Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2016

Σχετικά με την σύνδεση ασφάλισης ιδιότητας

Αναρτούμε την τοποθέτηση του συναδέλφου Παναγιώτη Μούζιου (Πρόεδρος της Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ και μέλος της ΔΕ του ΤΣΜΕΔΕ) μετά από σχετικό ερώτημα που του έθεσε το μέλος της ΔΕ του ΤΕΕ, Πάνου Γιάννης σχετικά με την σύνδεση ασφάλισης ιδιότητας κατόπιν του Ν.4387/16 ο οποίος καταργεί το ΤΣΜΕΔΕ. Σύμφωνα με την τοποθέτηση αυτή με την οποία συμφωνούν και άλλοι, ο ΕΦΚΑ δεν πρέπει να εκδίδει ειδοποιητήρια σε όσους έχουν κλειστά βιβλία στην εφορία. Με τον τρόπο αυτό -χωρίς να χρειάζεται η απαράδεκτη διαδικασία αναγκαστκής διαγραφής από το ΤΕΕ- οι άνεργοι συνάδελφοι θα απαλλάσονται από τις υποχρεωτικές εισφορές. Δυστυχώς το ΤΕΕ και η κυβέρνηση (δια του αρμόδιου Υπουργείου) πετάνε το μπαλάκι ο ένας στον άλλο, ενώ όφειλαν (όπως και όλοι οι προηγούμενοι) να το επιλύσουν.

Σχετικά με την σύνδεση ασφάλισης ιδιότητας.

Η νέα αρχιτεκτονική και αντίληψη του νέου ασφαλιστικού Ν. 4387/2016, παύει την ασφάλιση ιδιότητας που υπήρχε για τους Διπλ. Μηχανικούς από την ίδρυση του ΤΣΜΕΔΕ. Αυτό δεν προκύπτει μόνο από την κατάργηση του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ και την ενοποίηση όλων των υπαρκτών Φορέων κύριας ασφάλισης σε έναν με την επωνυμία ΕΦΚΑ, αλλά και από την ρητή αναφορά του νόμου σε διάφορα άρθρα του στην κατάργηση της υποχρεωτικής διπλής ασφάλισης σε όσους ασφαλίζοντας στον Φορέα ΤΣΜΕΔΕ λόγω ιδιότητας και σε άλλους Φορείς κύριας ασφάλισης π.χ. Δημόσιο, ΙΚΑ κλπ. λόγω εργασίας.
Τα παραπάνω σε καμμιά περίπτωση δεν αμφισβητούν την ιδιότητα του Διπλ. Μηχανικού την οποία αποδίδει διαχρονικά το ΤΕΕ και όχι το πρώην ΤΣΜΕΔΕ. Από την 1-1-2017 συνεπώς που εκκινεί και τυπικά ο ΕΦΚΑ οι Διπλ. Μηχανικοί ασφαλίζονται σ΄ αυτόν είτε ως μισθωτοί (εάν έχουν τέτοια εργασιακή σχέση), είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες (εάν έχουν ανοικτά βιβλία).

Παναγιώτης Μούζιος
21.12.2016

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου