Σάββατο, 8 Απριλίου 2017

Εξευτελισμός των συντάξεων με το Ν.4387/16 και την εγκύκλιο Πετρόπουλου

Στα 729 € ο μέσος ασφαλιστέος μισθός για το ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ. Με 32-40% ποσοστό αναπλήρωσης, προκύπτει σύνταξη από 230 έως 306 €. Με την προσθήκη των 384 €, οι Κύριες Συντάξεις του ΤΣΜΕΔΕ στο εξής θα είναι: από 610 έως 690 €...Θυμίζουμε ότι οι υφιστάμενες κύριες συντάξεις του ΤΣΜΕΔΕ ήταν από 890 έως 1018 € για 35-40 χρόνια ασφάλισης, συνεπώς προκύπτει μια μείωση της τάξης του 30-35%. Επειδή με τη συμφωνία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ οι παραπάνω διαφορές ποσών θα περικοπών από το 2019-2020 και για τους υφιστάμενους συνταξιούχους, όλοι καταλαβαίνουμε τι μας περιμένει. Στα χέρια μας είναι να αντιδράσουμε.


ΑΔΑ: 7ΙΣΒ465Θ1Ω-ΘΕΒ «Οδηγίες υπολογισμού συντάξιμων αποδοχών βάσει της μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της ΕΛΣΤΑΤ»

Τον τρόπο υπολογισμού νέων συντάξεων περιλαμβάνει η εφαρμοστική εγκύκλιος που δημοσιεύθηκε από τον υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσο Πετρόπουλο. Η εγκύκλιος αφορά όλους όσοι βγήκαν στη σύνταξη μετά τις 12 Μαΐου του 2016.

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο «η αναπροσαρμογή των συντάξιμων αποδοχών για το διάστημα έως και το 2020, διενεργείται κατά τη μεταβολή του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή της ΕΛΣΤΑΤ. Η προσαύξηση των συντάξιμων αποδοχών για το διάστημα από το 2021 και εφεξής διενεργείται με βάση το δείκτη μεταβολής μισθών, που υπολογίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ».

Για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων υπολογισμού των συντάξιμων αποδοχών των ασφαλισμένων, από το έτος 2002 και πέρα δίδεται πίνακας με την εξέλιξη ετήσιων μεταβολών του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.Για όλους όσοι υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης κατά το έτος 2017, προβλέπεται ότι:

– Η προσαύξηση των συντάξιμων αποδοχών του έτους 2002 γίνεται με χρήση του γινομένου των ετήσιων μεταβολών του μέσου ετήσιου Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή από τα έτη 2003 έως και το έτος 2016 (ο μέσος ετήσιος Γενικός ΔτΚ αποτυπώνει τη μεταβολή του μέσου ετήσιου δείκτη κάθε έτους με τον αντίστοιχο δείκτη του προηγούμενου έτους),

– Η προσαύξηση των συντάξιμων αποδοχών του έτους 2003 γίνεται με χρήση του γινομένου: των ετήσιων μεταβολών του μέσου ετήσιου Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή από τα έτη 2004 έως και το έτος 2016 (ο μέσος ετήσιος Γενικός ΔτΚ αποτυπώνει τη μεταβολή του μέσου ετήσιου δείκτη κάθε έτους με τον αντίστοιχο δείκτη του προηγούμενου έτους), κοκ.

– Η μεταβολή του μέσου ετήσιου Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή έτους 2016 σημαίνει τη μεταβολή του μέσου ετήσιου δείκτη του έτους 2016 με τον αντίστοιχο δείκτη του έτους 2015, συνεπώς μεταβάλλοντας με το δείκτη αυτό τις συντάξιμες αποδοχές του έτους 2015 προκύπτει η αναπροσαρμογή τους στο έτος 2016.

– Σημειώνεται ότι οι συντάξιμες αποδοχές αναπροσαρμόζονται έως και το προηγούμενο της συνταξιοδότησης έτος.

Παραδείγματα προσαύξησης συνταξίμων αποδοχών για μισθωτούς και ελεύθερους επαγγελματίες, για συνταξιοδότηση το έτος 2016 (μετά την 13/5/2016) καθώς και για συνταξιοδότηση το έτος 2017:


Σημειώνεται ότι η αναπροσαρμογή των συντάξιμων αποδοχών του έτους 2002 γίνεται με χρήση του γινομένου των ετήσιων μεταβολών του μέσου ετήσιου ΔΤΚ από τα έτη 2002 έως και το προηγούμενο της συνταξιοδότησης έτος. Όταν το γινόμενο των διαδοχικών μεταβολών περισσοτέρων του ενός ετών είναι μικρότερο της μονάδας (1), λαμβάνεται υπόψη σαν τιμή η μονάδα. Συνεπώς στους πίνακες των παραδειγμάτων όπου υπάρχει συντελεστής συνολικής αναπροσαρμογής μικρότερος της μονάδας, οι ετήσιες αποδοχές παραμένουν σταθερές.

ΙΚΑ ΕΤΑΜ

ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ
ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ

ΕΤΑΑ-ΤΑΝ


ΟΑΕΕ

ΕΔΩ η εγκύκλιος (ΑΔΑ: 7ΙΣΒ465Θ1Ω-ΘΕΒ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου