Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2011

Παρατηρήσεις της ΕΜΔΥΔΑΣ για το Πολυνομοσχέδιο

Αναρτούμε έγγραφο της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ σχετικά με το νέο πολυνομοσχέδιο. Κατά τη γνώμη μας λανθασμένα εστιάζει σε δευτερεύοντα και τυπικά ζητήματα, ενώ πρέπει να αναδειχθεί: α) η τομή των απολύσεων που κουρελιάζει ακόμα και το σύνταγμα β) οι τεράστιες περικοπές μισθού για όλους τους ΔΥ και ειδικά για τους μηχανικούς με την κατάργηση των κλαδικών επιδομάτων 6 και 7 %0 και γ) η ανάγκη ενωτικού κινήματος με πολιτική απεργία διαρκείας για να φύγει η κυβέρνηση η τρόικα και όσοι τους στηρίζουν. Η τοποθέτηση μας σε γενικές γραμμές είναι αυτή που αναρτήσαμε εδώ. Τη Δευτέρα η ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής καλεί σε Γενική Συνέλευση στο θέατρο Βρεττάνια.
Αθήνα,    10-10-2011
Αρ. Πρωτ.: 6247          
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Πρώτες βασικές παρατηρήσεις στο "πολυνομοσχέδιο" για
το Βαθμολόγιο - Μισθολόγιο - Προσυνταξιοδότηση -  Εφεδρεία - Απολύσεις
που απαιτούν διερεύνηση για τη νομιμότητά τους

1.        Το προσυνταξιοδοτικό καθεστώς και η εφεδρεία σηματοδοτεί την κατάργηση της μονιμότητας. ( Για τους Μηχανικούς που έχουν παράλληλα και ασφάλιση ΤΣΜΕΔΕ δημιουργείται επιπρόσθετο πρόβλημα με την ύπαρξη του εξαμήνου και της αντίστοιχης ποινής).
2.        Η κατάργηση των κενών οργανικών θέσεων του άρθρου 33, αφήνει εκτεθειμένους χιλιάδες υπαλλήλους που μετατάχθηκαν σε Φορείς της Αυτοδιοίκησης στα πλαίσια του ΄΄Καλλικράτη΄΄ και δεν έχουν ακόμα τοποθετηθεί. Επίσης και υπαλλήλους που μετατάσσονται υποχρεωτικά στην Αυτοδιοίκηση από τα Υπουργεία στα οποία μάλιστα κατείχαν οργανικές θέσεις.
3.    Τίθεται ζήτημα σε σχέση με το αίτημα δίκαιης μεταχείρισης μεταξύ των υπαλλήλων αφού πέρα από την κατάργηση των επιδομάτων μας που αποτελούσαν αντιστάθμισμα των ιδιαιτεροτήτων του Κλάδου παρατηρούνται τα εξής :
α.  Η βαθμολογική κατάταξη και εξέλιξη δεν λαμβάνει υπόψη τα διαφορετικά χρόνια σπουδών στην κατηγορία ΠΕ (άρθρο 6).
β.  Αντίστοιχα δεν λαμβάνεται υπόψη η παραπάνω διαφορά και στην μισθολογική κατάταξη και    εξέλιξη.
γ.   Επιπρόσθετα για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς δεν λαμβάνονται υπόψη βαθμολογικά και μισθολογικά τα εξής :
             1.  Ποινικές ευθύνες των Διπλωματούχων Μηχανικών από άσκηση των καθηκόντων τους που κανείς άλλος Κλάδος εργαζομένων δεν έχει, μάλιστα η αυστηρότητα των ποινικών ευθυνών μεταβιβάζεται και στους απογόνους.
             2.  Η αποκλειστική δέσμευση της σφραγίδας τους στο Δημόσιο και ταυτόχρονα η απαίτηση σαν προϋπόθεση πρόσληψης της άδειας άσκησης επαγγέλματος.
4.    Άνιση μεταχείριση σε σχέση με την αναγνώριση προϋπηρεσίας (άρθρο 6, § 4).
5.    Η μοναδική διαφορά στην αντιμετώπιση και διάκριση των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ, παρουσιάζεται μόνο από το βαθμό Β στο βαθμό Α (ελάχιστος χρόνος) και προσδιορίζεται κατά δύο έτη (άρθρο 7, § 7), διαφορά που καταλύεται στις περιπτώσεις εφαρμογής της § 4 του άρθρου 6.
6.    Να διερευνηθεί η νομιμότητα της γενικής διάταξης, που είναι κυριολεκτικά ληστρική, του άρθρου 29, § 2.
7.     Ουσιαστική κατάργηση των Συλλογικών Συμβάσεων.
8.    Η νέα ληστρική Φορολογική επιδρομή που φορολογεί ακόμα και τις ασφαλιστικές εισφορές. 

ΒΑΘΜΟΙ - ΚΛΙΜΑΚΙΑ - ΜΙΣΘΟΙ
για υπαλλήλους ΠΕ κατηγορίας


1.      Βαθμός ΣΤ → Β.Μ. = 1.092  €
           (Χρόνος παραμονής μέχρι 3 χρόνια,
              ελάχιστος χρόνος 2 χρ.). Προαγωγή
            από βαθμό ΣΤ σε βαθμό Ε το 100%


2.        Βαθμός Ε → προσαυξάνεται                                Στον βαθμό αυτό υπάρχουν 2 κλιμάκια, με
ο Β.Μ. του προηγούμενου βαθμού κατά               προσαύξηση 2% για κάθε κλιμάκιο, κάθε
            10% →Β.Μ.  = 1.201 €                                           2 χρόνια →
              (Χρόνος παραμονής μέχρι 9 χρ.,                      1Ο  Μ.Κ. → 1.225 € 
              ελάχιστος χρόνος 4 χρ.). Προαγωγή                                              → επίτευξη στόχων
            από βαθμό Ε σε βαθμό Δ το 90% των κρινόμ.       2Ο Μ.Κ.  → 1.250 €      >50%


3.        Βαθμός Δ → προσαυξάνεται ο Β.Μ                         Στο βαθμό αυτό υπάρχουν 3 Μ.Κ. →
του προηγούμενου βαθμού κατά 15% →               1Ο Μ.Κ.   → 1.409 €
            Β.Μ. = 1.381 €                                              2Ο Μ.Κ.   → 1.437 €   → επίτευξη στόχων
              (Χρόνος παραμονής μέχρι 15 χρ.                      3Ο Μ.Κ.   → 1.466 €        >50%
              ελάχιστος χρόνος 4 χρ.). Προαγωγή
           από βαθμό Δ σε βαθμό Γ το 80% των κρινόμ. 


4.      Βαθμός Γ → προσαυξάνεται από                                  Στον βαθμό αυτό υπάρχουν 4 Μ.Κ. →
            τον Β.Μ. του προηγούμενου βαθμού                        1Ο Μ.Κ.  →  1.620 €
            κατά 15%  → Β.Μ. = 1.588  €                                2Ο Μ.Κ.  →  1.652 €  → επίτευξη στόχων
              (Χρόνος  παραμονής μέχρι 23 χρ.                 3Ο Μ.Κ.  →  1.685 €       >50%
              ελάχιστος χρόνος 4 χρ.). Προαγωγή                    4Ο Μ.Κ.  →  1.719 €
           από βαθμό Γ σε βαθμό Β το 60% των κρινόμ. 


5.        Βαθμός Β → προσαυξάνεται ο Β.Μ.                          Στο Β και Α βαθμό τα κλιμάκια
του προηγούμενο βαθμού κατά 20% →                  διαμορφώνονται μέχρι το τέλος της
             Β.Μ. = 1.906 €                                        καριέρας και αποδίδονται κάθε 3 χρόνια.
              (Χρόνος  παραμονής > 23 χρ.). Προαγωγή              1Ο  Μ.Κ.  →  1.944 €  (26 χρ.)
            από βαθμό Β σε βαθμό Α το 20% των κρινόμ.          2ο  Μ.Κ.  →  1.983 €  (29 χρ.)
                                                                   3ο  Μ.Κ.  →  2.023 €  (32 χρ.)
                                                                   4ο  Μ.Κ.  →  2.063 €  (35 χρ.)
                                                                   5ο  Μ.Κ.  →  2.104 €  (38 χρ.)
6.       Βαθμός Α → προσαυξάνεται ο Β.Μ.                          
            του προηγούμενου κατά 10% →
            Β.Μ.  = 2.097  €

       Σημείωση :
Στους παραπάνω βασικούς μισθούς (μικτά), να υπολογιστούν
κρατήσεις (ασφαλιστικές εισφορές + φόρος) της τάξης του 35%.

1 σχόλιο:

 1. Τώρα είναι αργά αγάπη μου γλυκιά.

  Ότι και να πούμε, οι συνδικαλιστικές και ποιλτικές ηγεσίες της χώρας έδωσαν 2 χρόνια στις γερμανικές τράπεζες και τους ΤΟΚΟΓΛΥΦΟΥΣ των hedge funds να ξεφορτωθούν τα κωλοομόλογά μας.
  Αυτή την προδοτικά ΜΕΤΡΙΟΠΑΘΗ στάση των συνδικαλιστικών ηγεσιών και την προδοσία των πολιτικών μας θα την κρίνει η ιστορία.
  Αυτό που πρέπει όλοι να αντιληφθούμε είναι πως ΤΩΡΑ ό,τι και να κάνουμε, έρχεται το κούρεμα των ομολόγων μας που θα οδηγήσει:
  τράπεζες και ασφαλιστικά ταμεία στην Ελλάδα στο βάραθρο,
  Τραπεζες όπως τις γαλλικές και μικροεπενδυτές καθώς και μικρά hedge funds στην χρεοκοπια,
  την χώρα στην γενική ανυποληψία και την αδυναμία δανεισμού,
  τους μισθούς και τις συντάξεις κοντά στο μηδέν,
  και σε αριθμό απολύσεων στο Δημόσιο ΠΕΡΑ από ΚΑΘΕ ΦΑΝΤΑΣΙΑ.
  Δυστυχώς ακόμα ΚΟΙΜΑΣΤΕ, είστε ΠΙΣΩ από τις εξελίξεις, έχετε διαφορά φάσης στην αντίληψη και κατανόηση των γεγονότων και είστε πολλοί λίγοι να επηρεάσετε τη λήψη αποφάσεων στις γενικές συνελεύσεις, όχι μόνο της ΕΜΔΥΔΑΣ αλλά και των υπόλοιπων σωματείων.
  Το τραγικό όμως είναι ότι ακόμα και αν τα καταφέρετε και επιβάλλετε επιτέλους την πενθήμερη γενική καθολική αποχή απο κάθε εργασία μισθωτών και ελεύθερων επαγγελματιών, ακόμα και επιχειρηματιών, η πορεία είναι πλέον ΜΗ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΗ.
  Η Ελληνική κοινωνία ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕ ΤΡΑΓΙΚΑ να αντιδράσει στοιχειωδώς.
  Και θα το πληρώσει ΠΑΝΑΚΡΙΒΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή