Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2013

Παρασκευή 29/11 συνέλευση στο ΤΕΕ - Πέμπτη 5/12 κινητοποίηση στο ΕΤΑΑ

trikaki_all
Τα flyers έχουν αναρτηθεί στα Photos του mail την Ανοιχτής Συνέλευσης και μπορείτε να τα βρείτε στα παρακάτω links για downloading και εκτύπωση. H προτεινόμενη εκτύπωση είναι Α4 και: Η παραλλαγη 1 στη μπροστινή φωτοτυπία και η πίσω όψη στο πίσω μέρος. Αντιστοιχα η παραλλαγή 2 . Στο τέλος μπορείτε να τα κόψετε στα 3 εμφανή μέρη.

Μπροστινό εξώφυλλο παραλλαγή 1
Μπροστινό εξώφυλλο 2
Πίσω όψη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου