Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2013

Σε δημόσια διαβούλευση το ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού για τον τουρισμό

Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται από την Παρασκευή η υπουργική απόφαση για το νέο ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τον τουρισμό και την αλληλένδετη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί τον επόμενο ενάμιση μήνα.
Το νέο σχέδιο φέρνει αρκετές αλλαγές και αίρει πολλούς περιορισμούς που ισχύουν σήμερα για τις τουριστικές επενδύσεις. Σημαντικές αλλαγές προβλέπει και για την τουριστική ανάπτυξη στα ακατοίκητα νησιά.
«Η προσαρμογή του χωροταξικού σχεδιασμού στις νέες προκλήσεις και πολιτικές, για τη βελτίωση της απόδοσης στον κλάδο του τουρισμού και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος στο πλαίσιο της ασκούμενης δημοσιονομικής πολιτικής, είναι βασική μας προτεραιότητα», δήλωσε σχετικά ο υπουργός αναπληρωτής ΠΕΚΑ Σταύρος Καλαφάτης.
Και επεσήμανε ότι «το νέο χωροταξικό στοχεύει στην προώθηση της υγιούς επιχειρηματικότητας, αλλά και στην προστασία του περιβάλλοντος, μέσα από τη διατήρηση ενός σταθερού πλαισίου κανόνων», ενώ κάλεσε παράλληλα τους ενδιαφερόμενους φορείς και τους πολίτες να συμμετέχουν σε αυτή τη δημόσια διαβούλευση.
Σημαντικές αλλαγές που φέρνει
Όπως αναφέρει το Βήμα, για 76 μικρά κατοικημένα νησιά, αίρεται το όριο κορεσμού των 100 κλινών που ισχύει σήμερα για τις ξενοδοχειακές μονάδες.
Επίσης, εξαλείφεται η διάταξη η οποία προβλέπει ότι σε ακατοίκητα νησιά η κάλυψη των τουριστικών εγκαταστάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 3% της έκτασης του νησιού.
Με το αναθεωρημένο πλαίσιο, εκτός τουριστικής αξιοποίησης μένουν οι βραχονησίδες και τα ακατοίκητα νησιά με έκταση μικρότερη των 300 στρεμμάτων, ενώ σήμερα προστατεύονται όσα είναι μικρότερα των 500 στρεμμάτων.
Επίσης, προστατεύονται όσα νησιά βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 10 ναυτικών μιλίων από τα θαλάσσια σύνορα της χώρας, όσα εμπίπτουν σε ζώνες απολύτου προστασίας της φύσης και εθνικά πάρκα κ.λπ.
Τα υπόλοιπα ακατοίκητα νησιά όμως μπορούν να αξιοποιηθούν τουριστικά αφού πλέον θα επιτρέπεται η χωροθέτηση οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων ως εξής: Για την έκταση από 300 έως 2.000 στρέμματα ορίζεται ανώτατος μικτός συντελεστής δόμησης 0,05. Για την έκταση ανάμεσα από 2.000 έως 4.000 στρέμματα ορίζεται ανώτατος μικτός συντελεστής δόμησης 0,03. Για το υπόλοιπο της έκτασης ορίζεται ανώτατος μικτός συντελεστής δόμησης 0,01.
Όσον αφορά τις περιοχές με περιθώρια ανάπτυξης ήπιου και εναλλακτικού τουρισμού καταργείται ο περιορισμός της δόμησης νέων τουριστικών υποδομών σε μια ζώνη 500 μέτρων από τα όρια οικισμών στην ηπειρωτική χώρα όταν διαπιστώνεται κορεσμός.
Στο αναθεωρημένο πλαίσιο περιλαμβάνεται και μια ξεχωριστή ομάδα, την οποία αποτελούν «περιοχές ιδιαίτερου χαρακτήρα». Σε αυτές περιλαμβάνονται τόποι με αξιόλογα τοπία, ιδιαίτερα γεωμορφολογικά, αρχιτεκτονικά, ιστορικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά, όπως τα Ζαγοροχώρια, το Πήλιο, η Μάνη, η Πάτμος, οι καστροπόλεις της Χίου κ.ά.
Στο νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό προβλέπεται και εξυγίανση των υφιστάμενων υποδομών. Έτσι, αναμένεται να δοθούν κίνητρα για εκσυγχρονισμό παλαιών τουριστικών μονάδων, με παράλληλη αναβάθμιση σε τύπους και τάξεις καταλυμάτων (3, 4 και 5 αστέρες), κυρίως σε αναπτυγμένες τουριστικά περιοχές.
Στις περιοχές και ζώνες απολύτου προστασίας της φύσης, προστασίας της φύσης και στα εθνικά πάρκα απαγορεύεται η χωροθέτηση οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων και συνθέτων τουριστικών καταλυμάτων. Ωστόσο, ειδικά για τα εθνικά πάρκα, η χωροθέτηση οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων μπορεί να είναι δυνατή εφόσον προβλέπεται από τα διαχειριστικά τους σχέδια. Η διάταξη αυτή ανοίγει τον δρόμο για την αξιοποίηση της Οξυάς από τον εμίρη του Κατάρ.
Η χωροθέτηση οργανωμένων υποδοχέων είναι δυνατή και σε περιοχές του δικτύου NATURA 2000 στην περίπτωση που, όπως αναφέρεται στο σχέδιο ΚΥΑ, «η χρήση έχει προβλεφθεί από το ΠΔ προστασίας και η χωροθέτηση έχει αξιολογηθεί ως επιτακτικού δημόσιου οικονομικού ή κοινωνικού συμφέροντος, διασφαλίζει την προστασία και διατήρηση του προστατευτέου αντικειμένου, βάσει ειδικής οικολογικής αξιολόγησης, κατά τις προβλέψεις του Ν. 4014/2011, και έχουν προβλεφθεί όπου απαιτείται ικανά κατά περίπτωση αντισταθμιστικά μέτρα».
Κατ' εξαίρεση όμως επιτρέπεται η χωροθέτηση οργανωμένων υποδοχέων υπό τις προϋποθέσεις ικανών αντισταθμιστικών μέτρων, ακόμη και σε περιοχές του δικτύου Natura 2000, όπου δεν έχει εκδοθεί ΠΔ προστασίας, στις περιπτώσεις επαρκούς τεκμηρίωσης, κατά τη σύνταξη μελέτης ειδικής οικολογικής αξιολόγησης.
Οι προβλέψεις του νέου πλαισίου
Σύμφωνα με τις προβλέψεις του πλαισίου, στόχος είναι η μετάβαση από ένα μαζικό, μονοθεματικό και χαμηλής οικονομικής απόδοσης τουρισμό σε έναν ποιοτικό, διαφοροποιημένο και πολυθεματικό τουρισμό, οικονομικά αποδοτικότερο, που απευθύνεται σε κοινό με υψηλότερες απαιτήσεις.
Το πλαίσιο προβλέπει τον περιορισμό της διάσπαρτης δόμησης τουριστικών εγκαταστάσεων σε περιοχές εκτός σχεδίων πόλεων και ορίων οικισμών μέσω της θεσμοθέτησης ζωνών με χρήση γης «τουρισμός-αναψυχή» και οργανωμένων υποδοχέων.
Επίσης, προβλέπεται η άμβλυνση της εποχικότητας του τουρισμού της χώρας και η αύξηση της μέσης δαπάνης ανά επισκέπτη μέσω της προώθησης ξενοδοχειακών καταλυμάτων υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και υποδομών και της προώθησης σύγχρονων τουριστικών προϊόντων, όπως η τουριστική κατοικία.
Εισάγονται νέες κατηγορίες όπως ο τουρισμός κρουαζιέρας και ο τουρισμός με σκάφη αναψυχής.
Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην ενίσχυση λιγότερο τουριστικά αναπτυγμένων περιοχών, που έχουν σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση ειδικών - εναλλακτικών μορφών τουρισμού.
Προβλέπεται επίσης, η τουριστική αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου.
Σημαντικές παρεμβάσεις αναμένονται επίσης για την προστασία και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος και του τοπίου με την αναγνώριση και συνδυασμένη προβολή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε περιοχής και τη διαφύλαξη και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.
Σε αναπτυγμένες τουριστικά περιοχές, επιτρέπεται η αναβάθμιση των καταλυμάτων σε 4 και 5 αστέρων και για δυνατότητα επέκτασης και συμπληρώσεις, ενώ λαμβάνεται μέριμνα και για μετατροπή παραδοσιακών και διατηρητέων κτιρίων σε ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς επίσης και η δυνατότητα μετατροπής ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα.
Στις ίδιες περιοχές, σε εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών περιοχές, η δόμηση κύριων τουριστικών καταλυμάτων είναι δυνατή σε γήπεδα ελάχιστης επιφάνειας 20 στρεμμάτων και με μέγιστη πυκνότητα για ξενοδοχεία πέντε και τεσσάρων αστέρων με 8 και 9 κλίνες ανά στρέμμα για ξενοδοχεία 5 και 4 αστέρων αντιστοίχως, ενώ προβλέπεται η χωροθέτηση οργανωμένων κατασκηνώσεων (camping).
Για τις αναπτυσσόμενες τουριστικά περιοχές, προωθούνται οργανωμένοι υποδοχείς, γίνεται αύξηση της αρτιότητας στην εκτός σχεδίου δόμηση από 15 σε 20 στρέμματα, ενώ γίνεται ειδική αναφορά και σε μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας.
Για παράκτιες περιοχές και νησιά γίνεται λόγος για βελτίωση της προσβασιμότητας, ενώ λαμβάνονται μέτρα για περιορισμό της υπέρμετρης τουριστικής ανάπτυξης, με παράλληλη παροχή κινήτρων για εκσυγχρονισμό υφισταμένων τουριστικών μονάδων.
Ταυτόχρονα, αίρεται ο περιορισμός του 5% και ισχύουν οι προϋποθέσεις της εντός σχεδίου και στην εκτός σχεδίου αρτιότητα 15 στρέμματα και μέγιστη πυκνότητα 8, 9 και 10 κλίνες/στρέμμα για ξενοδοχεία 5, 4 και 3 αστέρων αντιστοίχως.
Για ορεινές περιοχές που εκτείνονται σε υψόμετρο άνω των 800 μέτρων, προβλέπεται η αξιοποίηση του οικιστικού πλεονάσματος των φθινόντων και εγκαταλελειμμένων οικισμών και προβολή των προορισμών.
Eπίσης, επιτρέπονται οι οργανωμένοι υποδοχείς και τα σύνθετα τουριστικά καταλύματα με ήπιους όρους δόμησης και με περιορισμούς για την προστασία των χαρακτηριστικών των περιοχών αυτών.
Στο πλαίσιο για το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό προβλέπεται η επίσπευση της κατάρτισης και θεσμοθέτησης των διαχειριστικών σχεδίων των περιοχών του Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών, ενώ στους παραδοσιακούς οικισμούς περιλαμβάνονται πλέον και οι εγκαταλελειμμένοι στο πλαίσιο της αναγέννησης της περιφέρειας.
Τέλος υπάρχει ειδική μέριμνα για το τοπίο με τις προβλέψεις ειδικής κατηγορίας, ιδιαίτερα και αξιόλογα τοπία, ενώ καταργούνται οι διατάξεις για τον περιορισμό της διατιθέμενης για την ανάπτυξη των υποδομών επιφάνειας των νήσων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου