Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου 2012

Φοροκλοπή, χωρίς όριο των αυτοαπασχολουμένων

Αναρτούμε ανακοίνωση της  Εναλλακτικής Παρέμβασης Δικηγόρων Αθήνας καθώς και πίνακα από το Ριζοσπάστη που δείχνει τη φοροκλοπή, έως εξόντωσης των αυτοαπασχολουμένων.
 
Παλλαϊκός ξεσηκωμός
ενάντια στα αντιλαϊκά μέτρα
Κυβέρνησης και Τρόικα
H τρικομματική κυβέρνηση κλιμακώνει την επίθεσή της στα λαϊκά δικαιώματα με νέα μέτρα. Κοινός παρονομαστής η αναίρεση κατακτήσεων των εργαζομένων, η διάλυση της κοινωνικής ασφάλισης, η βαριά φορολόγηση των χαμηλών εισοδημάτων με ταυτόχρονη ελάφρυνση των υψηλών. Πολιτική βαθειά ταξική για όλη την κοινωνία όπως βαθειά ταξική και για το χώρο της Δικαιοσύνης: Με διαδοχικές ρυθμίσεις, η πρόσβαση στο δικαστικό μηχανισμό γίνεται από δυσχερής έως αδύνατη για τα λαϊκά στρώματα. Παράλληλα, τα μέτρα φτωχοποίησης έρχονται να πλήξουν και τη μεγάλη πλειοψηφία των συναδέλφων, που εργάζονται είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε ως έμμισθοι «συνεργάτες», ή ακόμα ως ασκούμενοι, τη στιγμή που ευνοείται η υπαλληλοποίησή τους και η συγκέντρωση της δικηγορικής ύλης σε μεγάλα γραφεία και δικηγορικές εταιρείες.
Δικαιοσύνη για λίγους
Με τη μνημονιακή πολιτική, όπως εφαρμόζεται διαδοχικά από τις κυβερνήσεις της τελευταίας τριετίας, επιχειρείται η ραγδαία αποστείρωση του δικαστικού μηχανισμού από τα λαϊκά στρώματα. Το κόστος πρόσβασης είναι πλέον απαγορευτικό για την πλειοψηφία των εργαζομένων. Ήδη, η επιβολή ΦΠΑ στις δικηγορικές υπηρεσίες, είχε αυξήσει σημαντικά το κόστος πρόσβασης για τους πολίτες. Περαιτέρω, με την εφαρμογή του ν.4055/12, ο πολίτης καλείται να καταβάλει υψηλά παράβολα (ενδεικτικά 200€ για την έφεση, 100€ για την έγκληση και 50€ για παράσταση πολιτικής αγωγής, 300€ για προσφυγή κατά κλητηρίου θεσπίσματος), να καταβάλει 50% του οφειλομένου ποσού στις φορολογικές και τελωνειακές διαφορές προκειμένου να ασκήσει έφεση (ΚΔιοικΔικ), ενώ επίσης το τέλος δικαστικού ενσήμου έχει επεκταθεί και στις αναγνωριστικές αγωγές (ήδη ν.3994/11 αλλά και 4055/12). Όλα αυτά μάλιστα τη στιγμή που η παροιμιώδης καθυστέρηση στην απονομή της Δικαιοσύνης καθιστά ασύμφορη την προσφυγή σε αυτήν, τουλάχιστον για όποιον δεν διαθέτει την οικονομική ευχέρεια να περιμένει επί πολλά έτη, κατά συνέπεια καθιστά τα δικαιώματα των οικονομικά ασθενέστερων πρακτικά μη επιδιώξιμα. Σημειωτέον ότι η διεύρυνση της καθ’ ύλη αρμοδιότητας των Ειρηνοδικείων με τον ν.3994/11 επιδείνωσε δραματικά το πρόβλημα, όπως ήταν αναμενόμενο. Με το «Μνημόνιο 3» (ν.4093/12), αυξάνεται σε 110% η προσαύξηση επί των ποσών που προκύπτουν από τη μετατροπή των στερητικών της ελευθερίας ποινών, ενώ επίσης το δικαστικό ένσημο θα ανέρχεται πλέον σε 8/00.

Η υπεράσπιση της δυνατότητας πρόσβασης των λαϊκών στρωμάτων στη Δικαιοσύνη είναι καθήκον των δικηγόρων, είναι άρρηκτο κομμάτι της αντίστασης στην πιο επιθετική ταξική πολιτική της Κυβέρνησης και της Τρόικα.

Η πλειοψηφία των δικηγόρων στο στόχαστρο

Η σκληρή ταξική πολιτική των μνημονιακών κυβερνήσεων έχει δημιουργήσει ασφυκτικό κλίμα για πλατιά στρώματα της δικηγορίας. Οι διαδοχικές μεταρρυθμίσεις θέτουν ερωτήματα επιβίωσης για τους δικηγόρους οδηγώντας τους είτε στην έξοδο από το επάγγελμα, είτε στη μισθωτοποίηση. Πολύ μεγάλος είναι πλέον ο αριθμός των συναδέλφων που αδυνατούν να καταβάλουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές.

Το «Μνημόνιο 3», το πιο επιθετικό ίσως αντιλαϊκό νομοθέτημα των τελευταίων χρόνων, στοχεύει και τους δικηγόρους: Περικόπτονται άγρια οι αποζημιώσεις απόλυσης, καταργείται η παράσταση στα συμβόλαια αξίας άνω των 80.000 € (αρχικά για τον πωλητή και από 1-1-2014 και για τον αγοραστή), μειώνεται το εφάπαξ βοήθημα του ΤΠΔΑ, το ίδιο δε το ΤΠΔΑ εντάσσεται στον ΕΟΠΥΥ, με ανυπολόγιστες συνέπειες για την ποιότητα και το κόστος των υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας που θα δέχονται οι δικηγόροι. Η ένταξη του ΤΠΔΑ στον πρακτικά χρεοκοπημένο ΕΟΠΥΥ, συνιστά ακραία επιθετική κίνηση, που θα υποχρεώσει και τον δικηγορικό κόσμο να «απολαμβάνει» τις υπηρεσίες των ιδιωτικοποιημένων ραντεβού, της συμμετοχής στη φαρμακευτική δαπάνη, των γενόσημων και βέβαια, της σταδιακής αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών.
Με τις διατάξεις του νέου φορολογικού νόμου, γίνεται ακόμη πιο σαφής ο ταξικός προσανατολισμός της μνημονιακής πολιτικής. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα φορολογούνται από το 2013 με συντελεστή 26% για κέρδη ως 50.000€ , από το πρώτο ευρώ (το αφορολόγητο καταργείται) και για το πλέον των 50.000 € –χωρίς όριο- με συντελεστή 33%. Με τη ρύθμιση αυτή, επιβαρύνεται η μεγάλη πλειοψηφία των δικηγόρων, η οποία θα κληθεί να καταβάλει φόρο πολλαπλάσιο, ενώ αντίθετα τα υψηλά εισοδήματα θα ελαφρυνθούν σε σχέση με την παλιά κλίμακα! Συνολικά, με τη νέα φορολογική επιβάρυνση στο εισόδημα και άλλες έκτακτες εισπρακτικές ρυθμίσεις, τις διαρκώς αυξανόμενες ασφαλιστικές εισφορές και το γενικό περιβάλλον της παρατεταμένης ύφεσης, εξανεμίζεται κάθε προοπτική αξιοπρέπειας για τους δικηγόρους, που οδηγούνται στη μεγάλη τους πλειοψηφία στην εξαθλίωση. Σε αντίθεση βέβαια με τα υψηλά εισοδήματα στον κλάδο (μεγάλα δικηγορικά γραφεία, εταιρείες), τα οποία φοροελαφρύνονται και προορίζονται να συγκεντρώσουν την ύλη προετοιμάζοντας ένα νέο καθεστώς υπαλληλοποιημένης δικηγορίας.Παράλληλα, με τον σχεδιαζόμενο νέο Κώδικα Δικηγόρων, εισάγονται νέες μορφές εκμετάλλευσης και απλήρωτης εργασίας στο χώρο των δικηγόρων, όπως η νέα «μαθητεία» (απλήρωτη προσφορά εργασίας από φοιτητές, για εκπαιδευτικούς πάντα λόγους), ενώ επιπλέον δημιουργούνται απαράδεκτοι αυστηροποιημένοι φραγμοί προς το επάγγελμα, με την εισαγωγή πανελλαδικών εξετάσεων ασκουμένων και συνέπεια την διεύρυνση του χάσματος μεταξύ πτυχίου και εργασίας. Οι ρυθμίσεις αυτές εξυπηρετούν τα μεγάλα δικηγορικά γραφεία και εταιρείες, που θα ισχυροποιηθούν από την κρίση, θα συγκεντρώσουν τη δικηγορική ύλη και θα απασχολούν τους υπαλληλοποιημένους συναδέλφους με μισθούς πείνας.
Ο υπό διαβούλευση Κώδικας εισάγει και απαράδεκτες ρυθμίσεις αυταρχικοποίησης του (ήδη Προεδροκεντρικού) δικηγορικού συνδικαλισμού. Ο Πρόεδρος αναλαμβάνει νέες υπερεξουσίες, παρατείνεται η θητεία του σε 4 έτη, ενώ επιπλέον εισάγεται πλειοψηφικό σύστημα εκλογής ΔΣ (που σημαίνει ότι η πλειοψηφούσα παράταξη θα μπορεί εν δυνάμει να καταλαμβάνει και τις 24 έδρες!). Η ρύθμιση αυτή δικαιώνει στην πράξη και διαιωνίζει τον αυταρχικό τρόπο διοίκησης όπως έχει εκφραστεί επί προεδρίας Αδαμόπουλου: αποφασίζομεν και διατάσσομεν, πραξικοπηματική υπονόμευση των Γενικών Συνελεύσεων, απαξίωση του συνδικαλισμού, λογική «διαπραγμάτευσης» με το Υπουργείο, η οποία πάντα καταλήγει σε ήττες για τους δικηγόρους.
Οι δικηγόροι, μαζί με το λαό, στεκόμαστε απέναντι
- Στην ταξική επίθεση Κυβέρνησης και Τρόικας, που ρημάζει τα λαϊκά δικαιώματα.
- Στην αύξηση του κόστους πρόσβασης στη Δικαιοσύνη
- Στη βίαιη φτωχοποίηση της πλειοψηφίας των δικηγόρων
Να παλέψουμε για την ανατροπή της κυβερνητικής πολιτικής, των Μνημονίων και όλων των αντιλαϊκών μέτρων με μαζικές αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες. Στο πλαίσιο αυτό συνδιοργανώνουμε ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ-ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ με όσους συμβούλους – παρατάξεις κινούνται σε αντικυβερνητικό πλαίσιο και επιθυμούν τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης ΔΣΑ, προκειμένου να συζητήσουμε για τα προβλήματα του κλάδου και της κοινωνίας και να αποφασίσουμε δράσεις.


Να συγκρουστούμε
- Με τα εκβιαστικά διλήμματα – Όχι στο Ευρώ, έξω από την Ε.Ε.
- Με τη λογική της ανάθεσης - Να πάρουμε την τύχη μας στα χέρια μας!
- Με τον υποταγμένο συνδικαλισμό της ηγεσίας του ΔΣΑ - Γενική Συνέλευση ΤΩΡΑ!
ΟΛΟΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΑ 15:00 ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΑΝΑ
ΟΛΟΙ στους ΑΓΩΝΕΣ
Παλλαϊκός ξεσηκωμός
Με μετωπική δράση – με μαζικές διαδικασίες και Συνελεύσεις
Εναλλακτική Παρέμβαση Δικηγόρων Αθήνας

1 σχόλιο:

 1. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΟΚΛΟΠΗ...
  ΑΠΛΑ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΑΦΑΝΙΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ...
  ΑΦΑΝΙΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΙΔΗΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ...
  ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ ΣΕ ΑΠΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ...
  ΕΙΤΕ ΤΟ ΘΕΛΟΥΜΕ , ΕΙΤΕ ΟΧΙ. ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ, ΔΗΛΑΔΗ Ο ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ , ΘΑ ΜΑΣ ΑΦΑΝΙΣΕΙ...
  ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟ...
  ΕΜΕΙΣ ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ????
  ΤΟΥΣ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΜΕ???
  ΑΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΤΡΕΨΟΥΜΕ.
  ΑΣ ΑΝΑΤΡΕΨΟΥΜΕ , ΤΑ ΑΦΕΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΤΣΙΡΑΚΙΑ ΤΟΥ,
  ΑΝΑΤΡΟΠΗ , ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΛΑΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή