Πέμπτη, 20 Ιανουαρίου 2011

Η εισηγητική Έκθεση και το Προσχέδιο Νόμου για την κατάργηση των ελαχίστων αμοιβών

Στα παρακάτω link μπορείτε να κατεβάσετε την Εισηγητική Έκθεση και το Προσχέδιο Νόμου με τίτλο :"ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ". Θα ακολουθήσει αργότερα και σχολιασμός τους.


Αναδημοσιεύουμε από την Ελευθεροτυπία

Μεταβατική περίοδος τεσσάρων μηνών για τα κλειστά επαγγέλματα

Το σχέδιο νόμου για την απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων παρουσίασε το υπουργείο Οικονομικών. Προβλέπει κατάργηση των ελάχιστων αμοιβών για ορισμένα επαγγέλματα ενώ καταργεί και γεωγραφικούς περιορισμούς στη λειτουργία τους. Οι προτεινόμενες από το σχέδιο νόμου ρυθμίσεις, αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή τέσσερις μήνες από τη δημοσίευση του νόμου στο ΦΕΚ ενώ προβλέπεται και «παραθυράκι» παράτασης με προεδρικό διάταγμα, για λόγους δημοσίου συμφέροντος.
  Ειδικότερα για τους συμβολαιογράφους επιβάλλεται αναλογική αμοιβή, η οποία θα μεταβάλλεται από τις υπηρεσίες που παρέχονται και όχι πάγια αμοιβή. Ειδικότερα θα μειώνεται όσο αυξάνεται η αξία του αντικειμένου της συναλλαγής. Για ορισμένα ποσά συναλλαγών, η αναλογική αμοιβή θα καθιστά και την ανώτατη επιτρεπτή ενώ θα μπορεί να καθορίζεται και μικρότερη αυτής. Οι κατώτατες αμοιβές στους συμβολαιογράφους παραμένουν, καθώς σύμφωνα με το Σύνταγμα είναι δημόσιοι λειτουργοί.
Οι δικηγόροι θα μπορούν να αναλαμβάνουν υποθέσεις και σε άλλες περιφέρειες και δικαστήρια της χώρας με την προϋπόθεση να ασκούν το επάγγελμα τους και στην περιφέρεια του συλλόγου που είναι μέλη αλλά και να διατηρούν γραφείο εκεί. Σχετικά με τις αμοιβές των δικηγόρων, καταργούνται τα ελάχιστα όρια που υπήρχαν και πλέον θα συμφωνούνται μεταξύ των δυο πλευρών (πελάτη - δικηγόρου) εγγράφως.
Θεσπίζεται προκαταβολή 10% ως "ποσό αναφοράς" που καταβάλλουν οι δικηγόροι στον σύλλογο τους έναντι της ελάχιστης αμοιβής για την παράσταση. Για τους συλλόγους Αθήνας και Πειραιά το ποσοστό θα είναι 12%. Σε όσους δεν προκαταβάλλουν τα χρήματα αυτά προβλέπονται πρόστιμα από 1.000 έως 20.000 ευρώ και απαγόρευση λειτουργίας του επαγγέλματος από 15 ημέρες έως 6 μήνες. Για συλλόγους που έχουν και διανεμητικούς λογαριασμούς για τα μέλη τους ορίζονται και ποσοστά αναφοράς από 1% για ποσά έως 44.000 και που φτάνουν το 0,01% για μεγαλύτερα. Οι σημερινές ελάχιστες αμοιβές μετατρέπονται σε "νόμιμες" όταν δεν υπάρχει έγγραφη συμφωνία ή όταν διορίζονται από το δικαστήριο για δίκες πολιτών με χαμηλά εισοδήματα.
Για τους ορκωτούς ελεγκτές καθορίζονται ελάχιστες αναγκαίες ώρες για τη διενέργεια των ελέγχων, ανώτατο όριο απασχόλησης ετησίως αλλά καταργούνται τα ελάχιστα ωρομίσθια. Η αμοιβή ελέγχου καθορίζεται με ελεύθερη συμφωνια αλλά τα ελεγκτικά γραφεία και οι ελεγκτές μπορούν να αναρτούν ενδεικτικές τιμές στις ιστοσελίδες τους.
Τέλος όσον αφορά στους αρχιτέκτονες και τους μηχανικούς, η αμοιβή για μελέτη έργων καθορίζεται επίσης ελεύθερα με έγγραφη συμφωνία και παύουν να ισχύουν οι υποχρεωτικές ελάχιστες αμοιβές.
Στα δημόσια έργα θα μπορούν να δίνουν οικονομικές προσφορές, ακόμη και κατώτερες της προεκτιμώμενης αμοιβής, με αιτιολόγηση του χαμηλού κόστους.
Διαβάστε εδώ για τους φαρμακοποιούς το άνοιγμα του επαγγέλματος των οποίων, περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του υπουργού Υγείας.
Τα προτεινόμενα στο σχέδιο νόμου, εφαρμόζονται τέσσερις μήνες μετά την δημοσίευση του στο ΦΕΚ. Τονίζεται πάντως πως με προεδρικό διάταγμα μπορεί να δοθεί περίοδος χάριτος πέραν των τεσσάρων μηνών για συγκεκριμένο επάγγελμα και λόγους επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου