Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2016

Μετά τα ψίχουλα, κόβουν στο μισό το ΕΚΑΣ στους χαμηλοσυνταξιούχους

Ύστερα από τα «ψίχουλα» επιδόματος στους συνταξιούχους, από την κυβέρνηση έρχεται η περικοπή στο μισό του ποσού του ΕΚΑΣ σε όσους συνταξιούχους είχε απομείνει (δηλαδή στους φτωχότερους). Όλοι μαζί το είχαν υπερψηφίσει τον Αύγουστο του 2016 με το 3ο μνημόνιο...Ντροπή

Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύθηκε το βράδυ της Τρίτης, η κοινή υπουργική απόφαση Πετρόπουλου – Χουλιαράκη για το πετσόκομμα του ΕΚΑΣ κατά 50% από τον καινούργιο χρόνο, το 2017.

Η κυβέρνηση, αφού πρώτα κορόιδεψε τους χαμηλοσυνταξιούχους, δίνοντάς τους «ψίχουλα» από όλα όσα τους έχει υφαρπάξει με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, έρχεται τώρα να τους ευχηθεί και… καλή χρονιά, με ΕΚΑΣ (Επίδομα Κοινωνικής Αλλελεγγύης Συνταξιούχων, το οποίο κάλλιστα μπορεί να μετονομαστεί σε Εμπαιγμό και Κυβερνητική Αναλγησία προς τους Συνταξιούχους), το οποίο κυμαίνεται από 28,75-115 ευρώ.

Αναφέρεται στο άρθρο 2 της ΚΥΑ Πετρόπουλου – Χουλιαράκη:

Άρθρο 2

Ποσά Επιδόματος ΕΚΑΣ

α. Για συνολικά ποσά εισοδήματος από συντάξεις (κύριες και επικουρικές) μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα ή βοηθήματα και μέχρι επτά χιλιάδες διακόσια δεκαέξι (7.216.00) ευρώ καταβάλλεται επίδομα ποσού εκατόν δέκα πέντε (115) ευρώ μηνιαίως.

β. Για συνολικά ποσά εισοδήματος από επτά χιλιάδες διακόσια δεκαέξι ευρώ και ένα λεπτό (7.216.01) ευρώ και μέχρι του ποσού των επτά χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα δύο (7.972,00) ευρώ καταβάλλεται ποσό μηνιαίου επιδόματος (ΕΚΑΣ), σύμφωνα με τα παρακάτω:

αα. Από επτά χιλιάδες διακόσια δεκαέξι ευρώ και ένα λεπτό (7.216,01) ευρώ και μέχρι του ποσού των επτά χιλιάδων πεντακοσίων δεκαοκτώ (7.518,00) ποσό ογδόντα έξι ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (86,25).

ββ. Από επτά χιλιάδες πεντακόσια δέκα οκτώ ευρώ και ένα λεπτό (7.518,01) και μέχρι του ποσού των επτά χιλιάδων επτακοσίων είκοσι (7.720,00) ευρώ, ποσό πενήντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών (57,50).

γγ. Από επτά χιλιάδες επτακόσια είκοσι ευρώ και ένα λεπτό (7.720,01) και μέχρι του ποσού των επτά χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα δύο (7.972,00) ευρώ, ποσό είκοσι οκτώ ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (28,75).


ΕΔΩ το ΦΕΚ 4101Β/20-12-16.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου