Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2011

Η αμοιβή μελέτης επίβλεψης σε εταιρίες

Αναρτήθηκε στο site του Τεχνικού Επιμελητηρίου το παρακάτω έγγραφο. Με αυτή την εγκύκλιο μέσα σε λίγες γραμμές το ΤΕΕ (με ποιανού την απόφαση άραγε?, της Διοικούσας, του Προέδρου?) γκρεμίζει κατακτήσεις δεκαετιών. Η αμοιβή μελέτης - επίβλεψης πλεόν δεν κατατίθεται αποκλειστικά στο συνάδελφο μελετητή - επιβλέποντα, αλλά μπορεί και να κατατεθεί σε Τεχνική Εταιρία. Η πλήρης εξόντωση των αυτοαπασχολούμενων συναδέλφων (που έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό, με την κατάργηση των αμοιβών και άλλα πολλά) προχωρά ένα ακόμα αποφασιστικό βήμα. Μόνο εταιρίες που απασχολούν συναδέλφους με μισθούς πείνας χωράνε στο μέλλον που μας ετοιμάζουν. Ίσως αυτό να γινότανε ανεπίσημα από χρόνια, ίσως επίσης να βολεύει κάποιες φορές και τα μικρά γραφεία που ιδρύουν μια προσωπική εταιρία για φορολογικούς λόγους. Αλλά τότε προς τι η επικύρωση;
Επειδή οι καιροί είναι πονηροί τέτοιες "ρυθμίσεις" έχουν ξεκάθαρο στόχο να πριμοδοτήσουν τα μεγάλα σχήματα και να περιθωριοποιήσουν τα μικρά. Η επισημοποίηση της κατάργησης της ευθείας αντιστοίχισης έργου-αμοιβής (που ήδη παγιώθηκε χωρίς να αναφέρεται με την κατάργηση των ελαχίστων αμοιβών) νομιμοποιεί την εισαγωγή μεσαζόντων στην αρχιτεκτονική και στις μελέτες. Και όσο το σχήμα είναι "οικογενειακό" (δηλαδή η εταιρία ταυτίζεται με το πρόσωπο) η πρακτική αυτή μπορεί να θεωρηθεί μια ακόμα νεοελληνική χαριτωμενιά στην προσωπική μας σχέση δυσπιστίας προς το κράτος. Όταν μιλάμε για εταιρικά σχήματα (και μετά και το νέο τρόπο έκδοσης αδειών είναι σαφής η εξώθηση προς τέτοιες μορφές εργασίας) είναι μια ξεκάθαρη εσωτερική τακτοποίηση στα πλαίσια ενός καθεστώτος μισθωτής εργασίας.
Καλό θα ήταν κάποια στιγμή να συζητηθεί και η έννοια της αλλοτροίωσης, ΠΟΣΟ δηλαδή Μηχανικός μπορεί να είναι ένας μισθωτός του επερχόμενου καπιταλιστικού μεσαίωνα που δεν θα έχει κανένα λόγο και έλεγχο στο αντικείμενό του και τι δόμηση στην υπηρεσία του πολίτη θα παράξει (ιδιαίτερα σε ένα περιβάλλον που ιστορικά εμμένει και δικαιώνεται στην αξία του προσώπου).
Τέλος, ένα παράδειγμα: μισθωτός συνάδελφος, έστω με κανονική πρόσληψη και όχι ξεκρέμαστος με μπλοκάκι, μελετά ένα έργο για λογαριασμό μιας μελετητικής εταιρίας. Αμοιβή μελέτης και επίβλεψης αρχιτεκτονικών, έστω για ένα μεσαίο κτίριο γραφείων 5-6.000τμ περίπου στις 60.000ευρώ (σημειωτέον, στην άδεια που θα βγεί θα αναγράφεται υποχρεωτικά γενικός επιβλέπων ο ίδιος και επομένως θα έχει όλη την ευθύνη του εργοταξίου/μέτρων ασφαλείας ΚΑΙ τις νέες ευθύνες από το νέο τρόπο έκδοσης αδειών με ευθύνη του μηχανικού). Στο διάστημα των 12 μηνών που θα διαρκέσει η κατασκευή, ο μισθός του θα είναι 2.000Ευρώ (λέμε τώρα και κανένα ανέκδοτο) Χ 12 = 24.000ευρώ.
Αμοιβόμενη πλέον η εταιρία με 60.000 έχει ένα σαφές κέρδος 36.000 εύρω τα οποία πηγαίνουν πλέον αύτανδρα στα ταμεία της -ουσιαστικά όλη την παραγόμενη υπεραξία της εργασίας του θα την καρπώνεται η εταιρία.
Και θα βρεθούν βεβαίως κι άλλοι, απείρως επινοητικότεροι τρόποι κερδοφορίας.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Αθήνα,……29/09/2011
Αριθμ.Πρωτ.:…20369
Θέμα: Καταβολή αμοιβής μελέτης-επίβλεψης σε Εταιρεία
Προκειμένου να εκδοθεί Οικοδομική Άδεια, είναι δυνατή η κατάθεση αμοιβών μελέτης και επίβλεψης επ’ ονόματι εταιρείας, εγγεγραμμένης στο Βιβλίο Τεχνικών Επωνυμιών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, σκοπός της οποίας είναι εκτός των άλλων και η εκπόνηση μελετών και επίβλεψη Ιδιωτικών Κτιριακών Έργων, με την προϋπόθεση ότι η σύνταξη της μελέτης και η επίβλεψη των εργασιών έχει γίνει από Μέλος της εταιρείας ή Μισθωτό Υπάλληλο της εταιρείας με ειδικότητα Μηχανικού  ανάλογων δικαιωμάτων εκπόνησης μελετών και επίβλεψης έργων.
Ο Πρόεδρος
Χρήστος Σπίρτζης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου