Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2014

Ανάκληση Απόφασης Περί επικινδύνων οικοδομών

Αρ. Πρωτ.: 6685

Προς : Τον Γενικό Γραμματέα ΥΠΥΜΕΔΙ
κ. Σ. Σιμόπουλο.
Κοιν. : 1. Αναπλ. Προϊσταμένη της Υ.Α.Σ.
2. Π.Ε. Κεφαλονιάς & Ιθάκης, Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη, Πλ .Βαλλιάνου, Διοικητήριο.
3. Δ/νση Πολιτικής Προστασίας
Δ. Κεφαλονιάς.
4. Πρόεδρο και Δ.Ε. ΤΕΕ.
5. Α΄βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ.

Θέμα : Ανάκληση Απόφασης.

Κύριε Γενικέ,
Είμαστε δέκτες έντονων διαμαρτυριών Διπλ. Μηχανικών μελών μας, που υπηρετούν στην Υ.Α.Σ. και σχετίζονται με τις αποφάσεις που έχουν δημοσιοποιηθεί στη διαύγεια:

α) την από 11/09/2013 με αριθμ. πρωτ. οικ. 3856/Α314, με θέμα «Κατάρτιση πίνακα υπαλλήλων για τη συγκρότηση επιτροπών για τον έλεγχο κτισμάτων που επλήγησαν από σεισμό της 7ης Αυγούστου 2013 σε περιοχές των Π.Ε. Φθιώτιδος και Φωκίδος και τον χαρακτηρισμό τους ως Επικινδύνως Ετοιμορρόπων» (ΑΔΑ ΒΛ9Λ1-93Θ) &
β) την από 03/02/2014 με αριθμ. πρωτ. οικ. 843/Α314, με θέμα «Κατάρτιση πίνακα μηχανικών της ΥΑΣ για τη συγκρότηση επιτροπών για τον έλεγχο κτισμάτων που επλήγησαν από το σεισμό της 26ης Ιανουαρίου 2014 σε περιοχές των Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης και τον χαρακτηρισμό τους ως Επικινδύνως Ετοιμορρόπων» (ΑΔΑ ΒΙΡΥ1-ΙΨ4) και για τις οποίες η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ εκφράζει την συμφωνία της με τους διαμαρτυρόμενους συναδέλφους μας, αφού αυτές οι αποφάσεις παρερμηνεύουν & αψηφούν τις διατάξεις του Π.Δ. 13/22.04.29 (Φ.Ε.Κ 153/22.4.1929) «Περί επικινδύνων οικοδομών» και ειδικότερα την παρ. 2 του άρθρου 1 και το άρθρο 7 σε συνδυασμό με την παρ. 2 που αναφέρει « Εις περίπτωσιν επειγούσης ανάγκης και εν ελλείψει πολιτικών μηχανικών εν τω τόπω τα δύο μέλη της επιτροπής δύναται να είναι και αρχιτέκτονες ή και μηχανικοί άλλων ειδικοτήτων, εν εσχάτη δε ανάγκη και εμπειροτέχναι εκ των μάλλον δοκίμων», το άρθρο 7 σε συνδυασμό με την παρ. 4 του άρθρου μόνου του Κανονιστικού Διατάγματος της 6/20.09.41 «Περί άρσεως κινδύνου εκ βλάβης κτιρίων λόγω πολέμου, σεισμού και οιασδήποτε άλλης θεομηνίας», καθώς και όλων των μετέπειτα αποφάσεων έως σήμερα.
Αποκλείουν έμπειρους μηχανικούς όπως είναι οι Αρχιτέκτονες Μηχανικοί με εμπειρία χρόνων στην ΥΑΣ και έχοντας στο ιστορικό τους υπογράψει πολλά πρωτόκολλα κατεδάφισης σε παλαιότερα συμβάντα !
To “εν ελλείψει πολιτικών μηχανικών εν τω τόπω” δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν αναγκαστικά αλλά ότι δεν είναι αρκετοί για ένα τέτοιο μεγάλο συμβάν και δεν επαρκούν!
Το αποτέλεσμα είναι να δυσχεραίνουν και να αργούν το έργο των σεισμόπληκτων (έχοντας στη διάθεση τους λιγότερους μηχανικούς, εφόσον αφήνουν ανεκμετάλλευτους έμπειρους μηχανικούς της Υπηρεσίας)!
Δεν είναι δυνατό σε μία Χώρα όπως είναι η Ελλάδα μας με διατηρητέα κτίρια, Παραδοσιακούς Οικισμούς , Παραδοσιακά Κτίρια καθώς και Εκκλησίες να μην υπάρχουν Αρχιτέκτονες Μηχανικοί για τον έλεγχο Επικινδύνως Ετοιμορρόπων κτισμάτων.
Μέχρι σήμερα ποτέ ξανά στον Ελλαδικό χώρο καθώς επίσης και σε καμία Ευρωπαϊκή Χώρα δεν υπογράφονται μόνο από Πολιτικούς Μηχανικούς Πρωτόκολλα Επικινδύνως Ετοιμόρροπων Κτισμάτων που αφορούν Εκκλησίες και Παραδοσιακά κτίρια.
Με βάση τα παραπάνω αναφερόμενα, ζητάμε την ανάκληση της απόφασης με αριθμ. πρωτ. οικ. 843/Α314/03/02/2014 και την έκδοση νέας που να συμπεριλαμβάνει και τους άλλους έμπειρους μηχανικούς ώστε να διευκολυνθεί και να τελειώσει γρηγορότερα το έργο της αποκατάστασης και των ελέγχων των σεισμόπληκτων κτισμάτων .

1 σχόλιο:

  1. Στο νεο τρόπο έκδοσης οικοδομικών αδειών (4030/11) στο άρθρο 42 λεει: 1. α. Η παράγραφος 2 του άρθρου 7 του π.δ. της 13.4.1929 (Α΄ 153) αντικαθίσταται ως εξής:

    «2. Η επιτροπή είναι τριμελής και αποτελείται από δύο πολιτικούς μηχανικούς δημοσίους υπαλλήλους και έναν ιδιώτη αρχιτέκτονα μηχανικό με ειδίκευση ή εμπερία σε θέματα συντήρησης και αποκατάστασης παραδοσιακών κτιρίων. Την επιτροπή διορίζει ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.»
    Αυτο δεν έναι αρκετό για να αποδέιξει την χρησιμότητα των Αρχιτεκτόνων σε τέτοιες περιπτώσεις?

    ΑπάντησηΔιαγραφή