Τρίτη, 5 Μαρτίου 2013

Νέα αναβολή στην υπόθεση Μall

Σταυρογιάννη Λ.
Από αναβολή σε αναβολή οδηγείται η εκδίκαση της υπόθεσης Μall στο Μαρούσι. Νέα δικάσιμος ενώπιον της Ολομέλειας του ΣτΕ ορίστηκε η 5η Απριλίου, ενώ είχε προγραμματιστεί για την Παρασκευή 1η Μαρτίου.
Με την αίτηση ακύρωσης αναμένεται να κριθεί ευθέως η συνταγματικότητα δύο "ολυμπιακών" νόμων 2947/2001 "θέματα ολυμπιακής φιλοξενίας, έργων ολυμπιακής υποδομής" και 3207/3003 "ρύθμιση θεμάτων ολυμπιακής προετοιμασίας και άλλες διατάξεις", με τις οποίες, κατά παράβαση της ισχύουσας διαδικασίας, καθορίστηκαν χρήσεις γης, όροι δόμησης, ρυμοτομικό σχέδιο κ.λπ. σε εκτός σχεδίου περιοχή. Το Ε' τμήμα του ΣτΕ είχε παραπέμψει το θέμα στην Ολομέλεια λόγω της σπουδαιότητάς του με την απόφαση 391/2008.
Μεταξύ άλλων, με την εν λόγω απόφασή του, είχε αποφανθεί: "Οι συγκεκριμένες αυτές ρυθμίσεις του Ν. 2947/2001 επιφέρουν... ανεπίτρεπτη κατ’ άρθρο 24 παρ. 1 και 2 του Συντάγματος επιδείνωση του οικιστικού περιβάλλοντος και των όρων διαβίωσης των κατοίκων, όπως είχαν διαμορφωθεί με το προϊσχύσαν πολεοδομικό καθεστώς, εφόσον με αυτές μεταβάλλονται στη συγκεκριμένη περιοχή επί τα χείρω οι χρήσεις γης με την επιβολή δυσμενέστερων από την άποψη της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος χρήσεων, αυξάνεται δε σ’ αυτή ο μέσος συντελεστής δόμησης, με συνέπεια να αυξάνεται σε σχέση με το παρελθόν ο αριθμός των δυναμένων να οικοδομηθούν συνολικά στην περιοχή επιφανειών.
Περαιτέρω οι ρυθμίσεις αυτές, οι οποίες μάλιστα προβλέπονται ως πάγιες για την περίοδο μετά τη λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων, θεσπίστηκαν χωρίς ούτε στον ίδιο τον νόμο ούτε στην εισηγητική του έκθεση να γίνεται επίκληση ειδικού πολεοδομικού λόγου, ο οποίος επέβαλλε τη μεταβολή προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση των πολεοδομικών ρυθμίσεων που είχαν καθιερωθεί με το μέχρι τότε ισχύον οικείο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (με πράξη, δηλαδή, εκδοθείσα επί τη βάσει σταθμίσεων και εκτιμήσεων προβλεπομένων από την πάγια πολεοδομική διαδικασία) σχετικά με τις χρήσεις γης στο συγκεκριμένο οικοδομικό τετράγωνο και με τον μέσο συντελεστή δόμησης στην οριοθετούμενη περιοχή.
Ούτε από τα οικεία πρακτικά των συζητήσεων του νόμου ενώπιον του οικείου τμήματος διακοπής εργασιών της Βουλής του θέρους 2001, ούτε εξάλλου από τα πρακτικά συζητήσεων της Βουλής σχετικά με τον μεταγενέστερο νόμο 3010/2002 προκύπτει ότι ελήφθη υπόψη τέτοιος ειδικός και συγκεκριμένος πολεοδομικός λόγος, ο οποίος, συνδυαζόμενος τυχόν με στάθμιση και άλλων μη αμιγώς πολεοδομικών αναγκών, θα καθιστούσε ενδεχομένως, ύστερα από εκτίμηση των επιπτώσεων στο οικιστικό περιβάλλον, επιτρεπτές συνταγματικά τις συγκεκριμένες δυσμενείς, κατ’ αρχήν, για το περιβάλλον μεταβολές".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου