Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2016

Απόρριψη των αιτήσεων ακυρώσεως που είχαν καταθέσει τα μέλη ΔΣ της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ για το Ν.4024/11


Απόφαση Προσφυγής των μελών του Δ.Σ. κατά του Ν.4024/11. pdf

Αναδημοσιεύουμε την απόφαση (721/2015) του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών με την απόρριψη των αιτήσεων ακυρώσεως που είχαν καταθέσει τα μέλη ΔΣ της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ ενάντια στις διαπιστωτικές πράξεις κατάταξης σε βαθμούς σε εφαρμογή του Ν.4024/11 (μνημονιακό μισθολόγιο). Σύμφωνα με την απόφαση αυτή (αντίστοιχες έχουν εκδοθεί και για τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ) η ενιαία κατάταξη σε βαθμούς χωρίς τη μεσολάβηση της εκτίμησης των προσόντων (5ετία σπουδών, άδεια άσκησης επαγγέλματος και αποκλειστική χρήση της από το Δημόσιο, αυξημένες ποινικές ευθύνες) "δεν εισάγει δυσμενή διάκριση σε βάρος των μηχανικών". Ας μη σχολιάσουμε καλύτερα...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου