Τρίτη, 1 Νοεμβρίου 2016

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Αντίθεση στη μεταφορά κλάδων ασφάλισης στο ΝΠΙΔ Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. – Όχι στα επαγγελματικά Ταμεία

Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
Μαυρομματαίων 17, 104 34 ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583 fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
Αθήνα, 31-10-2016
Αρ. Πρωτ.: 7021
Προς : Πρόεδρο και Δ.Ε. του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Κοιν.: 1. Πρόεδρο και Δ.Ε. της Αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.
2. Α΄ βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ.


Θέμα : Αντίθεση μας στη μεταφορά κλάδων ασφάλισης στο ΝΠΙΔ Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. – Όχι στα επαγγελματικά Ταμεία

Σύμφωνα με το άρθρο 86 του πρόσφατου αντιασφαλιστικού Ν.4387/16 ιδρύεται το Ν.Π.Ι.Δ. Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. με αντικείμενο την Εγγυοδοσία και Πιστοδοσία των ασφαλισμένων στον τομέα Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. του τ. Ε.Τ.Α.Α. Όπως πληροφορηθήκαμε η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ την 1/11/2016, καλείται να συζητήσει την «Εξαίρεση των κλάδωνΕπικουρικής ασφάλισης και Εφάπαξ παροχώντου Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. / Ε.Τ.Α.Α. από το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.και την ένταξή τους, ως αυτοτελείςκλάδους, στο νεοϊδρυθέν Ταμείο Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.», εννοώντας προφανώς τη μετατροπή του ΤΜΕΔΕ σε επαγγελματικό Ταμείο.
Το ΔΣ της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ σύμφωνα με τις αποφάσεις του πρόσφατου Συνεδρίου μας επικυρωμένες και από την πρόσφατη συνεδρίαση του στις 21/10/2016 εκφράζει την ομόφωνη αντίθεση του στο παραπάνω ενδεχόμενο γιατί:
Αναιρείται ο δημόσιος, κοινωνικός χαρακτήρας της ασφάλισης και αυτή μετατρέπεται σε ιδιωτική –χωρίς κρατική εγγύηση- με επισφάλεια ακόμα και για την ελάχιστη παροχή.
Δημιουργεί πρόσθετες επισφάλειες στα αποθεματικά που μόνο με συμμετοχή των μηχανικών έχουν συσσωρευθεί -συνεπώς και στις μελλοντικές επικουρικές συντάξεις και εφάπαξ- σε συνέχεια των απωλειών από PSI, Τράπεζα Αττικής κλπ.
Συσχετίζει την κοινωνική ασφάλιση με επιχειρηματικά παιχνίδια και χρηματηστηριακό τζόγο που αλλοιώνουν πλήρως το χαρακτήρα της ασφάλισης και δημιουργούν πρόσθετους κινδύνους. Βάσιμα ανησυχούμε ότι η μεταφορά των αντίστοιχων κλάδων (και των αποθεματικών τους) έρχεται να καλύψει αυτές τις ανάγκες που από μόνο του το ΤΜΕΔΕ δε θα μπορούσε.
Όπως θα γνωρίζεται Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης λειτουργούν βάσει του Ν.3029/2002 (άρθρο 7) και όσα δημιουργούνται λειτουργούν αποκλειστικά τηρώντας τις προϋποθέσεις του συγκεκριμένου νόμου. Σύμφωνα με αυτόν τα ΤΕΑ μπορούν να ιδρύονται σε προαιρετική βάση ύστερα από πρωτοβουλία των εργαζομένων ή των εργοδοτών ή ύστερα από κοινού συμφωνία των εργαζομένων και των εργοδοτών ή των αυτοτελώς απασχολούμενων κτλ. Λειτουργούν ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου – μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα - με στόχο συμπληρωματικό ως προς το σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης και με σύστημα χρηματοδότησης αποκλειστικά κεφαλαιοποιητικό. Συνεπώς κανείς δε μπορεί να υποχρεώσει ούτε τον ασφαλισμένο (ούτε φυσικά τον εργοδότη του) να συμμετέχει σε κάποιο επαγγελματικό Ταμείο. Η ίδια η λειτουργία συνεπώς των Επαγγελματικών Ταμείων είναι απόλυτα συμβατή με τις μνημονιακές απαιτήσεις και τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Λευκή και Πράσινη Βίβλος) για την «αξιοποίηση» των αποθεματικών και τη λειτουργία τριών πυλώνων «ασφάλισης» (Βασική Σύνταξη Φτώχειας, Επαγγελματικά Ταμεία, Ιδιωτικά ασφαλιστικά προγράμματα).
Ταυτόχρονα εκτιμούμε, ότι ένα τόσο σοβαρό ζήτημα που αφορά πλέον των εκατό χιλιάδων (100.000) Μηχανικών δεν μπορεί να αποτελέσει απόφαση της Δ.Ε αλλά της Αντιπροσωπείας, μετά μάλιστα από εκτεταμένη και τεκμηριωμένη συζήτηση.

Για όλους τους παραπάνω λόγους εκφράζουμε την έντονη διαφωνία μας και σας καλούμε και εσείς να πράξετε το ίδιο διεκδικώντας αγωνιστικά, όσα οι νεοφιλελεύθερες και μνημονιακές πολιτικές μας έχουν στερήσει σχετικά με τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά μας δικαιώματα. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου