Παρασκευή 1 Ιουλίου 2016

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Διαδικασία επιστροφής εισφορών της Ειδικής Προσαύξησης

Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
Μαυρομματαίων 17, 104 34 ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583 fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
Αθήνα, 30-6-2016
Αρ. Πρωτ. : 6976

Προς : Πρόεδρο και Δ.Ε. ΤΣΜΕΔΕ

Κοιν.: 1. Πρόεδρο και Δ.Σ. ΕΤΑΑ
2. Δ/νση Εισφορών/ΤΣΜΕΔΕ.

Θέμα : Διαδικασία επιστροφής εισφορών της Ειδικής Προσαύξησης

Σε συνέχεια του από 1/6/2016 εγγράφου μας (Αρ. Πρωτ. 6961) επανερχόμαστε για να σας θέσουμε τις θέσεις μας για τη διαδικασία επιστροφής εισφορών της Ειδικής Προσαύξησης στους δικαιούχους μισθωτούς μηχανικούς.

Λόγω καθυστερήσεων στην ενημέρωση των αρμόδιων εκκαθαριστών μισθοδοσίας για την κατάργηση του κλάδου της Ειδικής Προσαύξησης αναδρομικά από 1/1/2016, με το Ν.4387/16, έχουν ήδη παρακρατηθεί οι σχετικές εισφορές των μισθωτών συναδέλφων μέχρι και την μισθοδοσία του μηνός Ιουλίου, συσσωρεύοντας συνεπώς σημαντικό για τις παρούσες οικονομικές συνθήκες ποσό, που κάνει επιτακτικότερη την ανάγκη άμεσης επιστροφής τους. Προκειμένου να συμβάλλουμε στην επίλυση του θέματος προτείνουμε τις κάτωθι εναλλακτικές διαδικασίες για την επιστροφή τους ως «αχρεωστήτως καταβληθείσες»:

Α. Με συμψηφισμό των ήδη παρακρατηθέντων εισφορών με τις υπόλοιπες εισφορές του ΤΣΜΕΔΕ των επομένων μηνών (εισφορές εργαζομένων), διαδικασία που θα υλοποιήσουν οι εκκαθαριστές μισθοδοσίας των υπηρεσιών όπου απασχολούνται μισθωτοί μηχανικοί, κατόπιν σχετικής εγκυκλίου του ΤΣΜΕΔΕ.

Β. Εναλλακτικά με ηλεκτρονική διαδικασία υποβολής αιτήματος από τους μισθωτούς, όπου θα αναφέρεται το ποσό που έχει ήδη παρακρατηθεί (κατόπιν σχετικής βεβαίωσης του εργοδότη) και ο λογαριασμός Τραπέζης του, ώστε μετά από αυτόματο έλεγχο της Υπηρεσίας να κατατίθεται η επιστροφή εισφορών στο λογαριασμό του δικαιούχου.

Είναι αυτονόητο ότι θα είναι αποδεκτή και οποιαδήποτε διαφορετική διαδικασία προταθεί από το ΤΣΜΕΔΕ στην κατεύθυνση της άμεσης επίλυσης του θέματος.

Ευελπιστώντας στη διαχρονικά καλή συνεργασία μας, σας καλούμε με απόφασή σας το ταχύτερο δυνατόν, να συμβάλετε στη λύση του θέματος. Με συναδελφικούς χαιρετισμούς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου