Παρασκευή, 7 Απριλίου 2017

Αναγνώριση προϋπηρεσίας του ΠΔ 69 μόνο με βεβαίωση εγγραφής στο ΤΕΕ

Επιτέλους μετά από πολλαπλές παρεμβάσεις της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, Πρωτοβάθμιων ενώσεων όπως της Αττικής, τμημάτων όπως του Πολιτισμού αλλά και του ΤΕΕ εκδόθηκε συμπληρωματική εγκύκλιος από το Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησηςμε την οποία για την αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου του ΠΔ 69, γιατους διπλωματούχους μηχανικούς αρκεί η προσκόμιση βεβαίωσης εγγραφής στο ΤΕΕ.
Ο αγώνας συνεχίζεται για πλήρη (μισθολογική και βαθμολογική) αναγνώριση της προύπηρεσίας προ δημοσίου για τους μηχανικούς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου