Τετάρτη, 2 Μαρτίου 2016

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Αίτημα συνάντησης για ανθυγιεινό επίδομα και Οργανισμό

 Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ
Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
                                                                                                                                                                                                          Αθήνα,   24-2-2016
Προς:  Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής
                                      Άμυνας
     κ. Βίτσα Δημήτριο
Αρ. Πρωτ. : 6895                                         Κοιν: 1.  Πρόεδρο και Δ.Ε. ΤΕΕ
                                                                             2.  Α΄βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ
                                                                       

Θέμα: Αίτημα Συνάντησης

Κύριε Υπουργέ,
          Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Διπλωματούχων Μηχανικών του Δημοσίου (ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ), είναι δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με μέλη 17 Α΄βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ σε όλη τη χώρα και καλύπτει περίπου 10.000 Διπλωματούχους Μηχανικούς που εργάζονται στα Υπουργεία, στο σύνολο της Αυτοδιοίκησης και στα ΝΠΔΔ.
          Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας, ο Κλάδος μας στο ΥΕΘΑ αντιμετωπίζει δύο σοβαρά προβλήματα που σχετίζονται με :
          α. Τη χορήγηση ανθυγιεινού επιδόματος, από την οποίο εξαιρούνται οι διπλωματούχοι Μηχανικοί του Υπουργείου μια που η αρχική ΚΥΑ του 2012 δεν τους περιλάμβανε και έκτοτε δεν έχει εκδοθεί συμπληρωματική παρά τις εισηγήσεις σχετικών επιτροπών των τριών Γενικών Επιτελείων.
β.  Τις διαδικασίες αναμόρφωσης του Οργανισμού του Υπουργείου.
          Κύριε Υπουργέ επειδή τα δύο παραπάνω ζητήματα για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς, έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα, ζητάμε το ταχύτερο δυνατόν συνάντηση μαζί σας προκειμένου να εκθέσουμε τα επιχειρήματά μας και να δρομολογήσουμε λύσεις, επ΄ωφελεία όχι μόνο των Διπλ. Μηχανικών αλλά και του παραγωγικού έργου που αντικειμενικά ασκούν, συνεπώς του Δημοσίου συμφέροντος ευρύτερα.
          Εν αναμονή της θετικής ανταπόκρισής σας, είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου