Πέμπτη, 10 Δεκεμβρίου 2015

Στα 850 εκατ. ευρώ το κόστος του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι"O ανεξάρτητος μηχανικός θα επιλεγεί από το Δημόσιο με διαγωνισμό, προϋπολογισμό δημοπράτησης στα 10 εκατ. ευρώ" τ
ι στο καλό θα κάνει με 10 εκατ €!!!!
Περί τα 850 εκατ. ευρώ θα απαιτηθούν για την κατασκευή του νέου διεθνούς αερολιμένα στο Καστέλι του Ηρακλείου, το οποίο θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο της σύμβασης παραχώρησης, σύμφωνα με το υπουργείο Υποδομών. Οι δεσμευτικές προσφορές κατατίθενται έως τις 23 Φεβρουαρίου 2015 από τους υποψήφιους επενδυτές. Ο υπουργός Υποδομών Χρήστος Σπίρτζης υπέγραψε απόφαση έγκρισης των Τευχών Μεταβολών για τη Σύμβαση Παραχώρησης του Αερολιμένα Καστελίου και των οδικών συνδέσεων αυτού, με τον Βόρειο και Νότιο άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ και ΝΟΑΚ).Σύμφωνα με τους όρους τους διαγωνισμού:* Προσαυξάνεται ο συντελεστής βαρύτητας της αιτούμενης χρηματοδοτικής συμβολής του Δημοσίου από 15% σε 25%. Η κρατική χρηματοδότηση θα ανέρχεται κατά μέγιστον στα 220 εκατ. ευρώ.

* Αυξάνεται το ελάχιστο προσφερόμενο ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου από 40% σε 45% έως 55% το οποίο θα μεταβιβάσουν οι διαγωνιζόμενοι μετά την κατακύρωση της σύμβασης παραχώρησης.

* Αυξάνεται η βαρύτητα της Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζόμενων από 75% σε 80%.

* Αυξάνεται το αντισταθμιστικό αποθεματικό των εσόδων από 1% σε 2% που προκύπτουν από την εκμετάλλευση του έργου παραχώρησης, για την ενίσχυση της ανάπτυξης των τοπικών ΟΤΑ

* Αυξάνεται από 1% σε 2% το πρόσθετο αντάλλαγμα που θα καταβάλλει κάθε χρόνο η εταιρεία στο Δημόσιο από τα συνολικά έσοδα.


* Ο κατασκευαστής είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίσει την απασχόληση μακροχρονίως ανέργων κατάλληλων ειδικοτήτων κατά την κατασκευή του έργου.

* Ο ανεξάρτητος μηχανικός θα επιλεγεί από το Δημόσιο με διαγωνισμό, προϋπολογισμό δημοπράτησης στα 10 εκατ. ευρώ. Ο διαγωνισμός θα προκηρυχθεί μετά την ανακήρυξη οριστικού αναδόχου.

* Θα υπάρξει υποχρεωτική καταβολή ύψους 15 εκατ. ευρώ προς το Δημόσιο (concession fee) εκ μέρους του παραχωρησιούχου

* Στη Ζώνη Εμπορικών Χρήσεων θα κατασκευαστεί σε έκταση 10 στρεμμάτων συνεδριακός - εκθεσιακός χώρος για την προβολή των τοπικών προϊόντων. 

* Ξεκινά η εκτέλεση απαλλοτριώσεων και έχει εξασφαλιστεί η εξεύρεση χρηματοδότησης των αρχαιολογικών ερευνών πριν από την έναρξη της περιόδου Παραχώρησης.

* Το κτίριο του κεντρικού Αεροσταθμού θα κατασκευαστεί με κριτήρια υψηλών βιοκλιματικών προδιαγραφών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) έχει δεσμευτεί ότι θα χρηματοδοτήσει τη συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου για τις προπαρασκευαστικές δράσεις του έργου.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής δεσμευτικών προσφορών έχει οριστεί η 23η Φεβρουαρίου 2016.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου