Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2013

Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ για την εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Δημόσιας Διοίκησης στο ΤΕΕ

Αρ. Πρωτ.: 6665
Προς : Υπ. ΥΜΕΔΙ κ. Μ. Χρυσοχοϊδη,
Κοιν : 1. Κόμματα Κοινοβουλίου.
2. Πρόεδρο ΤΕΕ και Δ.Ε. ΤΕΕ
3. Α΄βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ
Θέμα: Εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Δημόσιας Διοίκησης στο ΤΕΕ

Στο νομοσχέδιο για την «Εθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων και άλλες διατάξεις», διαπιστώσαμε ότι περιλαμβάνονται σε άρθρα του διατάξεις που υποβαθμίζουν τόσο το ρόλο και τις αρμοδιότητες της Δημόσιας Διοίκησης, όσο και τον ανεξάρτητο χαρακτήρα του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Ειδικότερα οι νέες ρυθμίσεις στα άρθρα 24, 25, 26 και 27 προβλέπουν:
  • Το ΤΕΕ να μετατραπεί σε φορέα πιστοποίησης των τεχνικών επαγγελμάτων, τη στιγμή που οι αρμοδιότητες αυτές ανήκουν σε Διευθύνσεις του Υπουργείου Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων, οι οποίες τηρούν και τα σχετικά μητρώα. Επιπρόσθετα δημιουργεί σοβαρά ερωτηματικά σχετικά με το ενδεχόμενο ισοπέδωσης των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων Πολυτεχνικών Σχολών μέσω της εισαγωγής στα μητρώα αποφοίτων ιδιωτικών κολεγίων κλπ.
  • Το ΤΕΕ να μετατραπεί σε φορέα διαμόρφωσης τιμολογίων και τιμών τεχνικών έργων, και να ενταχθεί ως υπηρεσία μιας στάσης στο Γ.Ε.ΜΗ, όπου με πρόσχημα την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας, εκχωρούνται κρίσιμες αρμοδιότητες της Δημόσιας Διοίκησης, όπως η εποπτεία και ο έλεγχος του συνόλου της κατασκευαστικής δραστηριότητας, σε ποικιλώνυμες Ανώνυμες Εταιρίες και σε ιδιωτικοποιημένα σχήματα.
Το Τεχνικό Επιμελητήριο δεν πρέπει, ούτε μπορεί, να υποκαταστήσει τις Υπηρεσίες - πολύ περισσότερο με τη χρήση ιδιωτικοποιημένων σχημάτων που περιγράφει το νομοσχέδιο – ώστε να αφαιρεθούν από το δημόσιο έλεγχο και εποπτεία οι παραπάνω αρμοδιότητες. Το ενδεχόμενο αυτό θα δημιουργήσει αλληλοεπικαλύψεις, σύγχυση, περαιτέρω γραφειοκρατία, τριβές και απώλεια ελέγχου. Το Τεχνικό Επιμελητήριο οφείλει να συμβάλει και να συνδράμει στη λειτουργία των Δημόσιων Υπηρεσιών με τη σύνταξη κανόνων και προδιαγραφών, με την απλοποίηση της νομοθεσίας, με την τεχνογνωσία του και τη συμμετοχή του ιδίου και των μελών του σε επιτροπές. Με το κύρος, την αξιοπιστία και την ανεξαρτησία που οφείλει να έχει, πρέπει να βοηθήσει στην καλύτερη λειτουργία των Δημοσίων Υπηρεσιών και όχι στην υποκατάσταση τους.
Σας καλούμε να αποσύρετε τα εν λόγω άρθρα του Νομοσχεδίου και να προσέλθετε σε διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να προστατευθεί τόσο το Δημόσιο συμφέρον, όσο και το κύρος και η αξιοπιστία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου