Σάββατο, 30 Νοεμβρίου 2013

Φόρος από το πρώτο ευρώ για 700.000

Αναδημοσίευση από το Έθνος. Φόρο από το πρώτο ευρώ θα κληθούν να πληρώσουν για τα εισοδήματα που θα αποκτήσουν φέτος περίπου 700.000 ελεύθεροι επαγγελματίες και επιτηδευματίες.

Φόρος από το πρώτο ευρώ για 700.000
Οι φορολογούμενοι αυτοί δεν θα φορολογούνται πλέον με την κλίμακα των μισθωτών και έτσι χάνουν το αφορολόγητο αλλά και την έκπτωση φόρου των 2.100 ευρώ που προβλέπεται για μισθωτούς και συνταξιούχους.
Τα καθαρά εισοδήματα των φυσικών προσώπων τα οποία προέρχονται από ατομικές επιχειρήσεις ή από ελευθέρια επαγγέλματα θα φορολογούνται από το πρώτο ευρώ και μέχρι το επίπεδο των 50.000 ευρώ με συντελεστή 26%, και πάνω από το επίπεδο των 50.000 ευρώ με 33%. Εξαιτίας του νέου αυτού συστήματος φορολόγησης και της κατάργησης των αφορολογήτων για τα παιδιά, όσοι αυτοαπασχολούμενοι δηλώνουν ετήσια εισοδήματα έως και 55.000 ευρώ θα δουν τις φορολογικές επιβαρύνσεις τους να αυξάνονται κατά ποσοστά έως και 1.460%.
Για τους νέους επιτηδευματίες, κατά τα τρία πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητάς τους θα ισχύει μειωμένος φόρος στο 13% για τα πρώτα 10.000 ευρώ του ετήσιου εισοδήματος. Τα επιπλέον 40.000 ευρώ θα φορολογούνται με συντελεστή 26% και για το τμήμα του εισοδήματος που υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ θα επιβάλλεται φόρος 33%.

Για τους νέους επιτηδευματίες, κατά τα τρία πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητάς τους θα ισχύει μειωμένος φόρος στο 13% για τα πρώτα 10.000 ευρώ του ετήσιου εισοδήματος
Οι ασφαλιστικές εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών θα αφαιρούνται στο σύνολό τους από τα ακαθάριστα έσοδά τους, εφόσον η καταβολή τους είναι υποχρεωτική από τον νόμο.
Για τους νέους επιτηδευματίες, κατά τα τρία πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητάς τους θα ισχύει μειωμένος φόρος στο 13% για τα πρώτα 10.000 ευρώ του ετήσιου εισοδήματος Εξάλλου, αυξημένο έως και 100% είναι το τέλος επιτηδεύματος που θα πληρώσουν φέτος οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις. Το τέλος επιτηδεύματος διαμορφώνεται για το 2013 ως εξής:
 • 800 ευρώ από 400 ευρώ για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε τουριστικούς τόπους και σε πόλεις ή χωριά με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους
 • 1.000 ευρώ από 500 ευρώ για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από 200.000 κατοίκους
 • 650 ευρώ από 500 ευρώ για ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες
 • 600 ευρώ από 300 ευρώ για κάθε υποκατάστημα.
Με τα εκκαθαριστικά
Φόρος από το πρώτο ευρώ για 700.000
Το αυξημένο τέλος επιτηδεύματος θα περιληφθεί στα εκκαθαριστικά των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του 2012 που θα έρθουν το καλοκαίρι.
Με την κλίμακα φορολόγησης των μισθωτών και συνταξιούχων και όχι με την κλίμακα των ελεύθερων επαγγελματιών θα φορολογούνται, υπό προϋποθέσεις, όσοι εργαζόμενοι αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών.
Οι εργαζόμενοι με μπλοκάκι θα φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών εφόσον:
 • παρέχουν τις υπηρεσίες τους με βάση έγγραφη σύμβαση που έχουν συνάψει με φυσικό ή νομικό πρόσωπο και
 • παρέχουν υπηρεσίες μέχρι και σε 3 εργοδότες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή σε περισσότερους από 3 εργοδότες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εφόσον στην περίπτωση αυτή το 75% των ακαθάριστων εσόδων προέρχεται μόνο από έναν εκ των εργοδοτών αυτών.
Οσοι αμείβονται με μπλοκάκι όμως και θα φορολογηθούν ως μισθωτοί δεν μπορούν να αφαιρούν δαπάνες από το φορολογητέο εισόδημά τους, εκτός από τις ασφαλιστικές εισφορές. Για τους συγκεκριμένους εργαζομένους πάντως, το τέλος επιτηδεύματος παραμένει στα 500 ευρώ.
Φορολογία επιχειρήσεων Αύξηση για αδιανέμητα κέρδη, μείωση για μερίσματα
Επιπλέον φόρους, που φθάνουν στα 582 εκατ. ευρώ, φέρνει στις επιχειρήσεις η αύξηση των φορολογικών συντελεστών, ενώ από τη μείωση του φόρου στα μερίσματα το Δημόσιο θα έχει απώλειες εσόδων 28 εκατ. ευρώ.
Μετά τις αλλαγές η φορολογία των κερδών για τις ανώνυμες εταιρείες (ΑΕ) και τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) που προβλέπονται στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο αυξάνεται ως προς τα αδιανέμητα κέρδη και μειώνεται ως προς τα μερίσματα.
Ειδικότερα, τα αδιανέμητα κέρδη των εταιρειών θα φορολογούνται με συντελεστή 26% από 20%. Στα μερίσματα (διανεμόμενα κέρδη) θα επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 10% από 25%.
Ετσι, με τις νέες ρυθμίσεις ευνοούνται οι επιχειρήσεις που διανέμουν ως μέρισμα μέρος των κερδών τους, καθώς η συνολική φορολογική επιβάρυνση θα περιοριστεί από το 40% που ανέρχεται σήμερα στα επίπεδα του 32,8%. Στην αντίπερα όχθη επιβαρύνονται οι εταιρείες που επανεπενδύουν το σύνολο των κερδών τους.
Από την άλλη πλευρά αυξάνεται η φορολογία των κερδών των ομόρρυθμων και ετερόρρυθμων εταιρειών που τηρούν απλογραφικά βιβλία (πρώην β' κατηγορίας). Συγκεκριμένα, ο φόρος αυξάνεται από το 20% στο 26% για τα πρώτα 50.000 ευρώ των καθαρών κερδών και στο 33% για τυχόν επιπλέον ποσό κερδών πέραν των 50.000 ευρώ. Για τις επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία (πρώην γ' κατηγορίας) το συνολικό καθαρό εισόδημά τους υποβάλλεται σε φόρο 26%.
Εξάλλου εισάγεται νέο πλαίσιο για τις ενδοομιλικές συναλλαγές.
Ακολουθεί τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ και σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών μπορεί να αποφέρει μεγάλη αύξηση των εσόδων του κράτους, αλλά και εξορθολογισμό των τιμών καταναλωτικών αγαθών.
Για την επίτευξη αυτού του σκοπού προβλέπονται βαριά πρόστιμα για παραβάσεις σχετικές με την τεκμηρίωση των τιμών διασυνοριακών ενδοομιλικών συναλλαγών, που θα αποθαρρύνουν τις αθέμιτες πολιτικές μεγάλων εμπορικών ομίλων εις βάρος των καταναλωτών.
Επιπλέον εισάγονται για πρώτη φορά στο ελληνικό φορολογικό δίκαιο διατάξεις για δυνατότητα σύναψης Συμφωνιών Προκαθορισμένων Τιμολογήσεων, με τη σύναψη των οποίων αποφεύγονται δαπανηροί και χρονοβόροι φορολογικοί έλεγχοι των διασυνοριακών συναλλαγών και μειώνεται το κόστος συμμόρφωσης.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Ενδεικτικό της φορολογίας στις ΑΕ με τις νέες διατάξεις είναι το ακόλουθο παράδειγμα:
 • Κέρδη ισολογισμού: 90.000€
 • Μη εκπιπτόμενες δαπάνες: 10.000€
 • Φορολογητέα κέρδη: 100.000€
 • Φόρος εισοδήματος (χρήση 2013): 26.000€
 • Υπόλοιπο για διάθεση: 64.000€
 • Τακτικό αποθεματικό: 3.200€
 • Ποσοστό διανεμόμενων κερδών: 35%
 • Διανεμόμενα κέρδη: 21.280€
 • Φόρος διανεμομένων: 2.128€
 • Καθαρό ποσό διανεμομένων: 19.152€
 • Συνολικός φόρος (εταιρείας και διανεμομένων): 28.128€

Φόρος εισοδήματος και τέλος επιτηδεύματος για ελεύθερους επαγγελματίες
2012
2013
Ετήσιο εισόδημα
Φόρος
Τέλος επιτηδεύματος
Συνολική επιβάρυνση
Φόρος
Τέλος επιτηδεύματος
Συνολική επιβάρυνση
Διαφορά φόρου 2013/2012
5.000
0
500
500
1.300
650
1.950
1.450
10.000
500
500
1.000
2.600
650
3.250
2.250
15.000
1.240
500
1.740
3.900
650
4.550
2.810
20.000
2.420
500
2.920
5.200
650
5.850
2.930
25.000
3.670
500
4.170
6.500
650
7.150
2.980
30.000
5.320
500
5.820
7.800
650
8.450
2.630
35.000
7.070
500
7.570
9.100
650
9.750
2.180
40.000
8.820
500
9.320
10.400
650
11.050
1.730
45.000
10.720
500
11.220
11.700
650
12.350
1.130
50.000
12.620
500
13.120
13.000
650
13.650
530
55.000
14.520
500
15.020
14.600
650
15.250
230
60.000
16.420
500
16.920
16.200
650
16.850
-70
65.000
18.420
500
18.920
17.800
650
18.450
-470
70.000
20.420
500
20.920
19.400
650
20.050
-870
75.000
22.420
500
22.920
21.000
650
21.650
-1.270
80.000
24.420
500
24.920
22.600
650
23.250
-1.670
85.000
26.420
500
26.920
24.200
650
24.850
-2.070
90.000
28.420
500
28.920
25.800
650
26.450
-2.470
95.000
30.420
500
30.920
27.400
650
28.050
-2.870
100.000
32.420
500
32.920
29.000
650
29.650
-3.270


Οι φόροι για Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες εταιρείες
Συνολικός φόρος
Κέρδη
Χρήση 2012
Χρήση 2013
Διαφορά φόρου
10.000
1.000
2.600
1.600
15.000
1.500
3.900
2.400
20.000
2.000
5.200
3.200
25.000
2.750
6.500
3.750
30.000
3.500
7.800
4.300
35.000
4.250
9.100
4.850
40.000
5.000
10.400
5.400
45.000
5.750
11.700
5.950
50.000
6.580
13.000
6.420
55.000
7.530
14.650
7.120
60.000
8.480
16.300
7.820
65.000
9.465
17.950
8.485
70.000
10.590
19.600
9.010
75.000
11.715
21.250
9.535
80.000
12.840
22.900
10.060
85.000
13.965
24.550
10.585
90.000
15.090
26.200
11.110
95.000
16.215
27.850
11.635
100.000
17.340
29.500
12.160
120.000
22.640
36.100
13.460
130.000
25.390
39.400
14.010
150.000
30.890
46.000
15.110

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου