Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2014

Παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη για τη χορήγηση επιδόματος τοκετού στο ΤΣΜΕΔΕ

Από εδώ

Παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη για τη χορήγηση επιδόματος τοκετού
Παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη για τη χορήγηση επιδόματος τοκετού
Στον Τομέα Υγείας και Πρόνοιας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημόσιων Έργων-Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) παρενέβη ο Συνήγορος του Πολίτη, προκειμένου να χορηγηθούν κατά το χρονικό διάστημα πριν από την ένταξη του τομέα στον ΕΟΠΥΥ τα επιδόματα τοκετού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο τότε ισχύον θεσμικό πλαίσιο, για την κάλυψη της μαιευτικής περίθαλψης.
Ύστερα από τη διερεύνηση πολλών αναφορών για προβλήματα στον παραπάνω ασφαλιστικό φορέα που αφορούσαν κυρίως το επίδομα τοκετού για δίδυμη κύηση και την καταβολή ενός επιπλέον ποσού, σε περίπτωση που ο τοκετός γινόταν σε δημόσιο νοσοκομείο, η ανεξάρτητη αρχή, υποστήριξε -στην άρνηση του ΕΤΑΑ να καταβάλει τα συγκεκριμένα επιδόματα- πως θα πρέπει να εφαρμοστούν όσα προβλέπονταν από τις αποφάσεις της ΔΕ Μηχανικών και Εργοληπτών Δημόσιων Έργων, εφόσον τα δικαιώματα των ασφαλισμένων είχαν θεμελιωθεί στη διάρκεια του παλαιού καθεστώτος, δηλαδή, πριν το συγκεκριμένο ταμείο ενταχθεί στον ΕΟΠΥΥ.
Έπειτα από αλλεπάλληλες παρεμβάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη, τα ζητήματα τέθηκαν υπόψη της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών του ΕΤΑΑ, η οποία γνωμοδότησε υπέρ της θέσης της αρχής και εκδόθηκαν θετικές αποφάσεις για τα αιτήματα των ασφαλισμένων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου