Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2016

19 χρόνια πριν...πως ξεκίνησε το έγκλημα της Άττικα

Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι...πως ξεκίνησε το έγκλημα της Άττικα

Το σημερινό ποσοστό συμμετοχής του ΤΣΜΕΔΕ στην ATTICA BANK μετά την τελευταία ΑΜΚ: 
"...λόγω της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το ποσοστό που κατέχει το «ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ», διαμορφώνεται σε 56,25%, το οποίο αντιστοιχεί σε 1.315.902.632 δικαιώματα ψήφου επί κοινών ονομαστικών μετοχών, έναντι ποσοστού 51,30% το οποίο αντιστοιχούσε σε 35.564.936 δικαιώματα ψήφου επί κοινών ονομαστικών μετοχών, που κατείχε πριν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Η ημερομηνία κατά την οποία το ποσοστό του « ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ» ανήλθε στο 56,25% είναι η 18.1.2016 οπότε και οι νέες μετοχές τέθηκαν σε διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών."

Η σημερινή τιμή μετοχής της ATTICA BANK είναι 0,06 (το περασμένο μήνα είχε φτάσει στο 0,045)


δλδ η τρέχουσα αξία των μετοχών του ΤΣΜΕΔΕ είναι: 78.954.157,92e !!!

Στο συνημμένο γράφημα φαίνεται και η πτώση της μετοχής κατά 98,85% μέσα σε τρία χρόνια (από 16/10/2013 έως σήμερα)


Την Παρασκευή 20 Ιουνίου 1997 υπεγράφησαν οι συμβάσεις μεταξύ της Εμπορικής Τράπεζας και του ΤΣΜΕΔΕ και μεταβιβάστηκε στο Ταμείο μας το 34% του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Αττικής και το 15,5% στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Ετσι η νέα σύνθεση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Αττικής έχει ως εξής:
ΤΣΜΕΔΕ 34%
Ομιλος Εμπορικής Τράπεζας 19%
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 15,5%
Διασπορά 31,5%
Με την αγορά των μετοχών αυτών, το ΤΣΜΕΔΕ γίνεται ο κύριος μέτοχος της Τράπεζας Αττικής και επιτυγχάνεται έτσι ο στόχος μιας μακρόχρονης στρατηγικής επιδίωξης του Ταμείου μας.
Τι είναι η Τράπεζα Αττικής
Η Τράπεζα Αττικής είναι μια μικρή για τα σημερινά δεδομένα ελληνική τράπεζα, που ιδρύθηκε το 1924 και από το 1963 έχει ενταχθεί στον όμιλο της Εμπορικής Τράπεζας.

Διαθέτει σήμερα 35 δικά της υποκαταστήματα, τα οποία είναι διεσπαρμένα στην ευρύτερη περιφέρεια της πρωτεύουσας και σε μεγάλες επαρχιακές πόλεις.
Το ενεργητικό της, σύμφωνα με το δημοσιευμένο ισολογισμό της 31ης-
12-1996, ήταν 110 δισ.
Ιστορικό
Κατά το 1995, η Εμπορική Τράπεζα εξεδήλωσε την επιθυμία της να μεταβιβάσει μειοψηφικό πακέτο μετοχών της Τράπεζας Αττικής στα πλαίσια της αποκρατικοποίησης, εκτιμώντας την αξία της στα 25 δισ. περίπου.
Το ΤΣΜΕΔΕ, δια του τότε προέδρου του Θανάση Σκόκου, γνωστοποίησε στην Εμπορική Τράπεζα το ενδιαφέρον του και ανέθεσε στην εταιρεία Deloitte & Touche (D & T) να προβεί στην εκτίμηση της αξίας της Τράπεζας Αττικής.
Παράλληλα, το ΤΕΕ, με απόφασή του συνηγορούσε στην αγορά του 34% των μετοχών της Τράπεζας Αττικής.
Η D & T προσδιόρισε την αξία της Τράπεζας την 31η-12-1995 στα 15 δισ. συν την αξία των έκτοτε καθαρών κερδών.
Στη συνέχεια, το ΔΣ του ΤΣΜΕΔΕ όρισε επιτροπή διαπραγματεύσεων αποτελούμενη από τον πρόεδρο του ΔΣ Τάσο Κουμπλή, τον αντιπρόεδρο Δημήτρη Δουνούκο και το μέλος του ΔΣ Γιάννη Ζωιόπουλου. Μετά από διαπραγματεύσεις, η Εμπορική Τράπεζα οριστικοποίησε την αξία της Τράπεζας Αττικής στα 19 δισ., το ΤΣΜΕΔΕ επέμεινε στην αρχική εκτίμηση και για να γεφυρωθεί η διαφορά, η Εμπορική Τράπεζα δέχθηκε να παρέχει συγκεκριμένα αντισταθμιστικά οφέλη στην αξία της διαφοράς αυτής.
Στη συνέχεια συντάχθηκε κείμενο - πλαίσιο συμφωνίας από τον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή της Εμπορικής Τράπεζας κ. Χαράλαμπο Περράκη και τον αντιπρόεδο του ΔΣ του ΤΣΜΕΔΕ Δημήτρη Δουνούκο, πάνω στο οποίο βασίστηκε η 1158/15.11.1996 ομόφωνη απόφαση του ΔΣ του ΤΣΜΕΔΕ με την οποία αποφασίστηκε η αγορά του 34% του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Αττικής, στην αξία των 6.460 εκ. δραχμών.
Η κατάρτιση των συμβάσεων ανατέθηκε στο δικηγορικό γραφείο του καθηγητή της Νομικής κ. Θεμιστοκλή Σκούρα και υλοποιήθηκε με τη συνεργασία της νομικής υπηρεσίας, της υπηρεσίας μηχανογράφησης του ΤΣΜΕΔΕ και την εποπτεία του αντιπροέδρου του Ταμείου Δημήτρη Δουνούκου.
Περιεχόμενο συμβάσεων
Για την μεταβίβαση των μετοχών καταρτίστηκαν πέντε συμβάσεις από τις οποίες η πρώτη κύρια σύμβαση αναφέρεται στους όρους μεταβίβασης και οι άλλες στα αντισταθμιστικά οφέλη.
Συγκεκριμένα:
Με την πρώτη, κύρια σύμβαση, καθορίζεται η αξία της Τράπεζας στο ποσό των 19 δισ., η αξία της μετοχής στις 938 δραχμές και το συνολικό ποσό για τη μεταβίβαση του 34% του μετοχικού κεφαλαίου που αντιστοιχεί σε 6.887.866 μετοχές, στα 6.460 εκ. δραχμές.
Η σύμβαση έχει ως κύριους όρους:
Α. Οτι εντός εξαμήνου από τη μεταβίβαση θα γίνει έλεγχος επισφαλειών (due delligence) και εφόσον διαπιστωθεί υπέρβαση του ορίου των προβλέψεων, το υπερβάλλον ποσό θα επιστραφεί άμεσα από την Εμπορική Τράπεζα στο ΤΣΜΕΔΕ και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κατ αναλογία.
Β. Οτι θα διαφυλαχθεί η υπαγωγή της Τράπεζας Αττικής στον ιδιωτικό τομέα με την απαγόρευση μεταβιβάσεως μετοχών από τον όμιλο της Εμπορικής Τράπεζας σε ΝΠΔΔ.
Γ. Οτι το ΤΣΜΕΔΕ θα εκπροσωπείται στο ενδεκαμελές ΔΣ της Τράπεζας με τέσσερα μέλη, οριζόμενα από αυτό.
Με τη δεύτερη σύμβαση αναλαμβάνεται από την Εμπορική Τράπεζα η υποχρέωση καταβολής ποσού 265 εκ. δραχμών για την αγορά από την Τράπεζα Αττικής ίσης αξίας μηχανημάτων ATMS, τα οποία θα είναι σύγχρονης τεχνολογίας και συμβατά με το σύστημα της Εμπορικής.
Με την τρίτη σύμβαση παρέχεται η δυνατότητα στην Τράπεζα Αττικής να εκπαιδεύσει και να επιμορφώνει το προσωπικό της στα εκπαιδευτικά κέντρα της Εμπορικής Τράπεζας για μια πενταετία, με το τιμολόγιο που ίσχυε το 1996 είτε να εκπαιδεύει το προσωπικό της στις νέες τεχνολογίες με τρέχον τιμολόγιο, εντός του συνολικού ποσού των 130 εκ. δραχμών.
Με την τέταρτη σύμβαση παραχωρείται το δικαίωμα ορισμού του Προέδρου του ΔΣ της Τράπεζας Αττικής στην Εμπορική Τράπεζα για μία πενταετία.
Με την πέμπτη σύμβαση, η οποία είναι και η σημαντικότερη για το μέλλον της Τράπεζας, παρέχονται από την Εμπορική Τράπεζα προς τηνΤράπεζα Αττικής δωρεάν υπηρεσίες, χρήση του δικτύου υποκαταστημάτων της Εμπορικής, μηχανογραφική υποστήριξη και νέο πακέτο μηχανογραφικής υποδομής αποτελούμενο από hardware, software και training.
Συγκεκριμένα, παρέχεται δωρεάν:
α. Η χρήση του δικτύου της Εμπορικής Τράπεζας (περίπου 380 υποκαταστήματα σήμερα πανελλαδικά και όσα ιδρύσει) για μία πενταετία από σήμερα και για ετήσιο όγκο συναλλαγών αυτόν που πραγματοποιήθηκε το 1996, προσαυξημένο κατά 15%.
β. Μηχανογραφική υποστήριξη ώστε οι συναλλαγές να πραγματοποιούνται on line - real time.
γ. Νέο μηχανογραφικό πακέτο, το οποίο θα εγκατασταθεί εντός δύο ετών και το οποίο θα αποτελείται από το σύνολο των μηχανημάτων που θα χρειάζονται για τη λειτουργία 40 υποκαταστημάτων, πλην του κεντρικού υπολογιστού (main frame), τις υπηρεσίες του οποίου η Εμπορική Τράπεζα θα παρέχει επίσης δωρεάν μέχρι τη λήξη της πενταετίας, το λογισμικό και την εκπαίδευση των χρηστών και τις εφαρμογές.
Το μηχανογραφικό αυτό πακέτο θα είναι αυτό που θα εκγατασταθεί στην Εμπορική από την Andersen Consulting και το μεν λογισμικό (software licence) θα το χρησιμοποιεί για όσο χρονικό διάστημα επιθυμεί η Τράπεζα Αττικής δηλαδή και μετά την πενταετία, οι δε εφαρμογές που θα αναπτυχθούν από την Εμπορική στο διάστημα αυτό, θα περάσουν και στην κτήση της Τράπεζας Αττικής.
Μετά την ολοκλήρωση της εγκαταστάσεως του νέου μηχανογραφικού πακέτου, η Τράπεζα Αττικής θα διαθέτει ένα από τα πλέον σύγχρονα πλήρη μηχανογραφικά συστήματα, θα είναι αυτόνομη και αυτάρκης, οργανωτικά και μηχανογραφικά, και θα μπορεί, εφόσον οι συνθήκες δεν είναι συμφέρουσες στον όμιλο στον οποίο σήμερα έχει ενταχθεί, να διαπραγματεύεται την ένταξή της σε άλλον όμιλο ή να ακολουθήσει αυτόνομη πορεία.
Προοπτικές
Η οργάνωση της Τράπεζας Αττικής μ αυτόν τον τρόπο, θα επιτρέψει τη σταδιακή μεταφορά όλων των τραπεζικών δραστηριοτήτων του ΤΣΜΕΔΕ αλλά και του ΤΕΕ (σήμερα, μόνο από το ΤΣΜΕΔΕ πραγματοποιούνται περίπου 500.000 συναλλαγές ετησίως μέσω τραπεζών) στην Τράπεζα Αττικής, η οποία και θα μπορέσει να γίνει η διαχειρίστρια Τράπεζα.
Σήμερα, για μεν το ΤΣΜΕΔΕ διαχειρίστρια Τράπεζα είναι η Εθνική, για δε το ΤΕΕ η Τράπεζα της Ελλάδος.
Παράλληλα, η Τράπεζα Αττικής με την οργανωτική και μηχανογραφική υποδομή που θα αποκτήσει, θα μπορέσει να αναπτύξει με επιτυχία πλήθος νέων τραπεζικών προϊόντων, κάτω από συνθήκες ελεύθερου ανταγωνισμού.
Το ΤΣΜΕΔΕ με την επιλογή του αυτή, έθεσε τις βάσεις για μια επωφελή, όπως πιστεύει, επένδυση αλλά και δυνατότητα παρέμβασης στον τραπεζικό χώρο, με σκοπό την καλύτερη λειτουργία του και διαχείριση της περιουσίας του. Η σωστή διοίκηση της Τράπεζας, αλλά και η στήριξή της από τους ασφαλισμένους του Ταμείου, είναι τα απαραίτητα στοιχεία για να αποδειχθεί μελλοντικά η ορθότητα της επιλογής του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου