Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2014

Ενημέρωση από την Α/ΤΕΕ

Η προγραμματισμένη για 19-21/12 συνεδρίαση της Α/ΤΕΕ ανέδειξε αυτό που λέμε εδώ και καιρό. Το πόσο πίσω από τις πραγματικές ανάγκες των συναδέλφων βρίσκονται τα όργανα του ΤΕΕ, πίσω ακόμα και από τις εξελίξεις που τρέχουν με ραγδαίους ρυθμούς (βλέπε αποστολή λίστας οφειλών δεκάδων χιλιάδων συναδέλφων καθώς και των αναδρομικών αυξήσεων για όλους).

Τα κύρια θέματα της Συνεδρίασης ήταν η έγκριση του Προϋπολογισμού και του ΤΕΕ και το ασφαλιστικό (με αυτή τη σειρά). Ευτυχώς μέσα από τη διαδικασία προτάχθηκε η συζήτηση του ασφαλιστικού. Όπως ήδη έχουμε ενημερώσει για το θέμα αυτό υπήρχαν εδώ και καιρό κατατεθειμένες 2 εισηγήσεις. Αυτή της πλειοψηφίας της επιτροπής που συγκροτήθηκε για το ασφαλιστικό (και εγκρίθηκε και από την πλειοψηφία της ΔΕ του ΤΕΕ), την οποία μπορείτε να διαβάσετε εδώ και αυτή που έχουμε ήδη αναρτήσει των Μούζιου Π. (ΡΠΜ) και Πετρόπουλου Δ. (συσπείρωση). Ο συνάδελφος Μούζιος συνυπέγραφε και αυτή της πλειοψηφίας (ΔΗΣΥΜ, ΔΚΜ, ΔΑΠ, ΕλΕΜ, ΔΗΠΑΜ). Στο ξεκίνημα της συνεδρίασης κατατέθηκε και μια 3η εισήγηση της Πανεπιστημονικής (ΚΚΕ). 

Όπως είχαμε γράψει υπήρχαν και υπάρχουν συγκεκριμένες και σοβαρές διαφορές μεταξύ των εισηγήσεων (που προφανώς αποτυπώνουν και διαφορετικούς τρόπους θεώρησης του ασφαλιστικού συστήματος). Αυτές κωδικά είναι οι παρακάτω:

1. Η αναστολή της υποχρεωτικότητας εισφορών στο Ταμείο κατ΄ αρχάς μέχρι 3 χρόνια (2017) (με αποφάσεις ΤΕΕ-ΤΣΜΕΔΕ) για όσους δεν έχουν επαρκές εισόδημα, με ταυτόχρονη δυνατότητά τους να εξαγοράσουν στο μέλλον τον χαμένο ασφαλιστικό χρόνο, έτσι ώστε να μην θίγονται ή αλλοιώνονται οι βασικές αρχές :
α) Άδειας άσκησης του Επαγγέλματος (ΤΕΕ) και
β) Ασφάλισης της ιδιότητας του Μηχανικού (ΤΣΜΕΔΕ).
Να διεκδικηθεί η δυνατότητα αυτή να ισχύσει και αναδρομικά από το 2008, για όσους δεν άσκησαν το επάγγελμα ή δεν είχαν επαρκές εισόδημα.
Με τον τρόπο αυτό επιχειρούμε να δωθεί μια διέξοδος για το τεράστιο θέμα που έχει δημιουργηθεί με τους δεκάδες χιλιάδες άνεργους και υποαπασχολούμενους συναδέλφους που φορτώνονται με υπέρογκες εισφορές έχοντας ελάχιστο ή και μηδενικό εισόδημα.  Η "διέξοδος" της διαγραφής που ακολουθεί το ΤΕΕ πρακτικά εξωθεί εκτός επαγγέλματος και εκτός ασφάλισης χιλάδες συναδέλφων (ήδη έχουν διαγραφεί χιλιάδες συναδέλφων και εκκρεμούν πολλές ακόμα αιτήσεις, ενώ οι νέοι δε μπαίνουν εξαρχής στο επάγγελμα). Με την πρόταση μας οι συνάδελφοι παραμένουν μηχανικοί, παραμένουν ασφαλισμένοι στο ΤΣΜΕΔΕ έχοντας ιατροφαρμακευτική κάλυψη (όση έχει απομείνει), μπορούν ισότιμα να διεκδικήσουν το δικαίωμα τους στην εργασία χωρίς τη θηλιά του ασφαλιστικού χρέους. Φυσικά υπάρχουν πολλές παράμετροι που πρέπει να εξειδικευτούν όπως το ύψος του επαρκούς εισοδήματος, όπου προτείναμε ενδεικτικά αυτό που η ΕΛΣΤΑΤ ορίζει ως "όριο φτώχειας".

2. Σε άμεσο συνδιασμό με το παραπάνω είναι το ζήτημα της ασφαλιστικής ενημερότητας που αυτή τη στιγμή χρησιμοποιείται ως ένας επιπλέον μηχανισμός αποκλεισμού από την εργασία χιλιάδων συναδέλφων. Αποσύνδεση της ασφαλιστικής ενημερότητας από την δυνατότητα πρακτικής άσκησης του επαγγέλματος γράφαμε ώστε όσοι χρωστάνε (παρεπιπτόντως αυτή τη στιγμή, όλοι μας) να μπορούν να διεκδικήσουν εργασία. Προφανώς εφόσον η εργασία αυτή αποδίδει εισόδημα παραπάνω από το επαρκές ο συνάδελφος θα πρέπει να αποδίδει τις εισφορές του (βλέπε επόμενη παράγραφο). Όπως επίσης έχει άμεση σχέση με την ανάγκη διαμόρφωσης μηχανισμού προστασίας (ταμείο ανεργίας - κλάδος ειδικών παροχών) ο οποίος θα παρέχει επίδομα ανεργίας-κάλυψη εισφορών και άλλες παροχές στους ανέργους, αλλά και σε άλλες κατηγορίες δοκιμαζόμενων συναδέλφων (νέες μητέρες κλπ)
3. Η διεκδίκηση ριζικής μείωσης των εισφορών, που να αντιστοιχίζεται με τα οικονομικά δεδομένα. Όπως δείχνουν σαφώς τα στοιχεία από το ΤΣΜΕΔΕ ήδη και πριν τις ληστρικές αυξήσεις μεγάλο μέρος των συναδέλφων (25-30%) αδυνατούσε να πληρώσει τις ήδη υπέρογκες εισφορές, συνεπώς αυτές οφείλουν να μειωθούν ριζικά (τουλάχιστον 30%). Όπως γράφουμε αλλού στην πρόταση μας αυτό μπορεί να επιτευχθεί ή με τη μείωση του ύψους του ασφαλιστέου μισθού (1η ασφαλιστική κατηγορία-700€) ή κυρίως με την επαναφορά της τριμερούς χρηματοδότησης σε όλους τους κλάδους ασφάλισης. Επιτέλους πρέπει για την κοινωνική ασφάλιση να πληρώσουν αυτοί που συστηματικά εκφεύγουν (το κράτος και η εργοδοσία). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η πρόταση από την Ομάδα Εργασίας του ΤΕΕ Ανατολ. Κρήτης για ασφαλιστική αντιμετώπιση του ΔΠΥ ως μισθωτών και όχι ως ελεύθερων επαγγελματιών (δηλαδή στα ΔΠΥ να πληρώνει ο εργοδότης κανονικά εργοδοτικές εισφορές έτσι ώστε και το Ταμείο να αποκτήσει έσοδα από την εργοδοσία που χάνονται και να οδηγήσει στην κατάργηση των ΔΠΥ και στην επαναφορά κανονικών σχέσεων μισθωτής εργασίας με πλήρη δικαιώματα). Με τον τρόπο αυτό ακυρώνονται οι δυσμενείς προβλέψεις του Ν.3518/06 και των μεταγενέστερων νόμων που καταργούν την υποχρέωση τριμερούς χρηματοδότησης.
4. Η σαφής αντίθεση με τα επαγγελματικά ταμεία που ιδιωτικοποιούν την κοινωνική ασφάλιση. Περισσότερα για το ζήτημα αυτό έχουμε αναρτήσει εδώ.

5. Διασφάλιση των αποθεματικών του ταμείου και αποσύνδεσή τους από κάθε επισφαλή χρηματιστηριακή επένδυση και Τραπεζικά – Επιχειρηματικά παιχνίδια. Η πλειοψηφία της ΔΕ επειδή ακριβώς καταλαβαίνει ότι το παραπάνω αποτελεί σαφές πλαίσιο που κινείται σε αντίθεση με τις μέχρι σήμερα πρακτικές της όπως με την Attica Bank, ήταν προφανές ότι δεν ήθελε σε καμία περίπτωση να υπάρχει.

6. Άμεση απομάκρυνση και απονομή ευθυνών στον Πρόεδρο του ΕΤΑΑ, Σελλιανάκη για τις διαλυτικές του ενέργειες σε βάρος του ταμείου. Το παραπάνω έγινε αποδεκτό τελικά και ενσωματώθηκε στην εισήγηση της πλειοψηφίας(όπως και μια ενδιάμεση τοποθέτηση που αναφέρει "Όχι στα επαγγελματικά ταμεία με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο").
7. Στη διάρκεια της συζήτησης συμφωνήθηκε να ενταχθεί στην εισήγηση μας και η διεκδίκηση κατάργησης όλων των αντιασφαλιστικών νόμων (από τον 2084/92 και μετά) που διαλύουν τη δημόσια κοινωνική ασφάλιση.
8. Τελευταίο σε σειρά, αλλά όχι και σε σημασία αποτελεί ότι τα παραπάνω οφείλουν να ενταχθούν σε ένα Σχέδιο κινηματικών δράσεων που θα εξελιχθεί με στόχο την ανατροπή των επιλογών κυβέρνησης-ΕΕ-ΔΝΤ. Σε αυτό το πλαίσιο στηρίζουμε την κινητοποίηση της Ανοικτής Συνέλευσης Μηχανικών στο ΕΤΑΑ, τη Δευτέρα 22/12 στις 9πμ.

Ήταν προφανές ότι τα παραπάνω δημιουργούν ένα πλαίσιο διεκδικήσεων προς όφελος των ασφαλισμένων και του Ταμείου που δε μπορούσε να γίνει αποδεκτό από την πλειοψηφία μια και πηγαίνει κόντρα σε βασικές επιλογές της (όπως και των πολιτικών που υπηρετούν). Το αποτέλεσμα της ονομαστικής ψηφοφορίας (την οποία ζήτησε ο πρόεδρος Χρ. Σπίρτζης) που ακολούθησε ήταν:
1. εισήγηση ΔΕ (δεν είναι ακόμα απόλυτα σαφές τι άλλξε σε σχέση με την πρώτη εισήγηση): 88 ψήφοι (ΔΗΣΥΜ, ΔΚΜ, ΕλΕΜ, ΔΗΠΑΜ κα)
2. εισήγηση Πανεπιστημονικής: 7 ψήφοι (Πανεπιστημονική)
3. εισήγηση Μούζιου Πετρόπουλου: 46 ψήφοι (ΑΜΑΚ, ΡΠΜ, συσπείρωση, ΕλΕΜ κα)
4. λευκά: 3 (ΑΕΠ)

Ακολούθησε  προτάση μας (από κοινού με ΑΜΑΚ-ΑΕΠ) ενάντια στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Άττικα και απεμπλοκή του Ταμείου από αυτήν, πρόταση η οποία φυσικά δεν πέρασε αν και στηρίχθηκε και από την Πανεπιστημονική.

Όσον αφορά τις κινητοποιήσεις προτείναμε συμμετοχή στη σημερινή κινητοποίηση της Ανοικτής Συνέλευσης Μηχανικών (τις οποίας το κείμενο και στηρίξαμε), αποχή από όλες τις επιτροπές μελών του ΤΕΕ, μπλοκάρισμα των ηλεκτρονικών εφαρμογών του ΤΕΕ (αμοιβές, αυθαίρετα κλπ) και Παντεχνική Συγκέντρωση στο Υπ. Εργασίας στις 29/12. Τελικά δε δεσμεύθηκαν για τίποτα συγκεκριμένο και θα αποφασίσει σχετικά η Διοικούσα Επιτροπή. Στη σημερινή κινητοποίηση είναι ενεικτικό ότι δεν προσήλθε κανείς εκπρόσωπος του ΤΕΕ.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου