Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2012

Πανελλαδικό Σωματείο Ελευθέρων Επαγγελματιών Αρχιτεκτόνων

Πανελλαδικό Σωματείο

Ελευθέρων Επαγγελματιών Αρχιτεκτόνων

Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών
Ανακοινώνουμε την ίδρυση και την έναρξη λειτουργίας Πανελλαδικού Σωματείου Ελεύθερων Επαγγελματιών Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών, το καταστατικό του οποίου εγκρίθηκε με την Απόφαση 3323/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς και καταχωρήθηκε με ΑΜ 4814 και Ειδικό Αριθμό 1420 στις 13.09.2012. Μπορείτε να κάνετε λήψη του καταστατικού του Σωματείου από αυτόν τον υπερσύνδεσμο (δεξί κλίκ - save as εάν θέλετε να το αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας).

Οι σκοποί του Σωματείου σύμφωνα με το καταστατικό είναι :

α) Η συνένωση όλων των αρχιτεκτόνων ελευθέρων επαγγελματιών με δεσμούς συναδελφικότητας και αλληλεγγύης, θεωρώντας ότι οι υπάρχοντες φορείς που περιλαμβάνουν όλους τους αρχιτέκτονες ( ελεύθερους επαγγελματίες, δημόσιους υπαλλήλους, μισθωτούς, μέλη ΔΕΠ, κλπ ) αδυνατούν από τη σύστασή τους να ανταποκριθούν στις εξειδικευμένες απαιτήσεις των επαγγελματικών διεκδικήσεων και των επιστημονικών θέσεων των αρχιτεκτόνων που επιθυμούν να βιοπορίζονται ασκώντας δημιουργικά την αρχιτεκτονική.

β) Η υπεράσπιση των οικονομικών, επαγγελματικών, κοινωνικών, φυσικών κ.α. δικαιωμάτων των συναδέλφων αρχιτεκτόνων ελεύθερων επαγγελματιών και ιδίως η διασφάλιση της πρόσβασής τους στα πεδία εργασίας στα οποία δικαιωματικά ανήκουν, ο έλεγχος του αθέμιτου ανταγωνισμού από φυσικά και νομικά πρόσωπα που δεν έχουν την επιστημονική και επαγγελματική νομιμοποίηση να ασκούν την αρχιτεκτονική και η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας των αρχιτεκτόνων.

γ) Η εξασφάλιση της αξιοπρέπειας στην εργασία των αρχιτεκτόνων και της δυνατότητάς τους να σχεδιάζουν και να πραγματοποιούν το αρχιτεκτονικό τους έργο σε ένα περιβάλλον χωρίς γραφειοκρατία και δαιδαλώδη πολεοδομική νομοθεσία.

δ) Η προσφορά αλληλεγγύης στις περιπτώσεις επαγγελματικών ατυχημάτων, ασθενείας, ανεργίας και όπου ζητείται νομική κάλυψη, αλληλοβοήθεια, συλλογική δράση και θεσμική παρέμβαση για την αποφυγή ή επανόρθωση αδικιών σε βάρος του προσώπου ή της ιδιότητας του αυταπασχολούμενου αρχιτέκτονα.

ε) Η εκπροσώπηση των μελών του στις συλλογικές διεκδικήσεις, στο δημόσιο και θεσμικό διάλογο. Η ενεργή στήριξη των επαγγελματικών διεκδικήσεων των ελεύθερων επαγγελματιών Αρχιτεκτόνων ακόμα και με δικαστικούς αγώνες.

στ) Ο συντονισμός της δράσης του με άλλα σωματεία στο χώρο, όπως το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών, και η συμπαράστασή και συνεργασία του με σωματεία άλλων κλάδων και χώρων.

ζ) Η προβολή διαρκούς σθεναρής αντίστασης ενάντια στη μαζική εμπορευματοποίηση της δόμησης και η προάσπιση με κάθε τρόπο ενός αντικαταναλωτικού ανθρωπιστικού χαρακτήρα της αρχιτεκτονικής ως παραγόμενης από την ελεύθερη προσωπική σχέση αρχιτέκτονα - εργοδότη.

η) Η διαφύλαξη της ποιοτικής εκτέλεσης και του δημόσιου χαρακτήρα των δημοσίων έργων ως προϋπόθεση για τη διατήρηση του κύρους και του κοινωνικού ρόλου της αρχιτεκτονικής.

θ) Ο αγώνας ενάντια στην αλλοτρίωση, την εξειδίκευση, τον κατακερματισμό σε ειδικότητες κατά την άσκηση της αρχιτεκτονικής και η με κάθε τρόπο προάσπιση του ενιαίου, ολιστικού χαρακτήρα της ως επιστήμης και τέχνης, με μοναδική πιστοποίηση το πτυχίο το οποίο και παρέχει όλα τα επαγγελματικά δικαιώματα.

ι) Η αειφόρος διατήρηση και αξιοποίηση της ακίνητης πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, αρχιτεκτονικής και αρχαιολογικής, σύμφωνα με το πνεύμα και το γράμμα των διεθνών επιστημονικών Χαρτών - Διακηρύξεων και των σχετικών συμβάσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης.

κ) Η κριτική στάση, καθώς και το δικαίωμα έκφρασης της αντίθεσης του κλάδου με κάθε νόμιμο τρόπο, έναντι της νομοθεσίας όταν αυτή κρίνεται ότι παρεκκλίνει από τον επιστημονικό λόγο και τη διεθνή νομιμότητα.

λ) Η προώθηση του διαλόγου γύρω από την αρχιτεκτονική, με δεδομένη την εκπαιδευτική για τους πολίτες αξία του κτισμένου έργου.

μ) Η διαφύλαξη του ρόλου, της αειφορίας και της πρόσβασης στην αγορά των αρχιτεκτονικών γραφείων μικρής κλίμακας με πίστη στη σημαντική κοινωνική τους αποστολή, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, καθώς και η υποστήριξη συνεργασιών και κοινοπραξιών μεταξύ τους.

Μπορείτε να κάνετε λήψη του πλήρους καταστατικού του σωματείου από αυτόν τον υπερσύνδεσμο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου