Πέμπτη, 5 Ιουλίου 2018

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Σχετικά με την καθυστέρηση καταβολής του πόρου 6ο/οο στους δικαιούχους.

 Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ
Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr

Αθήνα, 2/7/2018

Αρ. Πρωτ. : 7416
Προς:  Πρόεδρο ΔΕ ΤΕΕ κ. Στασινό Γ.

Κοιν:  1. Επιτροπή Διαχείρισης Πόρου
2. Α’ Βάθμιες Ενώσεις.


Θέμα :  Σχετικά με την καθυστέρηση καταβολής του πόρου 6ο/οο στους δικαιούχους.

Κύριε Πρόεδρε
Με το παρόν έγγραφο ζητάμε ενημέρωση, σχετικά με την καθυστέρηση καταβολής του πόρου 6ο/οο του άρθρου 53 του Ν.4412/16 στους δικαιούχους Δημοσίους Υπαλλήλους Μηχανικούς, μέλη της ΕΜΔΥΔΑΣ. Όπως θα γνωρίζετε η Επιτροπή Διαχείρισης του πόρου, σε συνεδρίαση της στις 8/3/2018 αποφάσισε: “Για το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2018 την καταβολή συνολικού ποσού τετρακοσίων δέκα χιλιάδων ευρώ (410.000 €) στους δικαιούχους του πόρου 6‰, σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα δικαιούχων.”
Στη συνέχεια και αφού σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες σας ολοκληρώθηκε το Μητρώο των 7899 Δικαιούχων και αντιμετωπίστηκαν πολλές περιπτώσεις εσφαλμένων καταχωρήσεων σε Αριθμούς Μητρώου ΤΕΕ, IBAN και ΑΦΜ συναδέλφων αποστείλατε ερώτημα στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για το αν θα υπάρχουν ασφαλιστικές εισφορές στον πόρο. Σύμφωνα με την απάντηση του στις 4/5/2018, «τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται στους διπλωματούχους μηχανικούς, από τον πόρο 6 ο/οο, δεν καταβάλλονται από τον εργοδότη των δικαιούχων…αλλά από τρίτους (εργοληπτικές ενώσεις) ως αποτέλεσμα της σύμβασης μεταξύ εργοληπτικών ενώσεων και ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ…συνεπώς δεν υπόκεινται σε ασφαλιστικές κρατήσεις».

Έκτοτε είχαμε ενημέρωση ότι “απαιτείται αναβάθμιση του Μηχανογραφικού Συστήματος του Λογιστηρίου του ΤΕΕ” και επειδή έχουν περάσει 2 ακόμη μήνες, παρακαλούμε για την ενημέρωση του ΔΣ της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ και των δικαιούχων μελών μας για το που βρίσκεται η υπόθεση μας και τι χρονοδιάγραμμα υπάρχει για την πρώτη καταβολή του πόρου, μιας και ήδη έχουν παρέλθει δύο επιπλέον δίμηνα. Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση και βοήθεια απαιτηθεί.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου