Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2019

Ασφαλιστική (αν)-Ικανότητα 2019

Την Παρασκευή 1η Μαρτίου 2019 χιλιάδες ασφαλισμένοι του ΕΦΚΑ θα απολέσουν την ασφαλιστική τους ικανότητα για το επόμενο έτος, αυξάνοντας έτσι τον ήδη μεγάλο αριθμό όσων βρίσκονται εκτός συστήματος υγείας και δεν έχουν πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Ο λόγος?

Η σημερινή κυβέρνηση ψήφισε πέρυσι στο νόμο Ν.4529/2018 (A’56) δύο άρθρα με ασφαλιστικά θέματα:

Άρθρο 22. Υπαγωγή στην ασφάλιση για υγειονομική περίθαλψη
Άρθρο 23. Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας για υγειονομική περίθαλψη 
για τα οποία ο ΕΦΚΑ εξέδωσε ερμηνευτική εγκύκλιο: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 20 - 26/04/2018
Με το άρθρο 23 "οι προϋποθέσεις χορήγησης και ανανέωσης της ασφαλιστικής ικανότητας για υγειονομική περίθαλψη σε είδος στους μισθωτούς και μη μισθωτούς ασφαλισμένους, στους συνταξιούχους και στα μέλη της οικογενείας τους" από 1-3-2019 γίνονται δυσμενέστερες για όλες τις ομάδες των ασφαλισμένων.

Πιο συγκεκριμένα, ενώ από 1-3-2018 έως 28-2-2019 χρειάζονταν: 
α. ο μισθωτός να έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον πενήντα (50) ημέρες εργασίας κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος και
β. ο μη μισθωτός να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον δύο (2) μήνες ασφάλισης κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.


Αντίθετα από 1-3-2019 έως 28-2-2019 απαιτείται: 
α. ο μισθωτός να έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον εβδομήντα πέντε (75) ημέρες εργασίας κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος και
β. ο μη μισθωτός να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον τρεις (3) μήνες ασφάλισης κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος .

Επίσης εξακολουθούν να ισχύουν οι ίδιοι αυστηρές προϋποθέσεις για τους μη μισθωτούς σχετικά με την καταβολή των τρεχουσών εισφορών αλλά και τη ρύθμιση των οφειλών τους:

"Ειδικά για τους μη μισθωτούς, η ασφαλιστική ικανότητα ανανεώνεται εφόσον, πλέον της συμπλήρωσης των προϋποθέσεων της ανωτέρω υποπερίπτωσης έχουν καταβληθεί οι ελάχιστες εισφορές, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 4387/2016, έως και 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου της ανανέωσης της ασφαλιστικής ικανότητας ημερολογιακού έτους. Αν υπάρχει οφειλή, η ασφαλιστική ικανότητα ανανεώνεται ανά μήνα, εφόσον η οφειλή αυτή έχει εξοφληθεί ή ρυθμιστεί σε δόσεις και τηρείται η εξόφληση των δόσεων." 

Σημ: Η ασφαλιστική ικανότητα κάθε ασφαλισμένου με ΑΜΚΑ εμφανίζεται εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου