοιν. : Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού Υποδομών, Δ/νση Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων (Δ11) του ΥΠΥΜΕ
                                                                                              

Θέμα: Θέματα που έχουν ανακύψει σχετικά με τη λειτουργία του ΜηΜΕΔ

Σχετικά με το ΜηΜΕΔ και σε συνέχεια των υπ’αρ. 7335/29-3-18, 7312/6-3-18 εγγράφων μας, καθώς και του υπ’αρ. 4551/3-7-18 σχετικού της ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής, σας ενημερώνουμε ότι καθημερινά στην Ομοσπονδία μας δεχόμαστε διαμαρτυρίες των συναδέλφων μας για προβλήματα που έχουν ανακύψει σχετικά με δυσλειτουργίες του ΜηΜΕΔ. Συνοπτικά σας αναφέρουμε:

1. Η πλειοψηφία των υπαλλήλων που συμπεριλήφθησαν στον πίνακα του ΜηΜΕΔ από τις Αναθέτουσες Αρχές, δεν έχουν την απαιτούμενη ειδική επιμόρφωση στο χειρισμό της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ σύμφωνα με την ΔΣΝ/61034/ΦΝ466/4-12-2018 Υπουργική Απόφαση σας, γεγονός που θέτει σε επισφάλεια το αποτέλεσμα της επιτροπής που θα συμμετέχει ο κληρωθείς υπάλληλος. Μάλιστα, υπάρχουν φορείς, όπως ο Δ. Αθηναίων, που προχώρησαν σε προγραμματική συμφωνία με ιδιωτικό φορέα για την επιμόρφωση των υπαλλήλων του, εφόσον το ΙΝΕΠ δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην επαυξημένη ζήτηση. Συνεπεία αυτού, πάρα πολλές Αναθέτουσες Αρχές δεν ενέταξαν στο Μητρώο τους υπαλλήλους τους, αναμένοντας την σειρά προτεραιότητας από το ΙΝΕΠ, με αποτέλεσμα να κληρώνονται οι ίδιοι υπάλληλοι.

2. Η δυνητική ερμηνεία της παρ. 2ii του άρθρου 3 της ΔΣΝ/61034/ΦΝ466/4-12-2018 Υπουργικής Απόφασης για την απαραίτητη διετή εμπειρία σε καθήκοντα Αναθέτουσας Αρχής του υπαλλήλου που θα στελεχώσει το ΜηΜΕΔ, επιφέρει επιπλοκές (γεγονός που έχει επισημάνει και η ΕΑΑΔΗΣΥ) διότι, αφενός, υπάρχουν υπάλληλοι που έχουν υπηρετήσει σε Διευθύνουσες Υπηρεσίες χωρίς όμως να έχουν ασχοληθεί απαραίτητα στις διαδικασίες σύνταξης διακήρυξης μειοδοτικού διαγωνισμού κλπ και αφετέρου, υπάρχουν υπάλληλοι, όπως οι υπηρετούντες στις ΥΔΟΜ, που ουδέποτε ασχολήθηκαν με σχετικό αντικείμενο και, αναμφίβολα η συμμετοχή τους ως μέλη σε ελάχιστες επιτροπές μειοδοτικών διαγωνισμών δεν πληροί την απαραίτητη διετή εμπειρία.

Επιπροσθέτως και ειδικότερα για τους υπηρετούντες στις ΥΔΟΜ, παρατηρήθηκε το φαινόμενο ότι η συμπερίληψή τους εξαρτήθηκε από τις βουλές του εκάστοτε δημάρχου και δεν υπήρξε ενιαία αντιμετώπιση. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα ορισμένοι συνάδελφοι ορισμένων Δήμων να κληρώνονται συνεχώς σε διαγωνισμούς, όπως μας έχει καταγγελθεί σε πολλές περιπτώσεις. Θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη ότι στις ΥΔΟΜ η πλειοψηφία των τεχνικών υπαλλήλων, εκτός του ότι υπηρετούν σε Υπηρεσία που δέχεται κοινό σε καθημερινή βάση, ασχολείται με τη σύνταξη εγγράφων για δικαστική χρήση και πολύ συχνά καλούνται από δικαστικό ή αστυνομικό όργανο για κατάθεση. Η ενασχόληση αυτή απαιτεί εξειδικευμένη γνώση, πολύ χρόνο και άμεσες ενέργειες - λόγω προθεσμιών - από πλευράς του υπαλλήλου.

3. Θα πρέπει να αντισταθμιστεί και ο παράγοντας της υποχρεωτικής επίβλεψης κατά το νόμο, των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη ή σε κατασκευή. Ο συνάδελφος επιβλέπων μηχανικός εάν κληρωθεί, αδυνατεί τότε να παρέχει τις υπηρεσίες του στο έργο, με αποτέλεσμα την καθυστέρησή του.

Ο συνάδελφος που θα κληθεί να παρέχει τις υπηρεσίες του σ’ άλλον φορέα απ’ αυτόν που διορίσθηκε, θα πρέπει να μετακινηθεί με σχετική απόφαση, διότι για όσο χρονικό διάστημα θα συνεδριάζει στην επιτροπή που κληρώθηκε, θ’ απουσιάζει από την υπηρεσία του. Στην εν λόγω απόφαση μετακίνησής του, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να γίνεται μνεία της κάλυψης των εξόδων μετακίνησής του.Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ

Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
                                                                            
Αρ. Πρωτ.: 7451                                                                                     Αθήνα,  26/7/2018       
  Προς:  Υπ. Υποδομών και Μεταφ. κο Σπίρτζη Χρ.
                    

Θέμα: Αίτημα για συνάντηση με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών για θέματα του Κλάδου των Μηχανικών Δημοσίου


Κε Υπουργέ

Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ είναι το ανώτερο όργανο των Διπλωματούχων Μηχανικών που δραστηριοποιούνται στον Δημόσιο Τομέα με επιστημονικό και συνδικαλιστικό χαρακτήρα. 

Παρακαλούμε να μας ορίσετε ημερομηνία συνάντησης για να σας ενημερώσουμε για τα φλέγοντα θέματα που απασχολούν τον Κλάδο μας. Η ατζέντα συζήτησης από πλευράς μας περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα: 
  1. Τροποποίηση της Νομοθεσίας για τον έλεγχο, την επίβλεψη συντήρησης και την πρόληψη των προβλημάτων των δημοσίων οδών, των αντιπλημμυρικών έργων, των παιδικών χαρών κλπ 
  2. Νομική Κάλυψη Μηχανικών ΠΕ και ΤΕ. 
  3. Θέματα που έχουν ανακύψει σχετικά με τη λειτουργία του ΜηΜΕΔ (βλέπε και σχετικό μας έγγραφο). 
  4. Υποστελέχωση των Τεχνικών Υπηρεσιών των ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού. 
  5. Χορήγηση Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) για τους επιβλέποντες Μηχανικούς σε έργα και για τους διενεργούντες αυτοψιών ετοιμόρροπων ή επί τόπου φυσικών καταστροφών. 
Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου