Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2013

Νέο Πειθαρχικό Δίκαιο για τους ΔΥ. Ποινικοποίηση της προσωπικής ζωής, της υπηρεσιακής λειτουργίας και της συνδικαλιστικής, κοινωνικής, πολιτικής δράσης

Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. ΔΥΤΙΚΗΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Τριών Ναυάρχων 40, Πάτρα
Τηλ: 2610-326922, 6977574358,   fax: 2610-326922
Ηλεκτρ. Δ/νση:  www. emdydas-de.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Είναι αναμφισβήτητο γεγονός ότι οι εργαζόμενοι στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα βρισκόμαστε αντιμέτωποι με την μεγαλύτερη ταξική λεηλασία των εργασιακών, εισοδηματικών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων μας.
Οι πολιτικοί ενορχηστρωτές της επίθεσης ενάντια στους εργαζόμενους, η κυβέρνηση Ν.Δ. - ΠΑ.ΣΟ.Κ. και ΔΗΜΑΡ σε συνεργασία με την Ε. Ε., θεσμοθέτησαν την αυστηροποίηση και διεύρυνση του πειθαρχικού δικαίου για δημοσίους υπαλλήλους που με το ν. 4093/12 δημιουργεί σοβαρές και απολύτως άδικες επιπτώσεις, σε μεγάλο αριθμό συναδέλφων μας Διπλωματούχων Μηχανικών, που εργάζονται στις Τεχνικές Υπηρεσίες όλων των Φορέων του Δημοσίου και της Αυτοδιοίκησης λόγω της φυσιογνωμίας και των ιδιαιτεροτήτων του αντικειμένου.
Ξεκαθαρίζουμε, εξ’ αρχής ως ΔΣ της ΕΜΔΥΔΑΣ/ΔΕ ότι, σε καμία περίπτωση δεν είναι στις προθέσεις μας η κάλυψη περιπτώσεων υπαλλήλων που πιστοποιημένα έχουν εμπλακεί σε καταστάσεις διαφθοράς και συναλλαγής με οικονομικά ή άλλα ιδιοτελή οφέλη, περιπτώσεις που καταδικάζουμε απερίφραστα.
Είναι γνωστό ότι οι Διπλ. Μηχανικοί εξαιτίας της φύσης της δουλειάς τους, μαζικά και με μεγάλη συχνότητα βρίσκονται παραπεμπόμενοι ή μηνυόμενοι από εμπλεκόμενους με τις Δημόσιες υπηρεσίες πολίτες, όπως επίσης έχει αποδειχθεί στατιστικά ότι στην συντριπτική τους πλειοψηφία αυτές οι υποθέσεις καταλήγουν στην αθώωσή τους, αλλά μετά την παρέλευση πολλών ετών, αφού δυστυχώς οι ποινικές διαδικασίες ως γνωστόν διαρκούν πολλά χρόνια.  
Σε πολλούς φορείς του Δημοσίου στους οποίους οι Διπλ. Μηχανικοί εμπλέκονται με δικαστικές περιπέτειες, όπως προαναφέραμε, όχι γιατί χρεώνονται με οποιαδήποτε μορφής έκνομες πράξεις, αλλά εξαιτίας ασαφειών της εφαρμοζόμενης νομοθεσίας, σοβαρότατων ελλείψεων σε προσωπικό, υλικοτεχνική υποδομή και πόρους και σε αβάσιμες και αναληθείς, στην πλειοψηφία τους, καταγγελίες που έχουν σαν κίνητρο ιδιοτελή συμφέροντα των πολιτών.
Από τα παραπάνω προκύπτει αβίαστα το συμπέρασμα, ότι η εφαρμογή του νόμου θα καταλήξει σε κατάφωρα άδικες αποφάσεις και ταυτόχρονα θα οδηγήσει προοπτικά στην αποψίλωση των Τεχνικών Υπηρεσιών από το στελεχιακό δυναμικό τους που δεν είναι δυνατόν να εργάζεται και να προσφέρει, υπό το κράτος του φόβου, των απειλών και της τρομοκρατίας.
Για να αναδείξουμε το μείζον πρόβλημα που δημιουργείται την Τρίτη 11 Ιουνίου στις 7.00 μ. μ. οι σύλλογοι εργαζομένων :
·         Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δυτ. Ελλάδας – Πελ/σου - Ιονίου,
·         Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας – Περ. Ενότητα Αχαΐας,
·         Ένωση Μηχανικών Δημ. Υπαλλήλων Διπλ. Ανωτ. Σχολών Δυτ. Ελλάδας,
·         Υπαλλήλων Δήμου Πατρέων,
·         Προσωπικού Καθαριότητας Δ. Πατρέων,
·         Ελλήνων Αρχαιολόγων παράρτημα Δυτ. Ελλάδας.
διοργανώνουν εκδήλωση στην Πάτρα στο Μέγαρο Λόγου και Τέχνης με θέμα:
"Νέο Πειθαρχικό Δίκαιο για τους ΔΥ. Ποινικοποίηση της προσωπικής ζωής, της υπηρεσιακής λειτουργίας και της συνδικαλιστικής, κοινωνικής, πολιτικής δράσης”
Οι εισηγητές θα είναι:
1.    Δημήτρης Περπατάρης Δικηγόρος Εργατολόγος
2.    Κώστας Δροσόπουλος Πρώην Πρόεδρος ΕΜΔΥΔΑΣ/ΔΕ Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
3.    Δέσποινα Κουτσούμπα Αρχαιολόγος Πρόεδρος Δ. Σ. Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων (ΣΕΑ)
4.    Νίκος Αδαμόπουλος, μέλος της Ε.Ε. της ΠΟΕ-ΟΤΑ και πρόεδρος του σωματείου στη Ν. Ιωνία

Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Ανδρέας Σουρούνης
Ανδρέας Καράμπελας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου