Δευτέρα, 7 Μαΐου 2018

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Παρατηρήσεις στο προσχέδιο Νόμου: «Πρόγραμμα ‘’ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι’’»

Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ


Μαυρομματαίων 17, 104 34 ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583 fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
Αθήνα, 4 / 05 / 2018
Αρ. Πρωτ. : 7363
Προς : Υπουργό Εσωτερικών
κ. Παν. Σκουρλέτη

Κοιν.: 1. ΓΓ ΥΠΕΣ κ. Πουλάκη
2. Πρόεδρο και ΔΕ ΤΕΕ
3. Α’ βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ

Θέμα : Παρατηρήσεις στο προσχέδιο Νόμου: «Πρόγραμμα ‘’ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι’’»
Κύριε Υπουργέ,


Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ είναι Πανελλήνια Δευτεροβάθμια συνδικαλιστική Οργάνωση που καλύπτει το σύνολο των Διπλ. Μηχανικών εργαζομένων στο σύνολο της Δημόσιας Διοίκησης, Αυτοδιοίκησης και στα ΝΠΔΔ, η πλειοψηφία των οποίων πλέον απασχολούνται στους ΟΤΑ. 

Το προσχέδιο Νόμου που βρίσκεται υπό διαβούλευση: «Πρόγραμμα ‘’ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι’’», θα όφειλε να διορθώσει κάποια «κακώς κείμενα» στην λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δυστυχώς όμως αποτελεί απλώς ένα σύνολο αποσπασματικών αλλαγών σε διάφορα σημεία, χωρίς να αποτυπώνει μια συνολική γενικότερη φιλοσοφία προς την κατεύθυνση της ανατροπής των δυσμενών συνεπειών του «Καλλικράτη». Οι ρυθμίσεις των άρθρων 175 & 176 δημιουργούν συνθήκες λειτουργίας των ΟΤΑ με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, με την ενίσχυση των ΑΕ (ΜΟΔ ΑΕ & ΝΠ αναπτυξιακού χαρακτήρα) και την ξεκάθαρη εκχώρηση δημόσιων υπηρεσιών σε φορείς (στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. & θέσπιση προγραμματικών συμβάσεων με δημοτικές αναπτυξιακές επιχειρήσεις), που έχουν διαφορετικό χαρακτήρα εκ του Νόμου και σε καμία περίπτωση δε μπορούν να υποκαταστήσουν τις Δημόσιες Τεχνικές Υπηρεσίες. 

Θετικές προβλέψεις όπως μια δημοκρατικότερη στροφή με τις ρυθμίσεις του πρώτου μέρους για τις αυτοδιοικητικές εκλογές και της ενίσχυσης της συμμετοχής στα αυτοδιοικητικά κοινά, δε μπορούν να διορθώσουν τη συνολική εικόνα. Θετική κρίνουμε και την ίδρυση των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας Ο.Τ.Α., διότι ο έλεγχος νομιμότητας από τους Διοικητικούς Υπαλλήλους των Αποκεντρωμένων είχε δημιουργήσει πολλά προβλήματα. 

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις των άρθρων 175, 177 & 178 είναι φανερό ότι όλοι πλέον έχουν διαπιστώσει την τεράστια έλλειψη τεχνικού προσωπικού στους ΟΤΑ, αλλά οι ρυθμίσεις αυτές εκτιμούμε ότι δεν θα λύσουν το πρόβλημα αλλά θα το επιτείνουν, εκχωρώντας ταυτόχρονα αρμοδιότητες του Δημοσίου σε ΑΕ και ειδικά στη ΜΟΔ ΑΕ με αμφίβολα αποτελέσματα. Ένας μόνο τρόπος υπάρχει για να λυθεί το πρόβλημα: προσλήψεις Μηχανικών και αναβαθμισμένες θεσμικά Τεχνικές Υπηρεσίες και ΥΔΟΜ ανεξάρτητες από τις παρεμβάσεις των «αιρετών». Ο μηχανισμός της κινητικότητας δεν πρόκειται να επιλύσει το πρόβλημα αυτό διότι δεν πρόκειται κανένας να μεταταχθεί (ως έχει σήμερα) «στη γαλέρα» των Τεχνικών Υπηρεσιών των Δήμων. Το ίδιο ισχύει και για τις προβλεπόμενες μετακινήσεις προσωπικού του άρθρου 178 και την υποστήριξη από την ΥΔΟΜ του Δήμου της έδρας της Περιφερειακής Ενότητας. Όπως και να μετακινηθεί το τεχνικό προσωπικό, ο συνολικός αριθμός του παραμένει ο ίδιος (και μειούμενος) , χωρίς να γίνουν προσλήψεις.

Η απουσία τέλος, των Διπλωματούχων Μηχανικών και των φορέων τους από τις «Επιτροπές Παρακολούθησης & Υλοποίησης Χωρικού και Αναπτυξιακού Σχεδιασμού Τοπικού και Περιφερειακού Επιπέδου» του άρθρου 174, θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στην άρτια λειτουργία τους. 

Κύριε Υπουργέ,


Ζητούμε το συντομότερο συνάντηση μαζί σας προκειμένου τα παραπάνω αρνητικά σημεία του προσχέδιου νόμου να τροποποιηθούν πριν την κατάθεση του Ν/Σ στη Βουλή. Είμαστε διαθέσιμοι για οποιαδήποτε συνεργασία και διευκρίνιση προκειμένου να αναπτύξουμε αναλυτικότερα τις απόψεις μας συνολικά σε σχέση με τα ζητήματα που απασχολούνε τους Διπλωματούχους Μηχανικούς στους ΟΤΑ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου