Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2016

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ προς Υπ. Παιδείας για 5ετής σπουδές και Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων

 Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
                                                                                                                                                                                      Αθήνα,  31-10-2016
Αρ. Πρωτ. :7020                                     
Προς: Υπ. Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Φίλη Νικόλαο

                                                              Κοιν.:   1. Πρόεδρο και Δ.Ε. του  Τεχνικού      Επιμελητηρίου Ελλάδος.
                                                                           2. Α΄ βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ
Θέμα : Αίτημα για συνάντηση
                                                     
Κύριε Υπουργέ,
          Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Διπλωματούχων Μηχανικών του Δημοσίου (ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ), είναι δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με μέλη 17 Α΄βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ σε όλη τη χώρα και καλύπτει περίπου 10.000 Διπλωματούχους Μηχανικούς που εργάζονται στα Υπουργεία, στο σύνολο της Αυτοδιοίκησης και στα ΝΠΔΔ.
          Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας, ο Κλάδος μας αντιμετωπίζει δύο σοβαρά προβλήματα που σχετίζονται με :

     α. Την αναγνώριση – τόσο βαθμολογικά, όσο και μισθολογικά - ως ισότιμου με Master των ενιαίων διπλωμάτων σπουδών 5ετούς διάρκειας των Ελληνικών Πολυτεχνείων με διατήρηση του ενιαίου και αδιάσπαστου χαρακτήρα τους καθώς και την αντίθεση μας στην καθιέρωση του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και στην υποβάθμιση των διπλωματούχων μηχανικών που επιβάλει.
       β.  Τον Οργανισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και την παρουσία των διπλωματούχων μηχανικών σε αυτόν.
          Επειδή τα δύο παραπάνω ζητήματα για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα, ζητάμε το ταχύτερο δυνατόν συνάντηση μαζί σας, προκειμένου να εκθέσουμε τα επιχειρήματά μας και να δρομολογήσουμε λύσεις, που θα διασφαλίσουν την ουσιαστική αξιοποίηση των Διπλ. Μηχανικών και των αυξημένων επιστημονικών προσόντων που διαθέτουν,  επ΄ωφελεία  του Δημοσίου συμφέροντος ευρύτερα.


          Εν αναμονή της θετικής ανταπόκρισής σας, είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου