Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2012

Επιστροφή εισφορών κλάδου επικουρικής ασφάλισης

Αναρτούμε εγκύκλιο του ΥΕΚΑ προς το ΤΣΜΕΔΕ με το οποίο επιστρέφονται εισφορές στους ασφαλισμένους.Η ρύθμιση αυτή αποκαθιστά μία από τις πολλές και εξόφθαλμες αδικίες του Ν.3518/2006 σύμφωνα με την οποία συνάδελφοι κοντά στη σύνταξη υποχρεώνονταν στην καταβολή εισφορών στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης, χωρίς να θεμελιώνουν αντιστοιχο δικαίωμα συνταξιοδότησης από τον κλάδο αυτό. Η ρύθμιση αυτή αφορά στους μισθωτούς ασφαλισμένους προ του 93. Χιλιάδες συναδέλφων έχουν ήδη καταθέσει τη σχετική αίτηση και το Ταμείο, καθυστερεί χαρακτηριστικά.
Γνωστοποίηση ν3996-2011 - Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 59 Ασφάλιση στους Τομείς Επικουρικής Ασφάλισης και ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου