Τετάρτη, 13 Απριλίου 2011

Αποχή μηχανικών από τα καθήκοντα διεκπεραίωσης ημιυπαιθρίων

Αναρτούμε τη χτεσινή απόφαση της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ για πανελλαδική απεργία - αποχή από τα καθήκοντα διεκπεραίωσης ημιυπαιθρίων από 14/4. Το ερώτημα είναι τι άλλαξε τώρα και πάρθηκε αυτή η σωστή απόφαση, σε σχέση με την πρόταση μας να ξεκινήσει από το Νοέμβρη που ήταν ζεστό το ζήτημα και η κυβέρνηση καιγόταν να μαζέψει χρήματα. Θυμίζουμε επίσης ότι πάλι η ίδια πρόταση οριακά δεν πέρασε από τη Γενική Συνέλευση της ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής γιατί δε στηρίχθηκε από τις δυνάμεις του Προεδρείου.

Αρ. Πρωτ. :6091                                                             
       
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ  ΑΠΕΡΓΙΑΣ – ΑΠΟΧΗΣ
ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΩΝ
      Το Δ.Σ. της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, στα πλαίσια των μέχρι σήμερα αποφάσεων που έχουν κοινοποιηθεί στην Κυβέρνηση με διαδοχικά εξώδικα αποφάσισε την προκήρυξη προειδοποιητικής απεργίας – αποχής των Διπλ. Μηχανικών που υπηρετούν στις Πολεοδομίες της χώρας από τα καθήκοντα διεκπεραίωσης ημιυπαίθριων. 
Παίρνοντας υπόψη :
·        Τις νέες προθεσμίες του Ν. 3843/10 (τακτοποίηση ημιυπαίθριων χώρων κλπ) και την διαπιστωμένη αντικειμενική αδυναμία τήρησης τους εκ μέρους των Μηχανικών υπαλλήλων των Πολεοδομιών.
·        Τις σοβαρές ελλείψεις στελέχωσης ακόμη και σήμερα, των Υπηρεσιών.
·        Το διοικητικό  – και όχι μόνο – χάος που επικρατεί από την εφαρμογή του "Καλλικράτη".
·        Τον όγκο εργασίας που επιφορτίζεται το μειωμένο προσωπικό ( λόγω των μετατάξεων) τόσο από υποθέσεις του Ν. 3843/10 (και μετά την νέα παράταση που δόθηκε έως 30.6.11) όσο και από την ενάσκηση των κυρίων καθηκόντων τους.
·        Τις συνεχείς απειλές του Υπ. Εσωτερικών για πειθαρχική δίωξη των Υπαλλήλων από μη τήρηση των ανωτέρω προθεσμιών.
·        Τις απαράδεκτες μειώσεις αποδοχών που επιβλήθηκαν με τον Ν. 3899/  17-12-2010, αναιρώντας τα όσα με τον Νόμο  "Καλλικράτη" είχαν διασφαλιστεί, για τους μετατασσόμενους υπαλλήλους που είχαν μεγαλύτερες αποδοχές από αυτές της θέσης όπου μετατάχθηκαν.
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ
      Την πραγματοποίηση της προειδοποιητικής απεργίας – αποχής των Διπλ. Μηχανικών των Πολεοδομιών από τα καθήκοντα που αφορούν τους ημιυπαίθριους για το διάστημα 14-4-2011 έως και 30-4-2011.
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ  :
·        Παράταση μέχρι το τέλος του 2011 για την διεκπεραίωση των διαδικασιών των σχετικών με τους ημιυπαίθριους.
·        Άμεση πρόσληψη Διπλ. Μηχανικών, κατ΄ εξαίρεση της απόφασης για 1 πρόσληψη ανά 5 αποχωρήσεις, προκειμένου να στελεχωθούν επαρκώς οι Υπηρεσίες και να λειτουργήσει σε κάποιο ανεκτό επίπεδο ο "Καλλικράτης"  παρέχοντας τις απαραίτητες υπηρεσίες στον πολίτη.
·        Αναθεώρηση της ρύθμισης που περικόπτει αποδοχές στους μετατασσόμενους Διπλ. Μηχανικούς σαν ελάχιστο δείγμα συνέπειας της Πολιτείας, στις δεσμεύσεις που η ίδια είχε συμπεριλάβει στον νόμο του "Καλλικράτη".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου