Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου 2016

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ:Ανακοίνωση σχετικά με διευθέτηση συνταξιοδοτικού προβλήματος.

 Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ

Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr

                                                                                           Αθήνα, 1/11/2016
Αρ. Πρωτ.: 7023
                                                 Α ν α κ ο ί ν ω σ η
Σχετικά με διευθέτηση συνταξιοδοτικού προβλήματος.

Συνάδελφοι,
Σας ενημερώνουμε ότι διευθετήθηκε ευτυχώς θετικά, πρόβλημα που απασχολούσε συναδέλφους διπλοασφαλισμένους (Δημόσιο-ΤΣΜΕΔΕ) οι οποίοι είχαν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό    δικαίωμα στο Δημόσιο πριν τις 18/8/2015 (ημερ. ψήφισης και εφαρμογής του ν. 4336/2015 ο  οποίος άλλαξε τα ηλικιακά όρια) και επιτυγχάνανε θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και για το ΤΣΜΕΔΕ  εντός εξαμήνου από την ημερομηνία συνταξιοδότησης στο Δημόσιο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πριν την εφαρμογή του ν.4336/2015.
Η αύξηση των ηλικιακών ορίων που επέφερε ο ν. 4336 τους οδηγούσε σε θεμελίωση δικαιώματος στο ΤΣΜΕΔΕ μετά το εξάμηνο με συνέπεια να υποστούν ποινές δυσβάστακτες του επιπέδου 18% έως 21% στην σύνταξη του ΤΣΜΕΔΕ.
Μετά από πιέσεις μας και ανάδειξη του θέματος προς το Υπουργείο το πρόβλημα επιλύθηκε θετικά σύμφωνα με την απόφαση του Υφ. Α. Πετρόπουλου την οποία και αναρτούμε.

Συνημμένη:

 Η Απόφαση αρ.πρωτ.: Φ.10043/2382/64.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου