Πέμπτη, 13 Δεκεμβρίου 2018

To TEE ζητά παράταση της ημερομηνίας καταβολής των αναδρομικών ασφαλιστικών εισφορών μηχανικών του Β΄ εξαμήνου 2013


Από τον αγώνα για κατάργηση των ληστρικών αυξήσεων, περάσαμε στις παρατάσεις...


Με επιστολή του προς τον Διοικητή του ΕΦΚΑ ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός ζητά παράταση της ημερομηνίας καταβολής των αναδρομικών ασφαλιστικών εισφορών μηχανικών του Β΄ εξαμήνου 2013. Συγκεκριμένα στην επιστολή αναφέρονται τα εξής:


«Αξιότιμε κύριε Διοικητά,

Σας ενημερώνουμε ότι, μετά τις προσφυγές που κατατέθηκαν από διπλωματούχους μηχανικούς και εκκρεμούν ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) με θέμα την ακύρωση ειδοποιητηρίων του ΕΦΚΑ για τις πρόσθετες αναδρομικές εισφορές των ετών 2011-2014 του νόμου 3986/2011 των ασφαλισμένων των τομέων Μηχανικών & ΕΔΕ του πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, προκειμένου να εξεταστεί η νομιμότητα της νομοθετικής ρύθμισης, με βάση την οποία εκδόθηκαν οι προσβαλλόμενες πράξεις, είχε προσδιοριστεί πιλοτική δίκη για την 3.12.2018, η οποία αναβλήθηκε για την 14.1.2019, λόγω αλλαγής του Εισηγητή.

Παρακαλούμε για επιπλέον παράταση της ημερομηνίας καταβολής των αναδρομικών εισφορών του Β΄ εξαμήνου 2013 του νόμου 3986/11 των ενεργών και ανενεργών ασφαλισμένων οι οποίες καθίστανται ληξιπρόθεσμες έως την 31.12.2018, κατά 3 τουλάχιστον μήνες έως την 29.3.2019».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου