Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2016

Απόσυρση εκπροσώπων της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ από το Δ.Σ. του ΤΜΕΔΕ

Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Μαυρομματαίων 17, 104 34 ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583 fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
Αθήνα, 19-12-2016
Αρ. Πρωτ.: 7041
Προς: Τον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
κ. Αναστάσιο Πετρόπουλο.
Κοιν: 1. Γενική Γραμματέα Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
κα Στυλιανή Βρακά.
2. Πρόεδρο και Δ.Σ. ΕΤΑΑ.
3. Πρόεδρο και Δ.Σ. ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ.
4. Πρόεδρο και Δ.Ε. ΤΕΕ.
5. Α΄ βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ.

Θέμα : Απόσυρση εκπροσώπων της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ από το Δ.Σ. του ΤΜΕΔΕ.

Κύριε Υφυπουργέ,
Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας, σας ενημερώνουμε σχετικά με την εκπροσώπησή μας στο Δ.Σ. του ΤΜΕΔΕ σύμφωνα με την πρόσφατη ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ στις 15-12-2016.
Είναι γνωστό ότι η Ομοσπονδία μας διαχρονικά επιδίωκε και συμμετείχε με εκπρόσωπό της (τακτικό και αναπληρωτή του) στο Δ.Σ. του αυτοτελούς ΤΣΜΕΔΕ (μέχρι το 2008) καθώς και στον μετά την ενοποίηση (Ν. 3655/2008), τομέα ΤΣΜΕΔΕ του ΕΤΑΑ. Στην παρούσα θητεία η Ομοσπονδία εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο Παναγιώτη Μούζιο (τακτικό μέλος) και το μέλος του Δ.Σ. Πλουμίτσα Τριανταφυλλοπούλου (αναπληρωματικό μέλος).
Κύριε Υφυπουργέ, σύμφωνα με τον Ν. 4387/2016 το ΕΤΑΑ και οι Τομείς του καταργούνται και η αρμοδιότητα της ασφάλισης (Κ.Σ.) μεταφέρεται στον ΕΦΚΑ, ταυτόχρονα με τον ίδιο νόμο δημιουργείται Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία ΤΜΕΔΕ και με μοναδική αρμοδιότητα την Εγγυοδοσία-Πιστοδοσία (μια από τις αρμοδιότητες του τέως ΤΣΜΕΔΕ), παράλληλα δε ως μέλη της Διοίκησης του ΤΜΕΔΕ παραμένουν μέχρι τη λήξη της θητείας του τα μέλη της σημερινής Δ.Ε. του Τομέα ΤΣΜΕΔΕ.
Σύμφωνα με την ομόφωνη απόφασή μας αποσύρουμε τους εκπροσώπους μας από το Δ.Σ. του ΤΜΕΔΕ, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα περίπου δέκα (10.000) μέλη της Ομοσπονδίας μας δεν έχουν πλέον καμμιά εμπλοκή με την Εγγυοδοσία-Πιστοδοσία, συνεπώς η παρουσία μας στον συγκεκριμένο Φορέα δεν έχει ουσιαστικό περιεχόμενο.

Αντίθετα ουσιαστικό περιεχόμενο έχει η εκπροσώπησή μας στην προβλεπόμενη Συμβουλευτική Επιτροπή του ΕΦΚΑ την αντίστοιχη για το τέως ΕΤΑΑ (έχουμε ανταποκριθεί στο σχετικό έγγραφο του Υπουργείου, προτείνοντας εκπροσώπους)αφού το σύνολο των μελών μας είναι στον ΕΦΚΑ και παράλληλα από τους Φορείς που θα επιλέξετε η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ είναι ο μόνος που εκπροσωπεί μισθωτούς ασφαλισμένους. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου