Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2018

Όλες οι ληξιπρόθεσμες οφειλές ανεξαρτήτως ύψους και εισπραξιμότητας διαβιβάζονται στο ΚΕΑΟ από τον ΕΦΚΑ


Άλλη μια μεγάλη επιτυχία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ...


Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η με Αριθμ. 29715/2410/30.5.2018 απόφαση του Υπ. Εργασίας με την οποία τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της αριθμ. 58039/3275/28.12.2016 (Β 4504) απόφασης ως εξής:

Από δημοσιεύσεως της παρούσας στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) διαβιβάζονται από τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) όλες οι ληξιπρόθεσμες οφειλές ανεξαρτήτως ύψους και εισπραξιμότητας, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που βρίσκονται σε καθεστώς ενεργούς ρύθμισης.

Κατά τα λοιπά, η αριθμ. 58039/3275/28.12.2016 (Β΄ 4504) υπουργική απόφαση ισχύει ως έχει.

Δείτε την απόφαση με Αριθμ. 29715/2410/30.5.2018 εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου