Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2016

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Πανελλαδική Απεργία - Αποχή από 25/1 έως 29/1/2016

Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
Μαυρομματαίων 17, 104 34 ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583 fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
Αθήνα, 22-1-2016

Αρ. Πρωτ. : 6886
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Πανελλαδική Απεργία - Αποχή από 25/1 έως 29/1/2016.

Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια των προηγούμενων αποφάσεωντης ΠΟ ΕΜΥΔΥΔΑΣ, του ΤΕΕ καθώς και του συνόλου των Φορέων των Διπλ. Μηχανικών, αποφασίστηκε η συνέχιση της Πανελλαδικής Απεργίας-Αποχής από το σύνολο των Τεχνικών Συμβουλίων και Επιτροπών που έχουν τεχνικό αντικείμενο, προφανώς συμπεριλαμβανόμενων και των Επιτροπών Δημοπράτησης, από 25/1 έως 29/1/2016.
Υπενθυμίζουμε ότι αντίστοιχη απόφαση για το ίδιο χρονικό διάστημα έχει ήδη πάρει η διοίκηση της ΑΔΕΔΥ.

Αθήνα, 21-1-2016

Αρ. Πρωτ. :6885
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνάδελφοι,

Στα πλαίσια του συντονισμού του των αγωνιστικών δράσεων του Συνδικαλιστικού Κινήματος με στόχο την απόσυρση του σ/ν για το Ασφαλιστικό η Διοίκηση της ΑΔΕΔΥαποφάσισε και αυτή κατ΄ αρχάς για 25 έως29/1/2016 Απεργία – Αποχή από το σύνολο τωνΕπιτροπών (Τεχνικών, Προμηθειών κλπ.). Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου