Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2015

Δεύτερο σχέδιο αναδιάρθρωσης υπέβαλε η Τράπεζα Αττικής στην E.E.
Απέρριψε, σύμφωνα με πληροφορίες, η Κομισιόν το σχέδιο αναδιάρθρωσης που κατέθεσε η διοίκηση της Τράπεζας Αττικής, το οποίο είναι κομβικό για τον περιορισμό των κεφαλαιακών αναγκών της τράπεζας στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησης.

Η διοίκηση της Τράπεζας Αττικής έχει προχωρήσει στην κατάρτιση εναλλακτικού σχεδίου αναδιάρθρωσης, το οποίο έχει καταθέσει στις ευρωπαϊκές αρχές, με το οποίο ελπίζει να πετύχει τη μείωση των κεφαλαιακών αναγκών. Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο του stress test η Τράπεζα της Ελλάδος προσδιόρισε κεφαλαιακές ανάγκες ύψους 857 εκατ. ευρώ με το βασικό σενάριο και 1,02 δισ. ευρώ με βάση το δυσμενές, χωρίς όμως να έχουν προσμετρηθεί οι ενέργειες κεφαλαιακής υποστήριξης της τράπεζας.

Σύμφωνα με αναλυτές, η Τράπεζα Αττικής βρίσκεται σε πίεση καθώς για να αποφύγει τη διαδικασία της εξυγίανσης θα πρέπει να συγκεντρώσει από τον ιδιωτικό τομέα τουλάχιστον το ύψος των κεφαλαιακών αναγκών του βασικού σεναρίου, μετά την αφαίρεση τυχόν οφέλους από το σχέδιο αναδιάρθρωσης. Σημειώνεται ότι αν η τράπεζα κατορθώσει να συγκεντρώσει τα κεφάλαια του βασικού σεναρίου τότε τη διαφορά μέχρι το δυσμενές σενάριο –περίπου 150 εκατ. ευρώ– μπορεί να τα καλύψει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Ωστόσο το πρόβλημα της τράπεζας είναι ότι οι κεφαλαιακές ανάγκες σύμφωνα με το βασικό σενάριο είναι ιδιαίτερα υψηλές και αντιστοιχούν στο 24% του συνολικού ενεργητικού της τράπεζας και περίπου 10 φορές υψηλότερες από τα κεφάλαια της τράπεζας σήμερα. Ενα από τα σχέδια που επεξεργάζεται η διοίκηση είναι, το ήμισυ των κεφαλαιακών αναγκών να καλυφθεί από το ΤΣΜΕΔΕ που είναι βασικός μέτοχος της τράπεζας και τα υπόλοιπα να αναζητηθούν από επενδυτές.

Ζημίες στο 9μηνο

Με ζημίες ύψους 273 εκατ. ευρώ έκλεισε το εννεάμηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου για τον όμιλο της Τράπεζας Αττικής, αποτέλεσμα που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη διενέργεια υψηλών προβλέψεων για την αντιμετώπιση των «κόκκινων» δανείων. Πάντως, τα προ προβλέψεων κέρδη της τράπεζας αυξήθηκαν κατά 40% και διαμορφώθηκαν στα 47,4 εκατ. ευρώ. Το σύνολο των εσόδων για τον όμιλο από λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθε σε 103,7 εκατ. ευρώ, έναντι 102,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο, παρουσιάζοντας οριακή αύξηση. Το αποτέλεσμα προ φόρων του ομίλου για το εννεάμηνο του 2015, μετά τον σχηματισμό 530 εκατ. ευρώ προβλέψεων για επισφαλείς χορηγήσεις, διαμορφώθηκε σε ζημία 483,6 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 30,1 εκατ. ευρώ στη συγκριτική περίοδο του 2014. Αντίστοιχα, το μετά φόρων αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε ζημία ύψους 273,5 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 23,9 εκατ. ευρώ της συγκριτικής περιόδου.

Ο δείκτης κάλυψης καθυστερήσεων από σωρευτικές προβλέψεις, μη λαμβανομένων υπόψη των εξασφαλίσεων, διαμορφώθηκε στο 52%, ενώ ο δείκτης συνολικών προβλέψεων προς συνολικά δάνεια διαμορφώθηκε στο 28,4%.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας: «Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που ήδη δρομολογεί η τράπεζα και η οποία θα έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους, θα δημιουργήσει τους όρους για την επιτυχή υλοποίηση όλων των στόχων που έχουν τεθεί από τη διοίκηση και περιέχονται στο σχέδιο αναδιάρθρωσής της. Το συνολικό ύψος των απαιτούμενων κεφαλαίων αναμένεται να κοινοποιηθεί επίσημα τις επόμενες ημέρες».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου