Δευτέρα, 24 Σεπτεμβρίου 2012

Ερώτηση στη Βουλή για την Αύξηση Ασφαλιστικών Εισφορών Μηχανικών ασφαλισμένων στο ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ

Αναρτούμε ερώτηση τριών βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, προς τον Υπ. Εργασίας για το ζήτημα των ληστρικών αυξήσεων εισφορών.


21-09-2012
Ερώτηση
Προς τον κ. Υπουργό
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας

Θέμα: Αύξηση Ασφαλιστικών Εισφορών Μηχανικών ασφαλισμένων στο ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ

Με τις διατάξεις των παρ. 14 και 15 του άρθρου 44 του ν.3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 – 2015», που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 152 Α΄/1-7-2011, επέρχονται μεταβολές στις εισφορές που καταβάλλουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες που υπάγονται στην ασφάλιση του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.).

Ειδικότερα:
 1. Με τις διατάξεις της παρ. 14 του ανωτέρω άρθρου επιβάλλεται πρόσθετη εισφορά, πέραν της προβλεπόμενης, για τους μέχρι 31/12/1992 ασφαλισμένους (παλαιοί ασφαλισμένοι), οι οποίοι υπάγονται στην ασφάλιση του Ε.Τ.Α.Α. ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Το ύψος της πρόσθετης εισφοράς για τους Τομείς του κλάδου κύριας ασφάλισης (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. – Τ.Σ.Α.Υ. – Τ.Α.Ν.) ανέρχεται σε 2% επί του ποσού της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας, όπως αυτή διαμορφώνεται κάθε φορά. Πρόσθετη εισφορά προβλέπεται και για την Ειδική Προσαύξηση του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., ύψους 2% επί του ποσού της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας. Αντίστοιχα, για τους Τομείς των λοιπών κλάδων του Ε.Τ.Α.Α. καταβάλλεται πρόσθετη εισφορά 0,6 % για τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης, 0,4 % για τον κλάδο πρόνοιας και 0,65% για τον κλάδο ασθένειας επί του ποσού της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας όπως έχει διαμορφωθεί για το έτος 2011 (693,35 €).
 2. Με τις διατάξεις της παρ. 15 του ανωτέρω άρθρου, προβλέπεται για τους από 1/1/1993 και εφεξής ασφαλισμένους (νέοι ασφαλισμένοι), που υπάγονται στην ασφάλιση του Ε.Τ.Α.Α. ως ελεύθεροι επαγγελματίες, η υποχρεωτική υπαγωγή τους στην 1η ασφαλιστική κατηγορία κατά την πρώτη ασφάλισή τους στους Τομείς του κλάδου κύριας ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α., και η υποχρεωτική μετάταξή τους στην αμέσως επόμενη ασφαλιστική κατηγορία, ανά τριετία, και πάντα την 1η του επομένου έτους στο οποίο συμπληρώθηκε η τριετία.
 3. Με τις διατάξεις της παρ.2 του ανωτέρω άρθρου, προβλέπεται επιπλέον η παρακράτηση από τους ελεύθερους επαγγελματίες μηνιαίου ποσού 10€ ως εισφορά που θα αποδίδεται στον ΟΑΕΔ για τον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας υπέρ των αυτοτελώς και ανεξάρτητα απασχολούμενων, ενώ δεν υπάρχει στο Νόμο η έννοια του Άνεργου Μηχανικού, ούτε εισοδηματικά ή άλλα κριτήρια για τον προσδιορισμό του.
Σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις επέρχεται μια συντριπτική αύξηση των καταβαλλομένων εισφορών των μηχανικών στο Ταμείο τους ως εξής:
 1. Για τους για τους μέχρι 31/12/1992 ασφαλισμένους (παλαιοί ασφαλισμένοι), οι οποίοι υπάγονται στην ασφάλιση του Ε.Τ.Α.Α. ως ελεύθεροι επαγγελματίες από 335 σε 385 € μηνιαίως
 2. Για τους από 1/1/1993 και εφεξής ασφαλισμένους (νέοι ασφαλισμένοι), που υπάγονται στην ασφάλιση του Ε.Τ.Α.Α. ως ελεύθεροι επαγγελματίες από 335 σε 423 € μηνιαίως άμεσα, ενώ προοπτικά αυτές ανά τριετία θα αναπροσαρμόζονται σε 499 ,576, 650 € κοκ
Οι συνθήκες απασχόλησης των μηχανικών έχουν επιδεινωθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια, ως αποτέλεσμα των ακολουθούμενων μνημονιακών πολιτικών. Η δραματική μείωση (έως εξαφάνιση) του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, η εξαφάνιση της ιδιωτικής κατασκευαστικής δραστηριότητας, η συρρίκνωση της βιομηχανίας και των υπηρεσιών έχουν περιορίσει δραματικά την απασχόληση των διπλωματούχων μηχανικών. Με αποτέλεσμα την υποαπασχόληση, την επίσημη αλλά κυρίως τη μη καταγεγραμμένη ανεργία, την ετεροαπασχόληση, τις πενιχρές αποδοχές. Ήδη μεγάλο μέρος των μηχανικών αδυνατεί να πληρώσει τις εισφορές του στο Ταμείο, ενώ μεγάλο μέρος -ειδικά των νέων-  μηχανικών μεταναστεύει.
Επίσης, μεγάλο μέρος των νέων επιστημόνων και ειδικά των μηχανικών εμφανίζεται ως «ελεύθερος επαγγελματίας», ενώ στην πραγματικότητα είναι μισθωτός με εξαρτημένη σχέση εργασίας. Πρόκειται για νέους μηχανικούς που εργάζονται με «μπλοκάκι», δηλαδή με απόδειξη παροχής υπηρεσιών –όλοι αυτοί καλούνται να πληρώσουν! Σημειωτέο, δε, ότι καταβάλλουν υπέρογκα ποσά υποχρεωτικά κάθε εξάμηνο, ανεξάρτητα του εισοδήματος που έχει κανείς.
Επιπλέον, στο ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ δεν προβλέπεται ούτε αναστολή ιδιότητας (όπως σε άλλα ταμεία Ελευθέρων Επαγγελματιών), ούτε δυνατότητα μετάβασης σε χαμηλότερη ασφαλιστική κατηγορία, ούτε καν Ταμείο Ανεργίας οπότε οι άνεργοι επιστήμονες μηχανικοί χωρίς κανένα εισόδημα έχουν να πληρώσουν και τις υπέρογκες ασφαλιστικές εισφορές.
Τέλος, το ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ το οποίο ήταν από τα πλέον εύπορα και υγιή Ταμεία το οποίο δέχθηκε συντριπτικό πλήγμα από το πρόσφατο PSI χάνοντας 1,4 δις € λόγω της υποχρεωτικής από το Νόμο κατάθεσης των αποθεματικών του στην Τράπεζα της Ελλάδας.

Επειδή στις δραματικές αυτές συνθήκες οποιαδήποτε επιβάρυνση των ασφαλιστικών εισφορών θα αποβεί καταστροφική για τον κλάδο των μηχανικών αφού θα εξωθήσει εκτός επαγγέλματος την πλειοψηφία των ασφαλισμένων μετά το 1993 μηχανικών και ειδικότερα των νέων
Επειδή και αυτή η πολιτική επιλογή θα οδηγήσει τους νέους επιστήμονες στη μετανάστευση, θυμίζοντας τις μαύρες εποχές της μετεμφυλιακής Ελλάδας
Επειδή από δημοσιοοικονομική σκοπιά θα λειτουργήσει μεσοπρόθεσμα σε βάρος του ασφαλιστικού συστήματος και του Ταμείου, διότι τα επιπλέον έσοδα δε θα αντισταθμίσουν την τεράστια φυγή ασφαλισμένων (όπως δείχνουν και σχετικές αναλογιστικές μελέτες του ΤΕΕ).

Ερωτάται ο κ. Υπουργός,
  1. Σκοπεύει να αναθεωρήσει την πολιτική δραματικής αύξησης των εισφορών, την ώρα μάλιστα που οι Συντάξεις και οι άλλες Προνοιακές Παροχές υποβαθμίζονται δραματικά;
  2. Σκοπεύει να προσφέρει στους δοκιμαζόμενους από την ανεργία και υποαπασχόληση μηχανικούς Ταμείο Ανεργίας και Προνοιακές Παροχές ώστε να αντιμετωπίσουν τις τρέχουσες δυσκολίες;

  ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
  Φωτίου Θεανώ
  Θεοπεφτάτου Αφροδίτη
  Παπαδημούλης Δημήτρης

  Δεν υπάρχουν σχόλια:

  Δημοσίευση σχολίου