Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2015

Θέσεις των ΧΜ στο «Πλαίσιο συζήτησης για την πρόσβαση σε επαγγελματικές δραστηριότητες βάσει προσόντων, που προκύπτουν από τα Προγράμματα Σπουδών»

Αναρτούμε τις Θέσεις των ΧΜ στο «Πλαίσιο συζήτησης για την πρόσβαση σε επαγγελματικές δραστηριότητες βάσει προσόντων, που προκύπτουν από τα Προγράμματα Σπουδών» καθώς και τη διαφωνία της παράταξης ΑΣΕΧΜ στο ζήτημα...

Προσωπικά διαφωνώ με τη συγκεκριμένη τοποθέτηση σε ότι αφορά τα επαγγελματικά διακαιώματα τόσο της δικής μας ειδικότητας αλλά και γενικότερα με τη φιλοσοφία και τη λογική που διέπει το εν λόγω κείμενο για τον τρόπο απονομής των επαγγελματικών δικαιωμάτων στον κλάδο των μηχανικών. Τόσο εγώ προσωπικά, όσο ήμουν μέλος του ΔΣ του ΠΣΧΜ, όσο και ο αντικαταστάτης μέλος της παράταξής μου Παναγιώτης Παράσχος έχουμε καταψηφίσει την πρόταση αυτή, και όλες τις προγενέστερες μορφές της. 

Η τοποθέτηση του συλλόγου μας αποτελεί μακράν την πιο αντιδραστική και απαράδεκτη ανάμεσα σε όλους τους επιστημονικούς συλλόγους. Όχι μόνο συμφωνεί με την πλήρη αποστοίχιση  κάθε έννοιας δικαιώματος άσκησης επαγγέλματος στον απόφοιτο χημικό μηχανικό προϋποθέτοντας την υποβολή των διπλωματούχων σε συνεχή κύκλο κατάρτισης-εξετάσεων- εγγραφής σε επαγγελματικά μητρώα, εισάγει επιπλέον τον απαράδεκτο θεσμό της μαθητείας, ο οποίος όχι μόνο αποτελεί ένα πολύ βολικό εργαλείο εκμετάλλευσης- δωρεάν εργασίας-δουλείας των νέων μηχανικών αλλά συνεισφέρει στην δημιουργία μίας σούπας δικαιώματος άσκησης του επαγγέλματος του μηχανικού σε όλες ανεξαιρέτως της ειδικότητες, ασχέτως γνωστικού αντικειμένου, με καταστροφικές συνέπειες για την κοινωνία. 

Η δημιουργία των επαγγελματικών μητρώων είτε μέσω σεμιναρίων και εξετάσεων είτε μέσω μαθητείας, μοναδικό σκοπό έχει το κλείσιμο του επαγγέλματος στους λίγους έχοντες ή γνωρίζοντες τα κατάλληλα άτομα στις κατάλληλες θέσεις και τη δημιουργία μηχανικών πολλών ταχυτήτων που συνεπακόλουθα φέρνει ακόμα μεγαλύτερη συμπίεση του μεροκάματου, εντείνει την εκμετάλλευση των εργαζομένων μηχανικών και εξανεμίζει τα όποια εργασιακά διακαιώματα έχουν απομείνει. 

Η συγκεκριμένη απόφαση δεν αποτελεί παράδοξο για το σύλλογο αν λάβει κανείς υπόψη το βίο και την πολιτεία τόσο της πλειοψηφούσας παράταξης όσο και όσων την υποστηρίζουν. Προφανώς αισθάνονται καβάλα στο άλογο εφόσον αποτελούν κομμάτια του κυκλώματος απονομής επαγγελματικών δικαιωμάτων το οποίο στήνεται μεθοδικά τα τελευταία χρόνια με βασικό μπροστάρη το ΤΕΕ ως αποκλειστικό φορέα διαπίστευσης, κατανομής και απονομής επαγγελματικών δικαιωμάτων σε όλα τα τεχνικά επαγγέλματα. Εξάλλου είναι πολλά τα λεφτά των σεμιναρίων και των εξετάσεων και η πλειοψηφούσα παράταξη ξέρει καλά από τέτοιες μπίζνες. Η κομματική πελατεία βλέπετε θα πρέπει να συντηρηθεί (ασχέτως του κόμματος στο οποίο τυχαίνει να εντάσσεται κάθε χρονική στιγμή).

Τα παραπάνω αποτελούν θέση της παράταξής μου, ως τέτοια παρακαλώ να ληφθεί υπόψη και να γνωστοποιηθεί σε όλους τους αρμοδίους. 

Όσοι τοποθετήστε υπέρ της συγκεκριμένης απόφασης, για εμάς είστε συνένοχοι στο μαύρο μέλλον των μελλοντικών αποφοίτων  χημικών μηχανικών αλλά και όσων συναδέλφων ζουν κυνηγώντας το μεροκάματο σε συνθήκες πλήρους εργασιακής αβεβαιότητας και τεράστιας εκμετάλλευσης από τη μεριά της εργοδοσίας.

Μυρτώ Δαρδαβίλα εκ μέρους της ΑΣΕΧΜ.

Από: Κ.Κρεμαλή
Προς: ΔΣ ΠΣΧΜ, ΕΕΕΧΜ ΤΕΕ, Α.Μπουντουβή 
09.11.2015
ΣΧΕΔΙΟ
Θέμα: Θέσεις των ΧΜ στο «Πλαίσιο συζήτησης για την πρόσβαση σε επαγγελματικές δραστηριότητες βάσει προσόντων, που προκύπτουν από τα Προγράμματα Σπουδών»
Η Κοινότητα των Χημικών Μηχανικών θεωρεί ότι συζήτηση για το θέμα, μπορεί να αποδειχθεί αλυσιτελής στην κατεύθυνση διαμόρφωσης θεμελιωμένων θέσεων, που θα εξυπηρετήσουν τόσο τη  σύνταξη ενός νέου ορθολογικού θεσμικού πλαισίου για την άσκηση του επαγγέλματος του διπλ. μηχανικού, όσο και  την ανάπτυξη της χώρας. 
Και τούτο για τους ακόλουθους λόγους, που πρέπει να θεωρούνται συνολικά:
Οι δυνατότητες πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες βάσει προγραμμάτων σπουδών, σχετίζονται με κατοχύρωση του «ακαδημαϊκού τίτλου» κάθε ειδικότητας διπλ. μηχανικού και βέβαια ουδείς μπορεί να έχει αντίρρηση στη διαμόρφωση των αντίστοιχων απαιτούμενων ακαδημαϊκών προσόντων. Ο ακαδημαϊκός όμως τίτλος δεν πρέπει να συγχέεται με τον επαγγελματικό τίτλο, που συνδέεται με την άσκηση ορισμένων επαγγελματικών δραστηριοτήτων και που είναι το ζητούμενο στην προσπάθεια διαμόρφωσης ενός νέου θεσμικού πλαισίου. Ο Κλάδος των ΧΜ έχει τη θέση, που ισχύει σ’ όλο τον ανεπτυγμένο κόσμο, ότι η άσκηση αυτών των επαγγελματικών δραστηριοτήτων στα διάφορα πεδία των εφαρμογών της μηχανικής συνδέεται με την εμπειρία και ιδιαίτερα σε σύνθετα έργα και εγκαταστάσεις, αποτελεί αντικείμενο ομάδας μηχανικών. Τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα για την τεχνική Δ/ση της ομάδας μπορεί πράγματι να αποτελούν αντικείμενο νομοθετικής ρύθμισης στην άσκηση του επαγγέλματος των μηχανικών, προκειμένου να προστατεύσει το Δημόσιο συμφέρον, ιδιαίτερα με την εκπόνηση και την επίβλεψη μελετών έργων και εγκαταστάσεων.
Επιθυμούμε συγχρόνως να επισημάνουμε ότι δεν έχουμε λόγο να αντιδράσουμε σε συλλογική απόφαση ταύτισης των ακαδημαϊκού και επαγγελματικού τίτλου, αρκεί όσοι επιχειρηματολογούν για την ταύτιση αυτή, να προτείνουν και λύσεις στα προβλήματα που προκύπτουν. 
Η διαμόρφωση ενός νέου ορθολογικού θεσμικού πλαισίου με ρυθμίσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του διπλ. μηχανικού, απαιτεί προηγούμενα με καθαρότητα, ακρίβεια και διαφάνεια, τις διαπιστώσεις και την αξιολόγηση του υφιστάμενου θεσμικού  πλαισίου, αν όχι στο σύνολο του, οπωσδήποτε όμως σε επιμέρους ρυθμίσεις του. 
Πρέπει να είναι γνωστά τα κείμενα του ΠΣΧΜ, που απηχούν τις θέσεις όλης της κοινότητας των ΧΜ και που αναδεικνύουν πρόδηλες στρεβλώσεις. Θεωρούμε ότι τα κείμενα αυτά χρίζουν απαντήσεων ιδιαίτερα από τη ΔΕ του ΤΕΕ. Ο ν. 4254/14 (παρ. ΙΓ12 και ΣΤ23) δεν προέκυψε ως «κεραυνός εν αιθρία». 
Πρέπει να είναι γνωστό ότι το ΤΕΕ δεν συμμετέχει θεσμικά και διαμέσου των ΕΕΕ στην απόδοση «επαγγελματικών δικαιωμάτων», που σχετίζονται με την άσκηση του επαγγέλματος του διπλ. μηχανικού. Αντίθετα και σε πλήθος περιπτώσεων, συμμετείχε ή είχε αποδεχθεί σιωπηρά ρυθμίσεις των Υπουργείων, που εξυπηρετούν συντεχνιακά συμφέροντα και δεν έχουν καμία σχέση όχι μόνον με «γνωστικά αντικείμενα σπουδών», αλλά ούτε με τον στοιχειώδη ορθολογισμό. 
Ο Κανονισμός Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών (ΚΠΑΜΥ), σε συνδυασμό με την οργάνωση και λειτουργία των Μητρώων Μελετητών και Κατασκευαστών, αποτελούν τα πλέον χαρακτηριστικά και κραυγαλέα παραδείγματα. 
Το πνεύμα και το γράμμα τους, ιδιαίτερα σε μελέτες και κατασκευές «Εγκαταστάσεων», διέπονται από πρόδηλο συντεχνιακό πνεύμα, που ευνοεί συμφέροντα και ενδιαφέροντα ορισμένων ειδικοτήτων διπλ. μηχανικών., περιορίζοντας και υποβαθμίζοντας επαγγελματικές δραστηριότητες άλλων. Δυστυχώς το καθεστώς των Μητρώων, του ΠΔ 696/74 και του ΚΠΑΜΥ θεμελιώθηκε και συντηρήθηκε  μετά το 1974, σε αντίθεση με το πρόδρομο αντίστοιχο καθεστώς της δεκαετίας του 1930 (ΒΔ 19/21 Φεβρ. 1938), που παρόλες τις τεχνικές ελλείψεις της εποχής, αντιμετώπιζε με λογική ισοτιμίας και αντισυντεχνιακό πνεύμα όλες τις βασικές ειδικότητες των διπλ. μηχανικών. 
Σημειώνουμε επιπροσθέτως και χαρακτηριστικά, ότι μολονότι το ΒΔ 19/21 Φεβρ. 1938 εξακολουθεί εν μέρει να ισχύει και να προσδιορίζει αρμοδιότητες των ΧΜ στα Χημικοτεχνικά έργα στα οποία εντάσσονται οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού και αποβλήτων (ΠΔ 274/97), αγνοείται από τις αρμόδιες αρχές στις δημόσιες συμβάσεις μελετών για τις εγκαταστάσεις αυτές, που προσδιορίζονται ως υδραυλικά έργα (!) από την Απόφαση (!) έκδοσης του ΚΠΑΜΥ και έτσι αποτελούν αντικείμενο σχεδιασμού, με βάση τα Μητρώα Μελετητών, άλλων ειδικοτήτων διπλ. μηχανικών πλην των Χημικών Μηχανικών.
Επίσης δεν είναι δυνατόν να ψηφίζεται την 5η Νοεμβ. τ.ε. στη Βουλή ο νόμος για την ενεργειακή απόδοση, με τον οποίο αποδίδονται «επαγγελματικά δικαιώματα ελεγκτών», σε ειδικότητες διπλ. μηχανικών και το ΤΕΕ να μην έχει καμία συμμετοχή στο θέμα, ούτε να έχει ενημερώσει σχετικά το σώμα των μηχανικών. 
Πιστεύουμε ότι το ΤΕΕ με σύγχρονη αναβάθμιση του ρόλου των ΕΕΕ και με ένα Κανονιστικό πλαίσιο ελέγχου των δράσεών του, πρέπει να είναι ο φορέας που προσδιορίζει αποκλειστικά τις ρυθμίσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του διπλ. μηχανικού. 
Δεν είναι δυνατόν να διαμορφωθεί ένα νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση του επαγγέλματος του διπλ. μηχανικού χωρίς προτάσεις για απαραίτητες αλλαγές στο υφιστάμενο πλαίσιο. Σημειώνουμε με βάση και τα προηγούμενα:
Χορήγηση άπαξ τίτλου αντίστοιχου του «Professional ή Chartered Engineer» από το ΤΕΕ σε επαγγελματίες διπλ. μηχανικούς με βάση αναγνωρισμένους τίτλους και πιστοποίηση εμπειρίας, ώστε να ανταποκρίνονται σε ρόλους συντονιστή και εγγυητική προς τους εργοδότες της απόδοσης και της ασφάλειας ιδιαίτερα των σύνθετων έργων, με πρόσθετη εξαρφάλιση του Δημόσιου συμφέροντος.  Κατάργηση των επί μέρους πιστοποιήσεων σε επαγγελματίες διπλ. μηχανικούς. Σεβασμός του επαγγελματικού τους τίτλου.
Ορισμός της Τεχνικής Ευθύνης ως ικανότητα ανάληψης από διπλ. μηχανικό μιας εντολής για την εκτέλεση υπηρεσιών Δημόσιου ενδιαφέροντος, με άμεσο έλεγχο και προσωπική επίβλεψη. Παράλληλα ορισμός της Κεντρικής Τεχνικής Ευθύνης του διπλ. μηχανικού συντονιστή ομάδας μηχανικών και τεχνικού υπεύθυνου έναντι εντολής για την εκτέλεση ενός πλήρους έργου. 
Κατηγοριοποίηση των τεχνικών έργων και εγκαταστάσεων στη βάση του λειτουργικού σκοπού που εξυπηρετούν και όχι στη βάση χρησιμοποιούμενων μέσων (π.χ. οικοδομικές εργασίες ή Η/Μ εγκαταστάσεις και εξοπλισμός). Διάκριση των σύνθετων από τα απλά έργα και εγκαταστάσεις. Άμεση τροποποίηση προς την κατεύθυνση αυτή της δομής του ΚΠΑΜΥ. Σύνταξη με ακρίβεια και σαφήνεια των Προδιαγραφών και Κανονισμών Εκπόνησης Οριστικών Μελετών και Κατασκευής των Έργων στη βάση σαφούς διάκρισης της βασικής μελέτης – σχεδιασμού από τις πρόσθετες απαιτούμενες υποστηρικτικές κάθε φορά λοιπές μελέτες και εργασίες.
Δημιουργία ανοικτών Επαγγελματικών Μητρώων στο ΤΕΕ (Πέραν των Μητρώων με κατοχύρωση του τίτλου) για τα φυσικά πρόσωπα στη βάση προσδιορισμού του αντικειμένου της δραστηριότητας τους από τα ίδια, με κριτήρια τον τίτλο και την εμπειρία τους (επαγγελματική κάρτα σύμφωνα με τις Ευρ. Οδηγίες) και με αναφορά στους Κώδικες Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (CPV).  
Ενιαιοποίηση του προϋπολογισμού των μελετών και των έργων αντί τεμαχισμού, που προσδιορίζει προϋπολογισμούς και αμοιβές ανά ειδικότητα μηχανικού που συμμετέχει. (Ο υφιστάμενος τεμαχισμός αποτελεί την κύρια αιτία των στρεβλώσεων). 
Αναγραφή στα σχέδια της ομάδας των μηχανικών για την εκπόνηση μελετών με την ευθύνη του Τεχνικού Υπευθύνου της ομάδας και με γνώμονα την εφαρμογή προδιαγραφών και κανονισμών. 
Θέσπιση κριτηρίων συμμετοχής φυσικών και νομικών προσώπων σε διαγωνισμούς εκπόνησης μελετών και κατασκευής έργων, ώστε να αποφεύγονται διακρίσεις και άνιση μεταχείριση , όσων θεωρούν ότι έχουν τις δυνατότητες και τα προσόντα να συμμετέχουν και επιθυμούν να κριθούν, στο συγκεκριμένο κάθε φορά αντικείμενο των διαγωνισμών. (Το θέμα αυτό έπρεπε να είναι κύριο στις δραστηριότητες του ΤΕΕ).
Αναβάθμιση του ρόλου των Επιστημονικών Επιτροπών στους κόλπους του ΤΕΕ, ώστε να έχουν πράγματι τις απαραίτητες αρμοδιότητες στην προαγωγή και προστασία του επαγγέλματος που θεραπεύουν. (Στην παρούσα φάση κάθε πρόταση της ΔΕ του ΤΕΕ προς τις αρχές σχετική με «επαγγελματικά δικαιώματα», να συνοδεύεται από τυχόν διαφορετικές προτάσεις των ΕΕΕ και να μην υπόκειται σε λογικές πλειοψηφίας. Διαφορετικά υφίσταται κίνδυνος διάλυσης του ΤΕΕ).
Επαναδιατύπωση του Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας με αυστηρούς ελέγχους για την τήρησή του. 
Θέσπιση της ασφάλισης της επαγγελματικής ευθύνης στα συμβόλαια ανάθεσης εργασιών σε διπλ. μηχανικούς. 
Ο Κλάδος των ΧΜ στη βάση των ανωτέρων διαπιστώσεων και απαιτούμενων αλλαγών έχει υποβάλλει Σ/Ν με κατευθύνσεις για ένα νέο πλαίσιο Άσκησης του Επαγγέλματος του Μηχανικού ανοικτό σε διάλογο, και καλούμε όλους τους συναδέλφους να τοποθετηθούν ανάλογα. Η εμμονή κάθε ειδικότητας στην προστασία των «ιδίων συμφερόντων ή ενδιαφερόντων», δεν εξυπηρετεί στη συλλογική προσπάθεια.  Το προτεινόμενο πλαίσιο πιστεύουμε ότι εξυπηρετεί την προστασία του τίτλου των επαγγελματιών διπλ. μηχανικών έναντι διαφόρων «ακαδημαϊκών τίτλων» και συγχρόνως δεν αγνοεί την ύπαρξη των πτυχιούχων ΤΕΙ. 
Παράλληλα αποστέλλουμε Σχέδιο ΠΔ για την Πρόσβαση σε επαγγελματικές δραστηριότητες στη βάση προγράμματος σπουδών και όπως αναφέραμε στα προηγούμενα σχετίζεται με την κατοχύρωση του ακαδημαϊκού τίτλου του διπλ. ΧΜ. 
Χωρίς δογματισμούς και συντεχνιακό πνεύμα, έχουμε την ειλικρινή διάθεση να εργαστούμε σοβαρά για τον εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, που τελικά πρέπει να συμβάλει στην ανάπτυξη της χώρας. 
ΚΚ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου