Κυριακή, 5 Αυγούστου 2018

ΕΦΚΑ και ΤΜΕΔΕ οι βασικοί μέτοχοι στην Τράπεζα Αττικής

Η επιτυχία συνεχίζεται υπό νέα διεύθυνση...


Η συμμετοχή του ΕΦΚΑ στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας Αττικής είναι 46,16%, ενώ του δεύτερου ισχυρότερου μετόχου, ΤΜΕΔΕ, στο 32,5%.

Στο 46,16% διαμορφώνεται η συμμετοχή του ΕΦΚΑ στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας Αττικής, ενώ δεύτερος ισχυρότερος μέτοχος είναι πλέον το Ταμείο των Μηχανικών (ΤΜΕΔΕ) με ποσοστό 32,5%. Η παρουσία των δύο Ταμείων και συγκεκριμένα του ΕΦΚΑ στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας Αττικής παραμένει ισχυρή, αλλά στόχος είναι να περιοριστεί περαιτέρω και συγκεκριμένα στο 33%, να μειωθεί δηλαδή σε επίπεδο καταστατικής μειοψηφίας.

Η μείωση αυτή πρόκειται να γίνει ουσιαστικά μέσω της ιδιωτικοποίησης της τράπεζας και της εξεύρεσης στρατηγικού επενδυτή, που τοποθετείται τον Σεπτέμβριο. Η πρόσφατη επένδυση που πραγματοποίησε η Pimco με την εξαγορά του ομολόγου τιτλοποιημένων μη εξυπηρετούμενων δανείων ύψους 700 εκατ. ευρώ, με διαχειριστή την Qualco, θα επιδιωχθεί να ενισχυθεί μέσω της συμμετοχής της και στο μετοχικό κεφάλαιο. Η συμφωνία με την Pimco και την Qualco προβλέπει ότι το επενδυτικό σχήμα:

• Θα αποκτήσει το ομόλογο Junior Note ονομαστικής αξίας 357,25 εκατ. ευρώ που εκδόθηκε από την τιτλοποίηση του μεταβιβασθέντος χαρτοφυλακίου, έναντι ποσού 47 εκατ. ευρώ, το οποίο αναγνωρίζεται ως κέρδος στα βιβλία της.

• Θα αναλάβει τη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων συνολικού ποσού περίπου 700,5 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τα σχετικά σχέδια διαχείρισης.

Σε ό,τι αφορά το ΤΜΕΔΕ, το ποσοστό του ενισχύθηκε περαιτέρω, και από το 11,8% που είχε μετά τη συμμετοχή στην αύξηση που έγινε υπέρ των παλαιών μετόχων, κατέχει πλέον 32,5%. Η αύξηση της συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας Αττικής έγινε έπειτα από απόφαση της υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Εφης Αχτσιόγλου, για τη μεταφορά σημαντικού ποσοστού μετοχών της Attica Bank από τον ΕΦΚΑ στο Ταμείο των Μηχανικών.

Η αύξηση της συμμετοχής του Ταμείου στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας Αττικής θα πρέπει να λάβει πάντως την έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία σε συνεργασία με τον SSM θα πρέπει να αξιολογήσει την καταλληλότητα του μετόχου με βάση τη χρηματοοικονομική του κατάσταση και τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης. Μεταξύ των στοιχείων που θα πρέπει να υποβληθούν, είναι φυσικά και οι οικονομικές καταστάσεις των τριών τελευταίων ετών ελεγμένες από νόμιμους ελεγκτές ή ορκωτούς λογιστές. Να σημειωθεί ότι σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν πληροί τις προϋποθέσεις (fit and prper), ο SSM δεν μπορεί να ακυρώσει τη συμμετοχή, μπορεί όμως να στερήσει στον μέτοχο το δικαίωμα ψήφου.

Η μεταφορά του ποσοστού που είχε μεταφερθεί στον ΕΦΚΑ αποτελούσε πάγιο αίτημα του Ταμείου των Μηχανικών, καθώς όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή του «η απόφαση αυτή δίνει στο ΤΜΕΔΕ τη δυνατότητα υπεράσπισης μιας επένδυσης που αποτέλεσε διαχρονικά στρατηγική επιλογή του Ταμείου των Ελλήνων Μηχανικών, δηλαδή του ΤΣΜΕΔΕ, καθολικός διάδοχος του οποίου, ως προς την Εγγυοδοσία και την Πιστοδοσία των μελών του, είναι το ΤΜΕΔΕ».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου